Ledningssystem för intranät & Teams i SharePoint och Microsoft 365

Planerar ni att införa ett nytt ledningssystem, eller behöver ni hjälp med att digitalisera ert befintliga system och ISO-certifieras? Vi erbjuder smidiga appar och system som skapar effektiva och säkra ledningssystem.

 

Förbättra och certifiera din verksamhet

Med Core365 Ledningssystem hjälper vi din verksamhet, oavsett storlek och bransch, att upprätthålla hög standard och ge löpande förbättringar samt uppnå ert mål om ISO-certifiering.

Ett integrerat, prisvärt och skalbart system

Vi har anpassade lösningar för ledningssystem, vår lösning Core365 Ledningssystem fungerar som en central del av er digitala arbetsplats. 

Systemet används enkelt genom:

 • Intranät
 • Teams
 • SharePoint
 • Microsoft 365

Vilket gör det både prisvärt och säkert att använda. Det behövs inga extra licenser eller inloggningar i fler system.

 

Söker du efter ett prisvärt digitalt ledningssystem?

Vi är experter och utvecklare specialiserade på applikationer kring ledningssystem för er verksamhetsutveckling och krav för ISO-certifiering.

Kontakta oss idag!

Vad är ett ledningssystem?

Ett ledningssystem är en struktur som beskriver hur en organisation styr och kontrollerar sin verksamhet. Det är ett viktigt verktyg för högsta ledningen att kunna säkerställa att alla processer och aktiviteter i verksamheten utförs enligt fastställda rutiner.

 

Dessutom fungerar det som ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete, vilket bidrar till en effektiv och enhetlig arbetsmetod.

Vad är ett digitalt ledningssystem?

Ett digitalt ledningssystem är ett system för flera appar som integrerar med varandra och utbyter information för att enklare ge en omfattande helhetsbild av verksamheten, samt olika avdelningar och processer, som du annars inte har tillgång till när information finns sparad fysiskt eller på olika platser i organisationen.

 

Idag är det fler svenska företag som börjar använda applikationer för ett digitalt ledningssystem. Ett digitalt ledningssystem gör det lättare att följa ISO-standard och krav för ISO-certifiering eftersom det är mer tillgängligt och säkert, samt att du lättare kan spåra, följa upp och minska manuella fel inom organisationen.

Vilka fördelar och funktioner ger ett digitalt ledningssystem?

 • Tillgänglighet. Digitala system kan nås från vilken plats som helst och när som helst.
 • Uppdatering och underhåll. Det är betydligt lättare att uppdatera och underhålla information i ett digitalt system jämfört med att hålla pärmar och pappersdokument aktuella.

 • Samarbete. Möjliggör realtidssamarbete mellan medarbetare, vilket förbättrar effektiviteten och kommunikationen inom organisationen.

 • Sökbarhet. Du kan snabbt söka och hitta specifika dokument eller information, till skillnad från att bläddra igenom papper.

 • Miljövänligt. Genom att minska pappersanvändningen bidrar digitala system till en mer hållbar och miljövänlig verksamhet.

 • Säkert. Erbjuder avancerade säkerhetsfunktioner som lösenordsskydd, kryptering och regelbunden säkerhetskopiering, vilket skyddar mot informationsförlust och obehörig åtkomst.

 • Compliance och regelverk. Underlättar efterlevnad av lagar och förordningar genom att automatiskt hålla reda på och uppdatera nödvändiga dokument och processer.

 • Kostnadseffektivt. Minskat behov av fysiskt lagringsutrymme och reducerade administrativa kostnader gör digitala system mer kostnadseffektiva i längden.

 • Integration och automatisering. Kan integreras med andra affärssystem och applikationer, vilket skapar en mer sammanhållen och effektiv arbetsmiljö. Automatisera rutinuppgifter, vilket sparar tid och minskar risken för mänskliga fel.

 • Anpassningsbart. Kan skräddarsys efter organisationens specifika behov och processer, vilket gör det mycket flexibelt.
 • Analys och rapportering. Du kan samla in data och generera rapporter för att analysera och förbättra verksamhetens processer kontinuerligt.

Är du ansvarig för verksamhetsutvecklingen?

Vi erbjuder dig ett system som är enkelt att använda för styrelser och medarbetare. Systemet är modifierbart för dig som arbetar som CIO, CDO, affärsutvecklare, intranätsansvarig eller i liknande roll.

Det blir smidigare för dig som planerar att införa ett nytt ledningssystem från grunden, eller som behöver hjälp med att förbättra ert befintliga ledningssystem.

 

Vill ni digitalisera ert ledningssystem?

Med Core365 Ledningssystem i SharePoint, digitaliserar vi ert ledningssystem med stöd kring hållbar dokumenthantering, avvikelse- och ärendehantering, projekthantering med mera.

Vi hjälper er baserat på användarvänlighet och styrelsekrav, utifrån era unika behov mot en digitalisering och ISO-certifiering.

Core365 Ledningssystem kan anpassas för:

 • Kvalitetsledningssystem ISO 9001
 • Miljöledningssystem ISO 14001
 • Arbetsmiljöledningssystem ISO 45001
 • Ledningssystem för informationssäkerhet ISO 27001
 • med mera.

Ett säkert ledningssystem

DevCore är ett stabilt och tryggt IT-bolag som är experter på SharePoint som utvecklare och konsulter sedan 2005. 

Data i systemet håller sig inom er organisation och använder sig av samma regelverk kring lagring som övrig data.

Applikationen skyddas av den säkerhetsinfrastruktur som tillhandahålls och används av Microsofts egna tjänster.

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser