• Tillgängliga systemutvecklare på plats i Stockholm som pratar både svenska och engelska.
  • IT-konsulter
    0 +
  • Lyckade IT-projekt
    0 +

Systemutveckling och systemutvecklare i Stockholm

Behöver du hjälp med att ta fram eller vidareutveckla en site, applikation, ett affärssystem, webbshop/E-handel, bygga och analysera rapporter eller integrera system med varandra? 

Vi på DevCore har många års erfarenhet av avancerad webbutveckling och systemutveckling inom ASP, .NET, C#, Azure, XML, PHP, C++ och HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React, Angular, Vue. Vi kan hjälpa ditt företag med det mesta inom utveckling.

Kombinationen av kompetens inom olika system gör så att 
vi som IT-konsulter eller som ditt bolags IT-partner kan hjälpa dig med helheten, våra lösningar skapar starka mervärden och blir ofta bättre, billigare eller stabilare än det som skissats upp från början.

 

Behöver du hjälp med att utveckla ett nytt system eller att förbättra era befintliga?

Kontakta oss

Hur vi hjälper ditt bolag med utveckling

Vi bistår företag av alla storlekar som deltidskonsulter eller i projekt med allt från avancerad system- och webbutveckling till affärssystemsimplementationer, data-analyser, integrationer och rapporteringslösningar (främst inom Microsoft Reporting Services).

Vi arbetar med vidareutveckling av kunders egna system, ren nyutveckling och många färdiga lösningar som behöver skräddarsys för kunders behov, exempelvis: SharePoint, diverse CMS (primärt Optimizely/Episerver, WordPress, Concrete5 och Umbraco), CRM-system (Salesforce och Dynamics) och mycket annat. DevCore har mycket goda referenser inom uppdrag som SharePointkonsulter, Episerverkonsulter och inom webbutveckling för skräddarsydda lösningar i både PHP och C#.

”DevCore har under lång tid varit leverantör av tjänster åt mig inom flertalet tekniker (PHP, SQL m fl) och områden (Salesforce, Episerver m fl). DevCores styrka är att de är extremt lyhörda för kundens behov och alltid levererar.”

Omdöme från en kund :)

Behöver du hjälp med ERP och databaser?

DevCore kan hjälpa dig med planering, konfigurering och installation av integrationsdatabaser för att samla data på ett och samma ställe. Från denna databas arbetar vi sedan med att sätta upp rapportering eller hantering av data enligt dina behov och önskemål.

Det kan vara så att du vill presentera en viss deldata ifrån ett system till ett annat, eller bara föra över data mellan exempelvis säljstödssystem och ekonomisystem.

Kundcase systemutveckling, ERP och databaser

Projektledning och affärsutveckling med Salesforce

DevCore har systemutvecklat lett ett projekt och stått för affärsutvecklingen i Salesforce CRM för bl.a. ett stort finansbolag, som skulle expandera till resten av Norden, med tillhörande integrationer...

Nytt intranät i SharePoint

DevCore har byggt en ny intranäts-site, ett nytt intranät, till ett bolag inom försäljning av display-material, i SharePoint Online med designanpassningar för exempelvis global navigering, footer...

Applikation för automatisk inloggning med körkort till internationellt bussbolag

Till ett internationellt bussbolag har DevCore tagit fram en lösning som låter förarna logga in och få upp sitt körschema genom att scanna av sitt körkort. Applikationen agerar som en fristående utökning av kundens befintliga system...

Verktyg för generering av löneunderlag i Access

DevCore har utvecklat ett verktyg för generering av löneunderlag för utskrift, med automatisk uträkning av karens, semester, sjukersättning och allt som hör till. De genererade underlagen var färdiga Microsoft Word-dokument som...

DevCore har nyutvecklat en webbplats i Umbraco CMS för ett religiöst samfund.

DevCore har designat och utvecklat en ny webbplats (webbsida, hemsida eller site för företag) för ett religiöst samfund. Sajten är byggd i Umbraco och har även Umbraco Forms. För att hantera...

Call Center Statistics – Call Center Agent - Integration - Visa upp effektivitet, från olika applikationers statistik i realtid.

DevCore har utvecklat en applikation, åt en telefonioperatör, appen visas på storbildsskärm för kundens kundtjänst/support för övervakning av agenternas effektivitet. Applikationen loggar var...

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser