• Guldpartner till Microsoft sedan
    2006
  • SharePoint-erfarenhet
    0 år
  • Lyckade SharePoint-projekt
    0 +

Intranät i SharePoint och Microsoft 365 med Teams, gör samarbete enkelt och effektivt

Intranät

Mobila och intelligenta intranät med SharePoint, en modern webbaserad portallösning i Microsoft 365 som kan integreras med andra appar, tjänster och system som ni behöver. Läs mer nedan.

Appar

Vi har flexibla lösningar för att hantera dokument, ärenden och uppgifter i SharePoint, på intranät samt i Teams. Vi har byggt bra appar för flera ändamål.

Teams

Teams i Microsoft 365 samlar hela organisationen för ett bättre samarbete. Samordna kontakter, innehåll och verktyg för bästa effektivitet.

Intranät i SharePoint

Världens mest använda lösning för intranät och dokumenthantering. SharePoint är en webbaserad samarbetsplattform som skapar mobila och intelligenta intranät och gruppwebbplatser. SharePoint är en webbaserad portallösning för intranät men även en CMS-lösning för publika webbar och extranät. SharePoint har full integration och används tillsammans med andra applikationer som Teams och Outlook i Microsoft (Office) 365.

Vill du veta mer om intranät, Teams och SharePoint?

Kontakta oss

SharePoint kan användas för hela företagets informationsflöde

SharePoint har mycket bra inbyggd funktionalitet men är även en bra plattform att utveckla på och skapa egna effektiva lösningar där man kan tjäna mycket tid och pengar på att använda redan befintlig grundfunktionalitet som en del av lösningen.

SharePoint kan användas för hela företagets informationsflöde, från den enskilda användarens sajt och arbetsyta, till projektets, teamets, webbens eller kundens yta. Det är enkelt att distribuera information genom hela kedjan.

”Har varit riktigt roligt och en ynnest att få jobba med ett så grymt team”

Omdöme från en kund :)

DevCore har färdiga företagslösningar i SharePoint och Microsoft 365

DevCore har byggt och utvecklat flera moderna och användbara lösningar. Applikationer som hjälper företag och organisationer med olika typer av uppgifter beroende på behov och krav. Programmen fungerar i SharePoint Microsoft (Office) 365 och kan användas direkt i Teams och via intranätet med mera. Systemen är flexibla, skalbara och kostnadseffektiva.

Saknar du någon funktion? Hör gärna av dig till oss. Så ser vi om vi kan lösa det :)

Microsoft 365 med SharePoint samlar arbetet och gör samarbetet enkelt och kostnadseffektivt

I SharePoint byggs mobila och intelligenta intranät, webbsidor och gruppwebbplatser samt företagslösningar som hanterar, underlättar, tidseffektiviserar och kvalitetssäkrar ert dagliga arbete i er organisation.

I Microsoft 365 för företag (Business) ingår Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote och OneDrive. Om ni använder de apparna idag så har ni den produktivitetslösningen i er organisation, där även SharePoint ingår.

Det blir lätt och kostnadseffektivt att kommunicera, samarbeta och arbeta tillsammans genom intranät, jobbmejl, kalender, gruppchatt, digitala möten, samredigera dokument och system samt dela filer.

DevCore är experter på SharePoint som utvecklare och konsulter sedan 2005

Vi har lång erfarenhet av konsultarbete som SharePoint-utvecklare och vi har utfört projekt och utveckling i de flesta versioner av SharePoint. Som SharePoint-konsulter har vi skapat både enkla Out of the Box-installationer till extremt skräddarsydda lösningar, allt efter kundens behov och önskemål. DevCore har även byggt flertalet färdiga företagslösningar, programvara och mjukvara, som används för att förenkla och förbättra arbetet. DevCore är experter på SharePoint och Microsoft 365 som utvecklare och it-konsulter med SharePoint sedan 2005.

DevCore har satt upp flertalet intranät i SharePoint i både gratisversioner av SharePoint samt betalversioner av SharePoint med mycket goda resultat, vi har även vid många tillfällen hjälpt till att vidareutveckla redan uppsatta SharePoint-intranät samt korrigerat felaktigt uppsatta installationer.

Behöver ni hjälp av kompetenta SharePoint-konsulter så finns vi här

Våra kunder är alltifrån små bolag till stora börsnoterade företag. Vi hjälper kunder med att bygga alltifrån enklare intranät för delning av dokument och planering, till att skapa avancerad projekthantering, dokumenthantering, avvikelseflöden och kontraktshantering.

Kontakta oss

Funktioner och mer info om vad man kan göra med SharePoint intranät

Hantera interna dokument, nyheter, rapporter, tävlingar, ärenden, avvikelser, skaderapportering, kalendrar, rumsbokningar, kontaktlistor och mycket annat.

SharePoint är enkelt att använda som en portal till dina andra system så att du får in säljrapporter, aktiekurser eller annat direkt in i Sharepoint via WebParts, fungerar även med integrationern mot Teams.

Du får ett kvalitativt och snyggt intranät i Microsoft SharePoint anpassat efter er specifika design för intranätet eller enligt hemsidans design. Utmärkt intern kommunikation som kan anpassas i det oändliga, som ett exempel kan de anställda ha personliga startsidor med RSS-feeds, Twitter-länkar, interna bloggar , nyheter med mera.

Dela och arbeta med dokument, skapa listor enligt specifika premisser och rättighetsstyr baserat på Active Directory. SharePoint är integrerat med Microsoft Office, Outlook och Teams vilket gör att du kan överföra filer till systemet med drag-and-drop. Möjlighet att se intranätets kontaktlistor, gemensamma kalendrar och dokument i Outlook.

Att använda SharePoint för intranät är bara en av alla tillämpningar som kan göras med SharePoint. Webbplattformen kan även som intranät bland annat användas för ärendehanteringssystem och dokumenthanteringssystem.

Senaste kundcase SharePoint

Förbättring av digitaliseringen genom att förnya kunds digitala plattformar (CMS, CRM, LMS)

Nu är ett omfattande projekt att förbättra digitaliseringen hos stor bransch-organisation genom att förnya deras digitala plattformar (CMS, CRM, LMS) utfört. Den grundläggande förändringen var ett byte av CRM-systemet, som tidigare var byggt i SharePoint men som nu skulle bytas till Lime CRM. DevCore hade arbetat med kunden tidigare och har även sedan två år tillbaka arbetat med kundens CMS webb-plattform i Episerver DXP. I Epi DXP finns en mängd integrationer till det gamla CRM-systemet, som nu byggts om för att gå emot Lime CRM. Kunden hade sedan tidigare en extern plattform; Trippus. Trippus-verktyget hanterade de event, utbildningar, konferenser, möten och kurser som säljs och i Trippus hade man varit väldigt låst i vad som hade kunnat göras och förändras. I samband med att CRM-systemet byttes ut gick man även över till att använda en ny utbildningsmodul. Detta möjliggjorde att DevCore kunde integrera och bygga ett helt skräddarsytt flöde för bokning och hantering av utbildningar på kundens webbplats i Epi. React (react.js) valdes ut som teknik av konsulterna, och mycket fokus lades även på att ta fram en snygg och bra design och användarupplevelse (UX). Utöver kopplingar till Lime CRM så byggdes även integrationer mot Totara som kunden använder som LMS (Learning Management System). DevCores expertis och långa erfarenhet av att bygga integrationer mellan olika system, var en stor nyckel till projektets framgång. Kunden har nu en mycket bättre lösning för alla sina plattformar och möjligheter har skapats för att förnya och förbättra efter de önskemål som finns i verksamheten, nu och framöver – vilket tidigare saknades.

"Coronaplanerare" implementerad för kund direkt i Microsoft Teams och SharePoint intranät i Microsoft Office 365

Lösningen implementeras direkt i organisationens befintliga IT-miljö för att förebygga trängsel och skapa...

DevCore har hjälpt kunder med att agera på att få sin Microsoft 365-data till Sverige

Det var viktigt för flera kunder att hinna agera innan sista maj 2022, på grund av GDPR samt för de som behövde få sin organisations data sparad mer lokalt. Datan det gällde var från Teams, Microsoft 365, SharePoint och Exchange med mera. Azure och Microsoft 365 hade ett sista datum för agerande i sin organisations Microsoft 365 admin center. Vilket DevCore hjälpt kunder med att utföra. Detta gjorde det möjligt att få data migrerat från nuvarande europeiska datacenter till de datacenter som nyligen öppnat i Sverige.

Ny version av DevCore Diarieföring åt kommunägt VA-driftbolag

DevCore har anpassat och implementerat DevCore Diarieföring i SharePoint åt kommunägt VA-driftbolag. DevCore Diarieföring, för SharePoint, är en komplett lösning för att sköta alla diarieärenden för bl.a. kommuner och myndigheter och andra verksamheter. DevCore Diarieföring för VA-bolaget är byggt med SharePoint i botten med dess ingående basfunktionalitet. Sedan har funktionaliteten vidareutvecklats och anpassats för en enkel och effektiv hantering av ärenden. När ett ärende är avslutat så blir det låst för alla användare så att ingenting kan förändras i efterhand. DevCore har byggt ett säkert diarium för kunden, som säkerställer de krav som ställs på att myndigheter skall diareföra alla allmäna handlingar. Lösningen går att få anpassad efter önskemål, krav och arbetssätt.

Kontakta oss här. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser