Ärendehantering i SharePoint

DevCore Ärendehantering i SharePoint är ett komplett och enkelt ärendehanteringssystem som implementeras direkt i er befintliga IT-miljö. Kostnadseffektivt och skalbart.

DevCore Ärendehantering är anpassningsbart vilket gör att våra kunder är alltifrån små företag, stora bolag, globala organisationer, kommuner, myndigheter och andra typer av verksamheter som har behov av att bevaka och handlägga mål och ärenden.

Ärendehanteringssystemet kan användas för helpdesk, felanmälan, förvaltningsärenden, av kundtjänst, kundservice, IT-support, för frågeformulär, information, kontaktformulär på webbsidor, handläggning av allmänna ärenden, tillståndsansökningar med mera. Det stöds och fungerar på olika språk som exempelvis engelska. Lösningen skräddarsys för att matcha ert företags unika krav.

Vill du veta mer om ärendehantering i SharePoint och bästa ärendehanteringssystemet? Se en demo?

Kontakta oss

DevCore Ärendehantering fungerar direkt i SharePoint, Teams och Microsoft 365

Applikationen implementeras i er organisations befintliga IT-miljö, är skalbar samt anpassas för att möta era behov idag och i framtiden.

Det är enkelt att arbeta i systemet på distans via arbetsplatsen, hemmakontoret, intranätet, Outlook och i Teams i Microsoft 365.

Kostnadseffektivt och prisvärt, inga extra licenser krävs

Ärendesystemet implementeras direkt i er organisations befintliga IT-miljö, vilket blir både kostnadseffektivt och prisvärt. Inga extra licenser krävs eller fler inloggningar i främmande system. Appen är skalbar och skräddarsys för att möta era behov nu och i framtiden.

Funktioner och fördelar med DevCore Ärendehantering i SharePoint

  • Skicka in ärenden via mejl, kontaktformulär, intranätet, mobilen m.m.
  • Hantera ”Mina ärenden” eller specifika avdelningars ärenden på intranätet eller direkt i Microsoft Teams.
  • Tilldela, kategorisera och kommentera.
  • Aviseringar och triggers vid statusuppdateringar m.m.
  • Påminnelser om ärenden som ej startats, avslutats m.m.
  • Ärendetyper med olika regler för roller, aviseringar, metadata/taggning, ärendevyer m.m.
  • Färgmarkering efter prioritering för bra överblick.
  • Koppla ärenden till specifika användare och via API:er till externa system och organisationer eftersom SharePoint är Active Directory- och Azure-integrerat.
  • Statistik, historik och uppföljning.
  • Går att anpassa till engelska och andra språk.

 

 

”Vill bara säga att ni är det bästa teamet jag någonsin har jobbat med.”

Omdöme från en fantastisk kund. Hör gärna av dig för fler kundreferenser :)

Experter på SharePoint och dess lösningar sedan 2005

DevCore är ett stabilt och tryggt IT-bolag som är experter på SharePoint som utvecklare och konsulter sedan 2005. 

Vi har byggt ett flertal smarta och smidiga tillägg och appar som passar perfekt för företag och andra verksamheter. Hör gärna av er för att få reda på mer och se en demo :)

Senaste kundcase SharePoint

"Coronaplanerare" implementerad för kund direkt i Microsoft Teams och SharePoint intranät i Microsoft Office 365

Lösningen implementeras direkt i organisationens befintliga IT-miljö för att förebygga trängsel och skapa...

Omfattande projekt att förbättra digitaliseringen hos stor bransch-organisation genom att förnya deras digitala plattformar (CMS, CRM, LMS) utfört

Byte av CRM och gamla utbildningsmodulen byttes mot en ny app vilket resulterade i ett skräddarsytt flöde för...

DevCore har hjälpt kunder med att agera på att få sin Microsoft 365-data till Sverige

Det var viktigt för flera kunder att hinna agera innan sista maj 2022, på grund av GDPR samt för de som behövde få sin organisations data sparad mer lokalt. Datan det gällde var från Teams, Microsoft 365, SharePoint och Exchange med mera. Azure och Microsoft 365 hade ett sista datum för agerande i sin organisations Microsoft 365 admin center. Vilket DevCore hjälpt kunder med att utföra. Detta gjorde det möjligt att få data migrerat från nuvarande europeiska datacenter till de datacenter som nyligen öppnat i Sverige.

Ny version av DevCore Diarieföring åt kommunägt VA-driftbolag

DevCore har anpassat och implementerat DevCore Diarieföring i SharePoint åt kommunägt VA-driftbolag. DevCore Diarieföring, för SharePoint, är en komplett lösning för att sköta alla diarieärenden för bl.a. kommuner och myndigheter och andra verksamheter. DevCore Diarieföring för VA-bolaget är byggt med SharePoint i botten med dess ingående basfunktionalitet. Sedan har funktionaliteten vidareutvecklats och anpassats för en enkel och effektiv hantering av ärenden. När ett ärende är avslutat så blir det låst för alla användare så att ingenting kan förändras i efterhand. DevCore har byggt ett säkert diarium för kunden, som säkerställer de krav som ställs på att myndigheter skall diareföra alla allmäna handlingar. Lösningen går att få anpassad efter önskemål, krav och arbetssätt.

Kontakta oss här. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser