Omfattande uppdrag åt universitet: migrera 3000 sajter till ny SharePoint-miljö

DevCore hjälpte ett framstående svenskt universitet att migrera, flytta och synkronisera hela sin befintliga SharePoint-miljö och intranät, som består av över 3000 webbplatser, från SharPoint 2013 till SharePoint Subscription Edition.

Microsoft slutar ge support för äldre versioner av SharePoint detta gör det nödvändigt för verksamheter att uppgradera sina system efter ett antal år. Men även för att det inte längre får viktiga säkerhetsuppdateringar och då blir det svårt att skydda sig mot potentiella hot.

DevCore har agerat som projektledare för hela migreringsprojektet och som Microsoft 365-utvecklare ansvarat för uppgraderingarna. Vi har arbetat aktivt med kunden för att genomföra en noggrann förstudie och planering för att säkerställa en smidig och säker migrering.

Arbetet innebar även att bygga om universitetets egenutvecklade verksamhetsledningssystem och olika typer av rapporteringssystem för att fungera i nya versionen. 

Slutresultatet har blivit mer flexibelt framåt och det är ett mycket snabbare och bättre system, framöver ger DevCore löpande support och förvaltning på systemet.

Här kan du läsa mer om migrerings-projektet.

 

Behöver du hjälp?

Vi är utvecklare och specialister.

Kontakta oss

 

System och tekniker:
SharePoint 2013, SharePoint 2016 (mellanlandning i migreringen), SharePoint Subscription Edition, projektledning, ledningssystem, rapportsystem, reporting services, intranät, spfx-webbdelar, WOPI Rest Service.

Relaterade kundcase

Avvikelse- och riskhanteringssystem för företag inom maskin- och industriprodukter

DevCore har implementerat ett nytt avvikelsesystem, åt ett svenskt företag inom maskin- och industriprodukter. Avvikelsesystemet är en SharePoint-applikation och kan användas via intranätet, Teams och med Microsoft 365. Support ingår om det skulle behövas, och självkl...

DevCore håller i SharePoint-utbildning åt företag i återvinningsbranschen

Företaget i fråga är verksamt inom svenska återvinningsbranschen med flera bifirmor inom miljö, materialåtervinning, källsortering, renhållning, åkeriverksamhet men även forskning och utveckling...

Implementering av ny avtalshantering med migrering av befintliga avtal

Vår kund, ett bolag inom välfärdsteknik, behövde hjälp med att implementera ett nytt avtalshanteringssystem, eftersom ett nytt bolag bildats inom deras koncern. DevCore satte upp en ny innehavare i Microsoft 365 för det...

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser