BI - Business Intelligence

DevCore har lång erfarenhet av rapportutveckling och BI - Business Intelligence.

Vi har utvecklat rapporter åt statliga myndigheter, fastighetsbolag, investmentbolag, aktie – och fondmäklare för att nämna några branscher. BI Business Intelligence (beslutsstöd) handlar om att ta tillvara på data och information för att kunna analysera och bearbeta den informationen på bästa sätt inom en organisation eller verksamhet.

DevCore hjälper företag med Business Intelligence genom att samla all data på en plats och genom att skapa analysmotorer och rapporter så att ni har möjlighet att dra nytta av all information som ert företag innehar. Vi bygger integrationer mellan system som Power BI, Teams och Salesforce CRM med flera.

SAP-verktyg, molnbaserade affärssystem eller också kallat intelligenta digitala ERP-system används för att enklare uppnå affärsmål och tillväxt för ett företags digitala transformation.

Vi kan rapporter och vi hjälper er med BI

Våra BI-konsulter har bland annat utvecklat:

 • Driftnettorapporter
 • Resultat och balansrapporter
 • Försäljningsrapporter
 • Räntekalkylsrapporter
 • Portföljrapporter (för värdepapper)
 • Statistik och kontrollrapporter för myndigheter, regering och EU-kommisionen.
 • Power BI integrationer mot olika system

Vi använder oftast verktyget Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) där vi verkligen har spetskompetens. Vi har arbetat i alla versioner (SSRS 2000, SSRS 2005, SSRS 2008, SSRS 2012, SSRS 2014, SSRS 2017, SSRS 2019)

DevCore har faktiskt en av dom bästa konsulterna inom SQL Server Reporting Services i hela Sverige.

”Har varit riktigt roligt och en ynnest att få jobba med ett så grymt team”

Omdöme från en kund :)

Microsoft Power BI är smart datavisualisering - lyssna på din data

Power BI är en molnbaserad tjänst som gör det möjligt att dela data och information mellan kollegor och medarbetare inom en organisation. DevCore hjälper företag med Power BI, som Power BI-konsulter och vi har byggt integrationer och appar mellan Power BI och Teams, intranät och Salesforce CRM.

Med Power BI fattar ni trygga beslut med hjälp av minutaktuella analyser med en skalbar plattform. Ni minskar kostnader men även säkerhetsrisker (branschledande datasäkerhet, heltäckande kryptering och övervakning i realtid) och tiden som slukas av att använda olika lösningar och plattformar.

Vi hjälper företag med Power BI connectors och att koppla ihop med andra system och me inbyggda AI-funktioner, Excel-integration och integration mot Salesforce CRM.

Vi har erfarenhet av många rapportverktyg

Våra BI-konsulter har även utvecklat rapporter i andra rapportverktyg som Crystal Reports och Qlikview samt även utvecklat skräddarsydda rapportverktyg åt kunder med unika behov.

Vi hanterar olika datakällor. En rapport kräver förstås data och olika applikationer lagrar data på olika sätt. Med rapportverktyg som till exempel Microsoft SQL Server Reporting Services är detta inget problem. Vi har utvecklat rapporter med data från bland annat:

 • Microsoft SQL Server
 • MySQL
 • Oracle
 • PostGreSQL
 • XML-källor
 • Excel
 • Textfiler

Affärssystem eller ERP - Enterprise Resource Planning

Företagets resursplanering eller smarta affärssystem, innebär färdiga processer för allt från ekonomi och försäljning till produktadministration och inköp i en enhetlig lösning.

Det går att koppla samman verksamhetens olika funktioner med bästa praxis och fördjupade analysalternativ. Intelligenta affärssystem i molnet gör det möjligt att kunna anpassa sig snabbt till nya affärsmöjligheter och att öka lönsamheten och effektiviteten i organisationen.

Ett standardiserat verksamhetsövergripande systemstöd som tar hand om ett företags informationshantering och tillgodoser ett företags behov av styrning och administration. Arbetet blir mindre komplext och mer kostnadseffektivt.

Funktionaliteten anpassas till företaget genom inställning av olika parametrar i de olika modulerna. På grund av dess komplexitet kompletteras affärssystem ofta med andra system för lättare åtkomst till data, till exempel budget- rapporterings- och analyssystem.

Affärssystem har i många fall förbättrat ett företags måluppfyllelse, produktivitet och förmåga att leverera kvalitet. De underlättar även hanteringen av kundkontakter och affärstransaktioner. Affärssystem har även bidragit till sänkta kostnader och bättre beslutsfattande.

Affärssystem är uppbyggda i moduler som kan ha stöd för redovisning, order- och lagerbehandling, reskontror, produktionsplanering, projektplanering, resursplanering, inköp, tidredovisning och personaladministration och är vanligen kopplade till en gemensam databas som är uppbyggd av flera olika tabeller där data lagras.

Kundcase BI och rapporter

Verktyg för generering av löneunderlag i Access

DevCore har utvecklat ett verktyg för generering av löneunderlag för utskrift, med automatisk uträkning av karens, semester, sjukersättning och allt som hör till. De genererade underlagen var färdiga Microsoft Word-dokument som...

Webbapplikaton distributörshantering för hemelektronikkedja

DevCore har utvecklat en webbapplikation för administrering av produktkataloger från olika distributörer, åt en internationell hemelektronikkedja. Applikationen uppdateras kontinuerligt med...

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser