Marketing Automation

Kampanjer i Salesforce. Marketing Automation är mjukvara som hjälper företag hantera samt följa upp kampanjer samt online-aktiviteter.

Denna typ av applikation kan hantera Campaign Management, Lead Scoring samt Lead Nurturing för att på ett effektivt sätt kunna nå ut till rätt person vid rätt tillfälle. Campaign Management innebär att man kan göra utskick för nyhetsbrev eller events och sedan följa upp på antal klick eller deltagande på event. Med Lead Scoring kan man beräkna när ett lead är moget för att bli kontaktad av en säljare, detta kan baseras på aktivitet, exempelvis nedladdning av dokument eller registrering till ett event. Lead Nurturing innebär att företag kan sätta upp kampanjer och kommunikation riktat till specifika målgrupper beroende på intresse eller deltagande på ett specifikt event.

Vill du veta mer om Marketing Automation?

Läs mer om Marketing Automation här nedan och vad vi kan hjälpa dig med. Hör gärna av dig till oss om du vill veta hur vi kan hjälpa din verksamhet eller om du har andra frågor.

Kontakta oss här

DevCore har som konsulter bland annat implementerat samt förvaltat följande marketing automation-applikationer

  • Apsis
  • HubSpot
  • MailChimp
  • Marketo
  • Pardot

Dessa applikationer går att integrera mot CRM så som Salesforce CRM.

”I have worked with several SF partners in my career. Devcore is, by far, the most knowledgeable and efficient partner I have interacted with. Within less than a year they have turned around the SF experience amongst our employees from being an area of constant frustration to becoming a valuable tool that makes life easier for all involved.”

Omdöme från en fantastisk kund. Hör gärna av dig för fler kundreferenser :)

Kundcase Salesforce

DevCore har genomfört stort projekt inom Salesforce CRM, ekonomisystem och signeringsplattform

Kunden anlitade DevCore till projektet på grund av stor expertis inom CRM:et och som Salesforce-arkitekter med kunskap inom integrationer och av applikationer. I projektet har DevCore använt sig av Apex och byggt:Säljprocess.Integration mot kundens plattform (webbshop).Integration mot ekonomisystemet.Avräkningsrapport i Salesforce.Integrerat en avtalssigneringsplattform med Salesforce.Samt ordnat stöd för provisionsstegar och provisionstrappor. Projektet avslutades mycket lyckat och fortsättningsvis sköter DevCore förvaltningen vidare.

Byggt kunds säljprocess i Salesforce samt skapat integration mot ekonomisystem

Kunden behövde hjälp med start av Salesforce CRM för sitt nya stora projekt - en plattform för webbshop och auktioner med mera. Kunden valde att anlita DevCore som Salesforce-konsulter och Salesforce-arkitekter för projektet, då DevCore sedan tidigare är experter inom Salesforce med integrationer och applikationer. I projektet skapade vi en integration mot kundens plattform samt integration mot ekonomisystemet Fortnox. Utöver ovan har DevCore byggt säljprocess, avräkningsrapport, integrerat avtalssignering Oneflow med Salesforce samt stöd för provisionsstegar/provisionstrappor. Med hjälp av Apex-kod. Apex är ett programmeringsspråk utvecklat av Salesforce. Apex gör det möjligt för utvecklare att utföra flödes- och transaktionskontrolls statements på Force.com-plattformsservern i samband med anrop till Force.com API. Apex gör det möjligt för utvecklare att lägga till affärslogik till de flesta systemhändelser, inklusive knappklick, postuppdateringar och Visualforce-sidor med mera.

Implementering av Salesforce Pardot

DevCore har implementerat Pardot samt integrerat plattformen med Salesforce för en större aktör inom finansindustrin. Med hjälp av Pardot kommer de bland annat att stärka relationen mellan sälj och marknad, kommunicera till sina kunder i rätt tid och på ett enkelt sätt kunna följa upp resultaten av sina kampanjer.

Konfigurering av Salesforce CPQ

DevCore har konfigurerat om en befintlig lösning av CPQ och automatiserat stora delar av affärsflödet och minskat komplextiteten. Som del av konfigurationen byggde DevCore om funktionalitet från CPQ + och kunde därmed halvera kundens licenskostnader relaterade till CPQ.

Kontakta oss här. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser