Experience Cloud (tidigare Salesforce Communities)

Med Salesforce Communities öppnas möjligheten till att snabbt skapa personaliserade webbsidor, portaler och forum som ger dina kunder en modern digital upplevelse. Communities tar er affär närmre era partners och kunder och låter er bygga en djupare relation baserad på snabb och smidig kommunikation.

Communities är en del av Salesforceplattformen vilket innebär att Communities är naturligt integrerat med Salesforce Sales- och Service Cloud vilket ger direkt tillgång till alla de affärsprocesser och den data som finns i en redan existerande Salesforce-instans. Detta gör att det går snabb att bygga en lösning som fyller era behov och kan generera värde till er verksamhet.

Salesforce uppskattar att kundnöjdheten är 45% högre för företag som tillhandahåller en personaliserad digital upplevelse till sina kunder. Möjligheterna är många med portaler för självbetjäning, support och för partners med mera.

Med communities kan ni snabbt bygga en självbetjäningsportal fylld med den information som era kunder behöver för att själva kunna lösa sina problem, så att era kundtjänstmedarbetare kan fokusera på att göra det de gör bäst, hantera de viktigaste frågorna.

Skapa en smidig supportportal

Skapa en supportportal där kunder kan skapa, följa upp och kommunicera kring aktiva ärenden för att minska mängen inkommande mail och samtal vilket i sin tur leder till minskade kostnader och ökad kundnöjdhet.

Bygg en partnerportal som sparar tid

Bygg en partnerportal som ger snabb och smidig tillgång till all den information som era partners behöver för att bedriva sin verksamhet vilket ökar er försäljning och sparar era partners tid. Låt era partners att själva jobba med sina affärer när det passar dem bäst och bygg på så sätt ett djupare och effektivare samarbete.

“Det som gör DevCore till en fantastisk partner till oss är deras servicekänsla, flexibilitet, snabbhet och förmåga att veta vad, och hur, vi vill ha det. Deras stöd och breda kompetens skapar trygghet för oss som organisation.”

Omdöme från en kund :)

Tillgängligt och användbart för kunder

Låt era kunder att via mobilen själva administrera beställningar, förfrågningar eller sitt kundkonto genom att bygga en kundsida som är integrerad till ert Sales Cloud.

DevCore och Salesforce Community Cloud

Vi på DevCore är experter på alla delar inom Salesforce såsom Salesforce Community Cloud, vi hjälper er gärna med att skapa en community-upplevelse som för er samt för era kunder och partners närmare varandra.

Kundcase Salesforce

Projektledning och affärsutveckling med Salesforce

DevCore har systemutvecklat lett ett projekt och stått för affärsutvecklingen i Salesforce CRM för bl.a. ett stort finansbolag, som skulle expandera till resten av Norden, med tillhörande integrationer...

Optimering av kunds arbetsätt och processer med Salesforce CRM

Kunden ville först byta ut sitt Salesforce CRM – vi hjälpte då istället till att få ut fulla värdet av kundens tidigare investering. Chansen kom till oss att ge deras organisation nytt liv och implementera bättre

DevCore utförde Salesforce-utbildning för anställda på finskt bolag

DevCore har hållit i en Training Services och User Training i Salesforce för personal på ett finskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer mätutrustning samt sensorer för mätning och reglering av...

Ledande nordisk leverantör av elprodukter ser nu försäljningsdata direkt med Salesforce & Tableau

Kunden i fråga använder ett excel-dokument som källa, där ny information manuellt läggs in en gång i månaden, efter att den kommit in från olika återförsäljare. En medarbetare på företaget har sedan behövt ta ut adekvat...

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser