Nyheter

Salesforce implementeras för kund med Sales Cloud, Service Cloud, Pardot samt integration mot kundens egen applikation!

Kunden är ett bolag som bedriver utveckling, drift och underhåll av dokumenthanteringslösningar för bygg- och fastighetssektorn.

DevCore implementerar Salesforce, Sales Cloud, Service Cloud och Pardot åt kunden samt integrerar mot kundens egen applikation. Kundens egna app hjälper entrepenadbolag att hålla koll på bygghandlingar, projektplaner och ritningar.

Utöver integration mot kundens app integrerar vi även mot ett B2B-abonnemangs- och faktureringshanteringssystem; Younium.

 

Läs mer om:

Salesforce

Sales Cloud

Service Cloud

Pardot

 

 

Vi är experter på Salesforce och vi är självklart Salesforce Partner.

Kontakta oss gärna för att se hur vi kan hjälpa er!

Kontakta info@devcore.se eller ring kontoret på 08-24 40 30

 

Följ oss på LinkedIn linkedin.png

DevCore hjälper kund med implementering av Salesforce CRM och Pardot, det kompletta B2B Marketing Automation-verktyget!

Kunden är ett bolag verksamt inom tele- och datakommunikationstjänster, som erbjuder telefonväxlar och bygger system och lösningar för kundservice globalt. Företaget hjälper sina kunder att migrera från deras äldre PBX till Microsoft Teams samt Skype for Business för att förbättra och optimera kommunikationen mellan företag och kunder.

 

DevCore implementerar Salesforce för kunden och Marketing Automation-verktyget Pardot.

Pardot är det användarvänliga och kompletta B2B-verktyget för automatiserad marknadsföring och leadgenerering, det ser till så att kommunikationen går ut vid rätt tillfälle, till rätt kunder med uppföljning för bästa resultat och framgång.

Öka er pipeline, generera högkvalitativa leads i ett jämnt flöde, beräkna avkastningen på investeringar och ROI för marknadsföring, skapa segmenterade listor som är skräddarsydda efter dina exakta specifikationer och distribuera samt administrera marknadsföringskampanjer online som hjälper er att öka intäkterna och maximera effektiviteten. Få inblick i vilka kampanjer och insatser som driver nya affärer och vilket innehåll som bäst når ut till dina e-postmottagare. Optimera och upprepa med hjälp av e-post A / B-test och SPAM-analys bland annat.

Engagera kunder med dynamiska, personanpassade kampanjer. Med Pardot skapas betydande relationer! Läs mer om Pardot här.

 

 

Vill ni veta mer om hur vi på DevCore kan hjälpa er optimera sälj och marknadsföringen på ert företag?

DevCore är Salesforce Partner sedan 2011, vi är experter på Salesforce.

Kontakta oss gärna på info@devcore.se eller ring kontoret på 08-24 40 30

 

Följ oss på LinkedIn linkedin.png

DevCore håller i Salesforce-utbildning för anställda på finskt bolag inom byggnadsautomation

DevCore håller i en Training Services och User Training i Salesforce för personal på ett finskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer mätutrustning samt sensorer för mätning och reglering av byggnadsautomation.

DevCore utbildar användarna på företaget så att de kan arbeta mer effektivt i CRM:et och för att de skall kunna kartlägga vilka processer som kan automatiseras med mera.

 

Vill ni boka en utbildning i Salesforce?

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er med CRM?

DevCore är Salesforce Partner sedan 2011, vi är experter på Salesforce.

Kontakta oss på info@devcore.se eller ring kontoret på 08-24 40 30

 

Följ oss på LinkedIn linkedin.png

DevCore hjälper städ och fix-företag med Salesforce samt integration mot Fortnox

DevCore hjälper kunden med integration mot ekonomisystemet Fortnox och sätter upp säljprocesser med Sales Cloud. Så att kunden skall kunna skapa ordrar och skicka fakturor direkt från Salesforce CRM.


Med Sales Cloud kan ett företag snabbt öka intäkterna och tillväxten genom att bygga starkare relationer med hjälp av en samlad informationskälla. Tillgång ges till marknadsföring, kundservice, e-handel och mycket annat.


Som Salesforce själva skriver:
"Våra marknadsledande analys- och beslutsfunktioner hjälper dig att tolka data, hitta dolda svar och leverera smarta prognoser. Helt enkelt allt du behöver för att göra snabbare avslut och bygga djupare relationer med dina kunder."

 

 

Vill ni veta mer om hur ni kan utveckla användandet av Salesforce CRM?

DevCore är Salesforce Partner sedan 2011, vi är experter på Salesforce.

Kontakta oss på info@devcore.se eller ring kontoret på 08-24 40 30

 

Följ oss på LinkedIn linkedin.png

DevCore har vunnit en ny affär att flytta kunds befintliga CRM-system, Upsales och WebCRM, till Salesforce!

Kunden valde att utesluta Upsales och WebCRM helt från sin organisation och i stället flytta till Salesforce, av ett antal skäl:

 • Salesforce ger dem större flexibilitet att växa, både i skala och omfattning, genom möjlighet att bygga självbetjäningsplattformar, communities etc.
 • Salesforce ger dem en mycket bättre avkastning på investeringen, särskilt genom att låta dem generera mycket mer cross-sell och upsell-intäkter än WebCRM och Upsales.
 • Med Salesforce minskar kunden sina totala kostnader för CRM genom att vara ett mycket mer kostnadseffektivt alternativ än både Upsales och WebCRM.
 • Upsales och WebCRM, som är kompetenta plattformar, har ändå inte samma vision eller förmåga att realisera sin vision som Salesforce har.
 • Upsales och WebCRM har inte resurser för att effektivt erbjuda samma flexibilitet, funktionalitet eller frihet som Salesforce.

 

Kunden valde att använda DevCore som sin implementeringspartner av Salesforce, på grund av en beprövad meritlista och på grund av DevCores förmåga att kunna starta snabbt, anpassa efter behov och upprepa processer på intelligenta vis.

 

Projektets mål var att:

 • Implementera Salesforce Sales and Service Cloud.
 • Migrera data från Upsales och WebCRM.
 • Bygga integrationer till affärssystem, betalningsleverantörer osv.
 • Upprätta nya processer för försäljning och service.
 • Onboard users, stakeholders, intressenter, förvaltning och management.

 

 

Vill du veta mer om DevCore och Salesforce?
Kontaka oss på info@devcore.se eller ring oss på 08-24 40 30

 

Följ oss på LinkedIn linkedin.png

 

 

guy_reklam.jpg

DevCore recently won a deal to move one of our clients from their existing CRM systems, Upsales and WebCRM, to Salesforce!

The client chose to completely remove Upsales and WebCRM from their organization and move to Salesforce for a number of reasons, these were:

 • Salesforce allows them greater flexibility to grow, both in scale and scope, by enabling them to build self-service platforms, communities etc.
 • Salesforce gives them a much better return on investment, specifically by allowing them to generate much more cross-sell and upsell revenue than WebCRM and Upsales.
 • Salesforce will allow them to reduce their overall cost of CRM by being a much more cost-effective option than both Upsales and WebCRM.
 • Upsales and WebCRM, while competent platforms, do not have the same vision or ability to execute on their vision as Salesforce.
 • Upsales and WebCRM do not have the resources to effectively offer the same flexibility, functionality or freedom as Salesforce.

 

The client opted to use DevCore as their implementation partner because of our proven track record with Salesforce and because of our ability to launch fast, scale smart and iterate intelligently. 

 

The project goals were:

 • Implement Salesforce Sales and Service Cloud.
 • Migrate date from Upsales and WebCRM.
 • Build integrations to ERP systems, payment providers, etc. 
 • Setting up new processes for the sales and service.
 • Onboard users, stakeholders and management.

 

 

Are you interested to know more about DevCore and Salesforce?
Contact us at info@devcore.se or call our office at +46(0)8-24 40 30

 

Follow us on LinkedIn linkedin.png

Stor svensk stiftelse tar hjälp av DevCore med analys och implementation av Salesforce för att effektivisera arbetet inom organisationen!

DevCore har gjort ett stort förarbete med ordentlig analys av hela organisationen. Man vill ta ett omtag om verksamheten, så att de delar och system som till idag har arbetat isolerat, skall jobba mer produktivt och effektivt tillsammans.


Stiftelsen bedriver museiverksamhet inom kultur & nöje där vård av historiska byggnader och drift av bland annat trädgårdar och djurpark ingår. Det är många delar i organisationen som nu skall arbeta gemensamt mot samma mål och processen startar med implementation av Salesforce CRM och Sales Cloud.


Salesforce för samman företag och kunder, vilket skapar rätt förutsättningar framåt för verksamheter att växa på ett så effektivt sätt som möjligt inom försäljning, service, marknadsföring med mera.

 

 

Vill ni veta mer om hur ni kan utvecklas med Salesforce CRM?

DevCore är Salesforce Partner sedan 2011, vi är experter på Salesforce.

Kontakta oss på info@devcore.se eller ring kontoret på 08-24 40 30

 

Följ oss på LinkedIn linkedin.png

DevCore startar ett helt nytt projekt åt befintlig kund, denna gång i Salesforce Service Cloud

Kunden är ett bolag aktivt inom området materialhanteringsutrustning och bolaget är en del av en större global koncern. Tidigare har DevCore hjälpt bolaget med utveckling i SharePoint samt byggt kundens webbplats i Episerver, med fortsatt förvaltning. Inom Salesforce CRM har DevCore arbetat för kunden med både Pardot samt Sales Cloud.


I det nya projektet skall DevCore arbeta med Salesforce Service Cloud. Service Cloud hjälper företag att förbättra kundnöjdheten och minska kostnaderna.

 

Salesforce Service Cloud är en molnbaserad kundtjänstapplikation som får kundsupporten att arbeta snabbare, mer produktivt och effektivt i olika kundtjänstkanaler och verktyg som exempelvis via telefon, mejl, webbchatt, CTI och i sociala medier. Med Service Cloud kan supporten kontrollera samt överblicka en kunds aktivitet i en enda vy.

 

 

Vill ni veta mer om hur ni kan utveckla användandet av Salesforce CRM?

DevCore är Salesforce Partner sedan 2011, vi är experter på Salesforce.

Kontakta oss på info@devcore.se eller ring kontoret på 08-24 40 30

 

Följ oss på LinkedIn linkedin.png

DevCore växer och vi söker drivna Salesforce-utvecklare till vårt grymma Salesforce team!

Om rollen:
Som Salesforce-utvecklare arbetar du ofta projektbaserat mot kund med ett, till ett par, projekt som löper parallellt.

Vi har mycket starkt fokus på utveckling och har byggt integrationer mellan i princip alla olika sorters system samt även mycket avancerade lösningar för stora som små bolag.
Vi jobbar främst med Sales Cloud, Service Cloud, Community och Pardot.


Om dig:
Gillar du affärer, processer och programmering?

Har du 2+ års erfarenhet av Salesforce samt utveckling och några certifieringar?

Har du arbetat med integrationer och implementationer?

Vill du få dagliga utmaningar samt spännande utvecklingsmöjligheter?

Vill du ha sköna kollegor och riktigt kul på jobbet?


Om ovan alternativ stämmer på dig så sök jobbet nu! 😊

Vill du ha trista kollegor och tråkigt på jobbet? Sök ej! 😉

 


Om oss:
DevCore är Salesforce Partner sedan 2011. Vi är 50 anställda som alla i normala fall arbetar från vårt kontor i Stockholm City eller hos våra kunder.

Vi har ett öppet och familjärt klimat, med högt i tak, där vi gärna umgås på fritiden. Det är en platt organisation med nära mellan idé och exekvering. Frånsett Salesforce är vi även experter på samt partners till Episerver, SharePoint och Umbraco.

Sök jobbet på: jobb@devcore.se

 

Läs mer om:
Senaste nyheterna och ett urval av våra uppdrag.

Hur vi har det på huvudkontoret vid Hötorget och hur vi jobbar med välgörenhet.

 

 

Vill du veta mer och söka jobbet som Salesforce-utvecklare?
Mejla till jobb@devcore.se

 

Följ oss på LinkedIn linkedin.png

Förstärkning till drift- och nätverksgruppen på DevCore!

Nu, under pandemin med covid-19, har det blivit större tryck på att allt jobb skall fungera bra både ifrån kontoret och hemifrån. Vi och våra kunder arbetar från olika platser och kvalitén men även säkerheten är otroligt viktig för att arbetet skall fungera smidigt och lika effektivt som innan corona.

Vår nätverksavdelning har fått fler utmaningar och därför har vi nu anställt ännu en drifttekniker, nämligen Wilhelm som blir en del av vårt drift-team, han kommer att arbeta både internt och externt på DevCore samt med WatchGuard-brandväggar och IT-säkerhet.

Välkommen till DevCore Wilhelm, vi hoppas att du skall trivas hos oss! 😊

 

Läs mer om våra härliga konsulter här!

Läs mer om hur vi arbetar med nätverk och drift här.

Kontaka oss gärna på info@devcore.se eller på telefon 08-24 40 30

 

Följ oss på LinkedIn linkedin.png