SharePoint-konsulter

DevCore är certifierade SharePoint-konsulter. Vi har stor erfarenhet av SharePoint och har jobbat som SharePoint-konsulter med implementation och utveckling av SharePoint sedan 2005. Vi är även Teams- och Microsoft 365-konsulter. Hör av dig om du behöver experthjälp.

Vi har lång erfarenhet av både längre utvecklingsuppdrag där vi tagit oss an ett totalt helhetsgrepp av lösningar eller också som resurskonsulter i olika projekt men även i korta brandsläckningar åt både stora som små kunder, vi har självklart även hjälpt till vid migrering av kunder från äldre versioner av SharePoint till nyare. DevCores konsulter har likaså många projekt bakom oss inom SharePoint Online.

Behöver du hjälp med SharePoint eller Microsoft 365?

Kontakta oss

Vi är experter på SharePoint, här är våra SharePoint-certifieringar

MCTS: Microsoft SharePoint, Configuration

MCITP: SharePoint Administration 

MCTS: Microsoft SharePoint, Application Development

MCPD: SharePoint Developer

Vi har starka referenser som SharePoint-konsulter

Exempel på branscher där vi har starka referenser och gjort stora som små uppdrag som SharePoint-konsulter:

  • Välgörenhets och intresseorganisationer.
  • Fastighetsföretag
  • Detaljhandel
  • Bank och Finans
  • Läkemedel och Vård

”Har varit riktigt roligt och en ynnest att få jobba med ett så grymt team”

Omdöme från en fantastisk kund. Hör gärna av dig för fler kundreferenser :)

DevCore färdiga företagslösningar i SharePoint Microsoft 365

Vi har byggt och utvecklat flera användbara applikationer och system som hjälper företag på olika sätt och som fungerar direkt i SharePoint Microsoft (Office) 365. Flera av apparna används direkt i Teams eller Outlook, smidigare kan det inte bli.

Hör av dig så demar vi :)

Versioner av SharePoint som vi kan och har arbetat i

Vi har arbetat i SharePoint Online, SharePoint i Microsoft 365, SharePoint WSS 3.0, SharePoint Server 2007, SharePoint 2010, SharePoint Foundation, SharePoint Standard, SharePoint Enterprise, SharePoint 2013, SharePoint 2016 och SharePoint 2019 och SharePoint Server Subscription Edition.

 

Senaste kundcase SharePoint

"Coronaplanerare" implementerad för kund direkt i Microsoft Teams och SharePoint intranät i Microsoft Office 365

Lösningen implementeras direkt i organisationens befintliga IT-miljö för att förebygga trängsel och skapa...

Omfattande projekt att förbättra digitaliseringen hos stor bransch-organisation genom att förnya deras digitala plattformar (CMS, CRM, LMS) utfört

Byte av CRM och gamla utbildningsmodulen byttes mot en ny app vilket resulterade i ett skräddarsytt flöde för...

DevCore har hjälpt kunder med att agera på att få sin Microsoft 365-data till Sverige

Det var viktigt för flera kunder att hinna agera innan sista maj 2022, på grund av GDPR samt för de som behövde få sin organisations data sparad mer lokalt. Datan det gällde var från Teams, Microsoft 365, SharePoint och Exchange med mera. Azure och Microsoft 365 hade ett sista datum för agerande i sin organisations Microsoft 365 admin center. Vilket DevCore hjälpt kunder med att utföra. Detta gjorde det möjligt att få data migrerat från nuvarande europeiska datacenter till de datacenter som nyligen öppnat i Sverige.

Ny version av DevCore Diarieföring åt kommunägt VA-driftbolag

DevCore har anpassat och implementerat DevCore Diarieföring i SharePoint åt kommunägt VA-driftbolag. DevCore Diarieföring, för SharePoint, är en komplett lösning för att sköta alla diarieärenden för bl.a. kommuner och myndigheter och andra verksamheter. DevCore Diarieföring för VA-bolaget är byggt med SharePoint i botten med dess ingående basfunktionalitet. Sedan har funktionaliteten vidareutvecklats och anpassats för en enkel och effektiv hantering av ärenden. När ett ärende är avslutat så blir det låst för alla användare så att ingenting kan förändras i efterhand. DevCore har byggt ett säkert diarium för kunden, som säkerställer de krav som ställs på att myndigheter skall diareföra alla allmäna handlingar. Lösningen går att få anpassad efter önskemål, krav och arbetssätt.

Kontakta oss här. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser