Systemutveckling

DevCore har många års erfarenhet av avancerad webbutveckling och systemutveckling inom ASP, .NET, C#, Java, XML, PHP, JavaScript, C++ och HTML/CSS.

Vi har utvecklat sajter samt applikationer inom allt från poker och webbshoppar till skräddarsydda applikationer för affärssystem, integrationer, mobilapplikationer och rapporter.

Kombinationen av kompetens inom olika system gör så att vi kan se helheten ute hos våra kunder, det har lett till att våra lösningar skapar starka mervärden och ofta bättre, billigare eller starkare lösningar än det som skissats upp från början.

Är du i behov av systemutvecklare?

Kontakta oss

ERP och databaser

DevCore hjälper kunder med planering, konfigurering och installation av integrationsdatabaser för att samla data åt kund på ett och samma ställe. Från denna databas arbetar vi sedan med att sätta upp rapportering eller hantering av data enligt kundens behov och önskemål.

Det kan vara så att en kund vill presentera en viss deldata ifrån ett system till ett annat, eller bara föra över data mellan säljstödssystem och ekonomisystem. DevCore är även Microsoft Partner.

”DevCore har under lång tid varit leverantör av tjänster åt mig inom flertalet tekniker (PHP, SQL m fl) och områden (Salesforce, Episerver m fl). DevCores styrka är att de är extremt lyhörda för kundens behov och alltid levererar.”

Omdöme från en fantastisk kund. Hör gärna av dig för fler kundreferenser :)

Kundcase systemutveckling, ERP och databaser

DevCore har genomfört stort projekt inom Salesforce CRM, ekonomisystem och signeringsplattform

Kunden anlitade DevCore till projektet på grund av stor expertis inom CRM:et och som Salesforce-arkitekter med kunskap inom integrationer och av applikationer. I projektet har DevCore använt sig av Apex och byggt:Säljprocess.Integration mot kundens plattform (webbshop).Integration mot ekonomisystemet.Avräkningsrapport i Salesforce.Integrerat en avtalssigneringsplattform med Salesforce.Samt ordnat stöd för provisionsstegar och provisionstrappor. Projektet avslutades mycket lyckat och fortsättningsvis sköter DevCore förvaltningen vidare.

Säljstöd för hantering av flera återförsäljare

Devcore har utvecklat en applikation där ansvariga på huvudkontor kan ”dela ut” kontakter/prospects till återförsäljare. Möjlighet till filtrering, svartlistning, kategorisättning och matchning finns i administrationsapplikationen. Ansvariga har möjlighet att övervaka prestation, se statistik, ta ut rapporter m.m. Förutom enbart säljstöd så fungerar klientapplikationen även som CRM system med ärende- och återkomsthantering. Systemet består av web service (SOAP), klientapplikation och administrationsapplikation. 

Kontakta oss här. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser