Marketing Automation

Kampanjer i Salesforce. Marketing Automation är mjukvara som hjälper företag hantera samt följa upp kampanjer samt online-aktiviteter.

Denna typ av applikation kan hantera Campaign Management, Lead Scoring samt Lead Nurturing för att på ett effektivt sätt kunna nå ut till rätt person vid rätt tillfälle. Campaign Management innebär att man kan göra utskick för nyhetsbrev eller events och sedan följa upp på antal klick eller deltagande på event. Med Lead Scoring kan man beräkna när ett lead är moget för att bli kontaktad av en säljare, detta kan baseras på aktivitet, exempelvis nedladdning av dokument eller registrering till ett event. Lead Nurturing innebär att företag kan sätta upp kampanjer och kommunikation riktat till specifika målgrupper beroende på intresse eller deltagande på ett specifikt event.

 

Vill du veta mer om Marketing Automation?

Läs mer om Marketing Automation här nedan och vad vi kan hjälpa dig med. Hör gärna av dig till oss om du vill veta hur vi kan hjälpa din verksamhet eller om du har andra frågor.

Kontakta oss här

DevCore har som konsulter bland annat implementerat samt förvaltat följande marketing automation-applikationer

  • Apsis
  • HubSpot
  • MailChimp
  • Marketo
  • Pardot

Dessa applikationer går att integrera mot CRM så som Salesforce CRM.

”I have worked with several SF partners in my career. Devcore is, by far, the most knowledgeable and efficient partner I have interacted with. Within less than a year they have turned around the SF experience amongst our employees from being an area of constant frustration to becoming a valuable tool that makes life easier for all involved.”

Review from a client :)

Kundcase Salesforce

Projektledning och affärsutveckling med Salesforce

DevCore har systemutvecklat lett ett projekt och stått för affärsutvecklingen i Salesforce CRM för bl.a. ett stort finansbolag, som skulle expandera till resten av Norden, med tillhörande integrationer...

Optimering av kunds arbetsätt och processer med Salesforce CRM

Kunden ville först byta ut sitt Salesforce CRM – vi hjälpte då istället till att få ut fulla värdet av kundens tidigare investering. Chansen kom till oss att ge deras organisation nytt liv och implementera bättre

DevCore utförde Salesforce-utbildning för anställda på finskt bolag

DevCore har hållit i en Training Services och User Training i Salesforce för personal på ett finskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer mätutrustning samt sensorer för mätning och reglering av...

Ledande nordisk leverantör av elprodukter ser nu försäljningsdata direkt med Salesforce & Tableau

Kunden i fråga använder ett excel-dokument som källa, där ny information manuellt läggs in en gång i månaden, efter att den kommit in från olika återförsäljare. En medarbetare på företaget har sedan behövt ta ut adekvat...

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser