Avtalshantering i SharePoint

Ett komplett avtalshanteringssystem i SharePoint som samlar och övervakar alla avtal och kontrakt på företaget. Omförhandla, förnya eller säg upp avtal i tid, med ett avtalssystem som är utbyggbart, modernt och kostnadseffektivt.

DevCore Avtalshantering är en smidig och modern företagslösning som fungerar direkt i er befintliga IT-miljö. Appen är byggd i SharePoint och interagerar med intranätet, Teams och Microsoft 365. Det krävs inga extra licenser eller flera inloggningar.

DevCore Avtalshantering är komplett som system men även skalbart för ändrade framtida behov. Avtalshanteringssystemet används för alla typer av kontrakt såsom kundavtal, leverantörsavtal, anställningsavtal, medarbetaravtal, hyresavtal, GDPR-avtal, konsultavtal, sekretessavtal, NDA och andra affärsöverenskommelser samt kontrakt. Avtalsystemet anpassas för att följa de behov och krav ni har på företaget idag och är alltså utbyggbart för framtiden.

Vill du veta mer om ett bra avtalssystem och digital avtalshantering? Se en demo?

Kontakta oss här

Håll koll på när avtal skall sägas upp, förnyas eller omförhandlas med ett smidigt system

Företag sparar otroligt med tid och pengar på att få koll på när avtal och kontrakt ska sägas upp, förnyas eller omförhandlas. Med DevCore Avtalshantering blir det enkelt och avtalen arkiveras samt sparas säkert och tryggt med åtkomst av behöriga från t.ex. intranätet eller Teams.

DevCore Avtalshantering fungerar direkt i SharePoint, på intranät och Teams i Microsoft 365. Applikationen implementeras i er organisations befintliga IT-miljö, vilket betyder att inga extra licenser krävs och man behöver inte logga in sig i flera olika system.

DevCore Avtalshantering, och våra andra program / appar, är skalbara samt anpassas för att möta era behov idag och i framtiden.

Funktioner och fördelar med DevCore Avtalshantering i SharePoint

 • Skapa egna avtalslistor och sätt egen taggning.
 • Sätt behörigheter för olika typer av avtal.
 • Hantera engångsavtal, löpande avtal, abonnemang, perioder m.m.
 • Sök i avtal och bland metadata.
 • Anpassa egna vyer efter behov.
 • Dashboard med översikt.
 • Färgkodning efter prioritet.
 • Påminnelser sänds ut om avtal som behöver granskas och hanteras.
 • Färgmarkering efter prioritering för bra överblick.
 • Statistik och uppföljning.
 • Säker och trygg arkivering och lagring.
 • Går att anpassa för alla språk såsom engelska.
 • Vi har även byggt en variant med DocuSign, för att kunna signera dokument digitalt
 • Det är enkelt att ansluta till och redigera i systemet på distans t.ex. via hemmakontoret, intranätet, Outlook, jobbkalendern och Microsoft Teams.
 • Går att anpassa till engelska och andra språk.

”Sedan vi valde att anlita DevCore för snart 2 år sedan har deras konsulter jobbat på ett professionellt och kreativt sätt. De är duktiga på att förstå våra problem och föreslå lösningar, men även ge rekommendationer på bättre lösningar.”

Omdöme från en fantastisk kund. Hör gärna av dig för fler kundreferenser :)

Vi är experter på SharePoint sedan 2005

DevCore är ett stabilt och tryggt IT-bolag som är experter på SharePoint som utvecklare och konsulter sedan 2005.

Vill ni veta mer om Avtalshanteringen eller någon annan modul? Se en demo? Kontakta oss så visar vi och berättar mer. Vi har byggt ett flertal olika applikationer. Saknar du någon funktion? Hör av dig, det är mycket möjligt att vi kan lägga till det ni söker :)

Senaste kundcase SharePoint

"Coronaplanerare" implementerad för kund direkt i Microsoft Teams och SharePoint intranät i Microsoft Office 365

Lösningen implementeras direkt i organisationens befintliga IT-miljö för att förebygga trängsel och skapa...

Omfattande projekt att förbättra digitaliseringen hos stor bransch-organisation genom att förnya deras digitala plattformar (CMS, CRM, LMS) utfört

Byte av CRM och gamla utbildningsmodulen byttes mot en ny app vilket resulterade i ett skräddarsytt flöde för...

DevCore har hjälpt kunder med att agera på att få sin Microsoft 365-data till Sverige

Det var viktigt för flera kunder att hinna agera innan sista maj 2022, på grund av GDPR samt för de som behövde få sin organisations data sparad mer lokalt. Datan det gällde var från Teams, Microsoft 365, SharePoint och Exchange med mera. Azure och Microsoft 365 hade ett sista datum för agerande i sin organisations Microsoft 365 admin center. Vilket DevCore hjälpt kunder med att utföra. Detta gjorde det möjligt att få data migrerat från nuvarande europeiska datacenter till de datacenter som nyligen öppnat i Sverige.

Ny version av DevCore Diarieföring åt kommunägt VA-driftbolag

DevCore har anpassat och implementerat DevCore Diarieföring i SharePoint åt kommunägt VA-driftbolag. DevCore Diarieföring, för SharePoint, är en komplett lösning för att sköta alla diarieärenden för bl.a. kommuner och myndigheter och andra verksamheter. DevCore Diarieföring för VA-bolaget är byggt med SharePoint i botten med dess ingående basfunktionalitet. Sedan har funktionaliteten vidareutvecklats och anpassats för en enkel och effektiv hantering av ärenden. När ett ärende är avslutat så blir det låst för alla användare så att ingenting kan förändras i efterhand. DevCore har byggt ett säkert diarium för kunden, som säkerställer de krav som ställs på att myndigheter skall diareföra alla allmäna handlingar. Lösningen går att få anpassad efter önskemål, krav och arbetssätt.

Kontakta oss här. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser