Vill du också ha en ny terass? - Skaffa DevCores Avtalshantering

Vad kan du få eller vad missar du just nu för att du inte har koll på dina avtal? Vi lyckades förhandla fram nya terrasser och ett nytt kök tack vare DevCores Avtalshantering, utan notifikationerna hade vi säkerligen missat det.

För oss kom notisen från avtalssystemet i god tid för att vi skulle hinna agera, diskutera och ta ett beslut. Skulle vi förnya, omförhandla eller säga upp hyresavtalet? Vi valde att omförhandla vårt hyreskontrakt och nu har vi bland annat nybyggda terrasser på vår innergård och strax även ett helt nytt kök.

”Det har verkligen blivit mycket mysigare att sitta på innergården nu. Bra omförhandling!”
/ Alina, marknadsansvarig på DevCore.

"Nu hade jag mer möjlighet till förhandling genom att säga att det var krav för att vi skulle förnya avtalet. Om jag inte hade fått mina notifikationer så hade jag sannolikt missat det och fått vänta tre år till."
/ David, VD på DevCore.

Vill du också vinna tid och hinna förhandla fram bättre villkor med kunder och leverantörer utan stress?

Med tillgängliga avtal i SharePoint, aviseringar i tid, tydligt ansvariga och säker lagring – har du koll på alla typer av avtal.

Med avtalshantering i Microsoft SharePoint kan du jobba i avtalssystemet från både intranät och Teams. Det är enkelt, tillgängligt och säkert.

Avtalshantering i SharePoint för intranät och Teams i Microsoft 365.

Mer om SharePoint, intranät och Teams i Microsoft 365.

 

Vill du veta mer? Har du frågor?

Kontakta oss

 

Fler nyheter & tips

Salesforce-utvecklare och projektledare till ledande svenskt fastighetsbolag

Efter att ett ökat behov av affärsutveckling uppstått inom kundens verksamhet, ger DevCore konsulttjänster inom Salesforce CRM, som utvecklare, systemarkitekt samt projektledare med löpande administration och support.

Läs mer

DevCore hjälper universitet att strukturera Teams och SharePoint

Ett nytt uppdrag har kommit in där DevCore hjälper ett svenskt universitet med att anpassa och bättre strukturera sitt arbete med Teams och SharePoint. Främst för att organisera sina utbildningar och kurser.

Läs mer

Fler företag använder appar för Avvikelsehantering och Regelefterlevnad

Senaste tiden har vi sett ett uppsving av köp och användande av både avvikelsesystem och attestfunktion. Fler verksamheter börjar se nyttan med digitalisering, att minimera manuella fel, frigöra resurser och framtidssäkra sin verksamhet.

Läs mer

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser