Salesforce Service Cloud

Optimera och automatisera kundservice för ökad kundnöjdhet. Effektivisera ärendehantering genom stöd för att hantera flera kanaler samt standardisera och automatisera support. Salesforce Service Cloud är en del av Salesforce-plattformen avsedd för att automatisera supportprocesser och stödja kundservice.

Kraften i Service Cloud ligger i att förenkla arbetet för supportagenter och kunna erbjuda transparent support till kunder via olika digitala kanaler. Detta genom att tillhandahålla information utifrån en kunskapsbas med artiklar, ämnen och expertis som i det långa loppet effektiviserar och förhöjer kundnöjdheten när snabbare och smidigare support kan erbjudas.

Vill du veta mer om Service Cloud?

Läs mer här nedan om hur Salesforce Service Cloud kan förbättra dina säljprocesser och vad vi har hjälpt kunder med inom Service Cloud. Du får gärna höra av dig till oss om du vill veta hur vi kan hjälpa din verksamhet eller har andra frågor.

Kontakta oss

Värdefulla funktioner inom Service Cloud

Service Console. Konsolen fungerar som en helpdesk där supportagenter får en överskådlig bild av samtliga kunder och där de kan jobba med flera ärenden samtidigt.

Kanaler. Supportagenter kan ge support direkt i konsolen oavsett vilken kanal kunden har valt att skicka sitt ärende till såsom email, telefon, webchat, sociala medier. Detta gör att kunder har friheten att själva kunna välja den kanal som passar dem bäst.

Automatiserade flöden. Supportärenden kan automatiseras för att omdirigeras till rätt person eller team som är avsedda att hantera ärendet.

Kunskapsbas. Hitta, dela och lagra artiklar och/eller information om visst typ av ärende för att kunna tillhandahålla snabbare support och undvika vanligt inkommande frågor.

Fler värdefulla funktioner inom Service Cloud

OMNI Channel Routing. Ärenden kan omdirigeras till olika serviceagenter baserat på arbetskapacitet, ärendetyp, tillgänglighet med mera för att uppnå snabbare support och jämnare arbetsfördelning.

Milestones/Monitorering. Används för att mäta KPI:er som visar responstider för ärenden, exempelvis tiden för att starta hantering av ett ärende, eller tiden för att lösa ett ärende. Detta hjälper supportagenter att uppnå KPI:er.

Chat. Öka produktivitet med AI-drivna chatbots och/eller låt serviceagenter chatta direkt med kunden.

Surveys. Skapa automatiska utskick efter support för att mäta kundnöjdheten.

DevCore har som Service Cloud-konsulter bland annat hjälpt kunder med

  • Implementation av Service Cloud
  • Migrering av CRM till Service Cloud
  • Utveckling och optimering av processer och rutiner
  • Utveckling och automatisering av funktionalitet

”I have worked with several SF partners in my career. Devcore is, by far, the most knowledgeable and efficient partner I have interacted with. Within less than a year they have turned around the SF experience amongst our employees from being an area of constant frustration to becoming a valuable tool that makes life easier for all involved.”

Review from a client :)

Kundcase Salesforce

Projektledning och affärsutveckling med Salesforce

DevCore har systemutvecklat lett ett projekt och stått för affärsutvecklingen i Salesforce CRM för bl.a. ett stort finansbolag, som skulle expandera till resten av Norden, med tillhörande integrationer...

Optimering av kunds arbetsätt och processer med Salesforce CRM

Kunden ville först byta ut sitt Salesforce CRM – vi hjälpte då istället till att få ut fulla värdet av kundens tidigare investering. Chansen kom till oss att ge deras organisation nytt liv och implementera bättre

DevCore utförde Salesforce-utbildning för anställda på finskt bolag

DevCore har hållit i en Training Services och User Training i Salesforce för personal på ett finskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer mätutrustning samt sensorer för mätning och reglering av...

Ledande nordisk leverantör av elprodukter ser nu försäljningsdata direkt med Salesforce & Tableau

Kunden i fråga använder ett excel-dokument som källa, där ny information manuellt läggs in en gång i månaden, efter att den kommit in från olika återförsäljare. En medarbetare på företaget har sedan behövt ta ut adekvat...

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser