Projekthantering i SharePoint

Har du svårt att hålla reda på dina projekt? Är det svårt att hitta den senaste informationen och veta vilken information som är korrekt? Är det krångligt att skapa upp ett projekt i nuvarande lösning? Är det svårt att administrera behörigheter? Om du svarar ja på någon av frågorna ovan så har vi lösningen för dig.

Här finns en smidig lösning för era projektbehov, DevCore Projekthantering fungerar direkt i SharePoint. DevCore Projekthantering är skalbart och anpassas för att möta era behov idag och i framtiden. Projekthanteringslösningen har vi byggt baserad på SharePoint on Premise. Den är enkel att installera och anpassa efter era behov och önskemål. Den använder SharePoint standardfunktionalitet för rättigheter, vyer, dokumenthantering med mera. Vilket innebär att det är enkelt för dig som kund att administrera systemet själv.

Vill du veta mer om digital projekthantering? Se en demo?

Kontakta oss här

Standardfunktionalitet i DevCore Projekthantering för SharePoint

 • Enkel rättighetsstyrning för projektägare av vilka som har tillgång till projektet
 • Dokumenthantering med versionshantering
 • Unika dokumentID:n baserat på projektID
 • Överskådlig projektinformation
 • Notera löpande vad som händer i projektet och välj om projektmedlemmarna ska få en avisering eller inte med notiser
 • Gemensam projektkalender för projektet som går att koppla från Sharepoint till Outlook.
 • Lista för viktiga länkar
 • Går att anpassa till engelska och andra språk.

Inställningar i SharePoint Projekthanteringssystem

 • Format på ärende/projektnummer
 • Vilka fält som visas som översikt på enskilt ärende/projekt
 • Vilka fält som visas i olika filter- och sökbara listvyer
 • Aviseringsinställningar för användare
 • Utseende på aviseringsmail

”Sedan vi valde att anlita DevCore för snart 2 år sedan har deras konsulter jobbat på ett professionellt och kreativt sätt. De är duktiga på att förstå våra problem och föreslå lösningar, men även ge rekommendationer på bättre lösningar.”

Omdöme från en fantastisk kund. Hör gärna av dig för fler kundreferenser :)

Vi är experter på SharePoint sedan 2005

DevCore är ett stabilt och tryggt IT-bolag som är experter på SharePoint som utvecklare och konsulter sedan 2005.

Vi har byggt ett flertal applikationer och tillägg till SharePoint. Hör gärna av dig om du saknar någon funktion eller vill se en demo, så visar vi :)

Senaste kundcase SharePoint

"Coronaplanerare" implementerad för kund direkt i Microsoft Teams och SharePoint intranät i Microsoft Office 365

Lösningen implementeras direkt i organisationens befintliga IT-miljö för att förebygga trängsel och skapa...

Omfattande projekt att förbättra digitaliseringen hos stor bransch-organisation genom att förnya deras digitala plattformar (CMS, CRM, LMS) utfört

Byte av CRM och gamla utbildningsmodulen byttes mot en ny app vilket resulterade i ett skräddarsytt flöde för...

DevCore har hjälpt kunder med att agera på att få sin Microsoft 365-data till Sverige

Det var viktigt för flera kunder att hinna agera innan sista maj 2022, på grund av GDPR samt för de som behövde få sin organisations data sparad mer lokalt. Datan det gällde var från Teams, Microsoft 365, SharePoint och Exchange med mera. Azure och Microsoft 365 hade ett sista datum för agerande i sin organisations Microsoft 365 admin center. Vilket DevCore hjälpt kunder med att utföra. Detta gjorde det möjligt att få data migrerat från nuvarande europeiska datacenter till de datacenter som nyligen öppnat i Sverige.

Ny version av DevCore Diarieföring åt kommunägt VA-driftbolag

DevCore har anpassat och implementerat DevCore Diarieföring i SharePoint åt kommunägt VA-driftbolag. DevCore Diarieföring, för SharePoint, är en komplett lösning för att sköta alla diarieärenden för bl.a. kommuner och myndigheter och andra verksamheter. DevCore Diarieföring för VA-bolaget är byggt med SharePoint i botten med dess ingående basfunktionalitet. Sedan har funktionaliteten vidareutvecklats och anpassats för en enkel och effektiv hantering av ärenden. När ett ärende är avslutat så blir det låst för alla användare så att ingenting kan förändras i efterhand. DevCore har byggt ett säkert diarium för kunden, som säkerställer de krav som ställs på att myndigheter skall diareföra alla allmäna handlingar. Lösningen går att få anpassad efter önskemål, krav och arbetssätt.

Kontakta oss här. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser