Projekthantering i SharePoint

Har du svårt att hålla reda på dina projekt? Är det svårt att hitta den senaste informationen och veta vilken information som är korrekt? Är det krångligt att skapa upp ett projekt i nuvarande lösning?

Är det svårt att administrera behörigheter? Om du svarar ja på någon av frågorna ovan så har vi lösningen för dig. Här finns en smidig lösning för era projektbehov, DevCore Projekthantering fungerar direkt i SharePoint. DevCore Projekthantering är skalbart och anpassas för att möta era behov idag och i framtiden. Projekthanteringslösningen har vi byggt baserad på SharePoint on Premise. Den är enkel att installera och anpassa efter era behov och önskemål. Den använder SharePoint standardfunktionalitet för rättigheter, vyer, dokumenthantering med mera. Vilket innebär att det är enkelt för dig som kund att administrera systemet själv.

 

Vill du veta mer om digital projekthantering?

Se en demo?

Kontakta oss

Standardfunktionalitet i DevCore Projekthantering för SharePoint

 • Enkel rättighetsstyrning för projektägare av vilka som har tillgång till projektet
 • Dokumenthantering med versionshantering
 • Unika dokumentID:n baserat på projektID
 • Överskådlig projektinformation
 • Notera löpande vad som händer i projektet och välj om projektmedlemmarna ska få en avisering eller inte med notiser
 • Gemensam projektkalender för projektet som går att koppla från Sharepoint till Outlook.
 • Lista för viktiga länkar
 • Går att anpassa till engelska och andra språk.

Inställningar i SharePoint Projekthanteringssystem

 • Format på ärende/projektnummer
 • Vilka fält som visas som översikt på enskilt ärende/projekt
 • Vilka fält som visas i olika filter- och sökbara listvyer
 • Aviseringsinställningar för användare
 • Utseende på aviseringsmail

”Sedan vi valde att anlita DevCore för snart 2 år sedan har deras konsulter jobbat på ett professionellt och kreativt sätt. De är duktiga på att förstå våra problem och föreslå lösningar, men även ge rekommendationer på bättre lösningar.”

Omdöme från en kund :)

Vi är experter på SharePoint sedan 2005

DevCore är ett stabilt och tryggt IT-bolag som är experter på SharePoint som utvecklare och konsulter sedan 2005.

Vi har byggt ett flertal applikationer och tillägg till SharePoint. Hör gärna av dig om du saknar någon funktion eller vill se en demo, så visar vi :)

Senaste kundcase SharePoint

Avvikelse- och riskhanteringssystem för företag inom maskin- och industriprodukter

DevCore har implementerat ett nytt avvikelsesystem, åt ett svenskt företag inom maskin- och industriprodukter. Avvikelsesystemet är en SharePoint-applikation och kan användas via intranätet, Teams och med Microsoft 365. Support ingår om det skulle behövas, och självkl...

Ny version av Diarieföring i SharePoint åt kommunägt VA-driftbolag

DevCore har anpassat och implementerat DevCore Diarieföring i SharePoint, som även fungerar för intranät och Teams i Microsoft Office 365, åt kommunägt VA-driftbolag. DevCore Diarieföring, för SharePoint, är en komplett...

DevCore håller i SharePoint-utbildning åt företag i återvinningsbranschen

Företaget i fråga är verksamt inom svenska återvinningsbranschen med flera bifirmor inom miljö, materialåtervinning, källsortering, renhållning, åkeriverksamhet men även forskning och utveckling...

Omfattande uppdrag åt universitet: migrera 3000 sajter till ny SharePoint-miljö

Microsoft slutar ge support för äldre versioner av SharePoint detta gör det nödvändigt för verksamheter att uppgradera sina system efter ett antal år. DevCore hjälpte ett framstående svenskt universitet att migrera hela sin befintliga SharePoint-miljö och intranät, som består av...

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser