Attestering i SharePoint

Ta kontroll och få bekräftat att medarbetare har läst och godkänt aktuella och nödvändiga dokument.

DevCore Attest är en färdig attesteringslösning. För en organisation är det viktigt att vara insatt i viktig information samt att kunna bevaka vilka medlemmar och medarbetare som har tagit del av betydelsefulla meddelanden och direktiv. DevCore Attesteringssystem hjälper företag att enkelt ta reda på vilka som har läst och godkänt information som dokument där man beskriver interna rutiner, riktlinjer, policys, principer och annat som behöver gå ut till företagets medarbetare. En anställd kan tydligt se vad som ska attesteras t.ex. via sin startsida på intranätet, via Teams och mejlen.

Attesteringslösningen har flera smarta funktioner för administratörer, det går lätt att skicka ut notifieringar samt påminnelser till rätt personer, man har tillgång till historik och olika versioner av filer, dokumenten lagras och hanteras centralt i dokumentbiblioteket.

Vill du veta mer om en smidig attesteringsfunktion? Se en demo?

Kontakta oss här

DevCore Attestering fungerar direkt i SharePoint, Teams och Microsoft 365

Applikationen implementeras i er organisations befintliga IT-miljö. Alltså krävs inga fler inloggningar eller extra licenser, detta gör att lösningen blir mer prisvärd samt mer kostnadseffektiv än de flesta andra alternativ på marknaden.

DevCore Attestering, och våra andra program / appar, är skalbara samt anpassas för att möta era behov idag och i framtiden.

Det är enkelt att ansluta till, redigera i systemet på distans t.ex. via hemmakontoret, intranätet, Outlook, jobbkalendern och Microsoft Teams.

”Av så många olika skäl är vill jag bara nämna att det känns otroligt bra att vara kund hos er, tack! Gillar arbetet du gör för oss och du är en väldigt bra ambassadör för Devcore (inkluderar även Petter och Daniel) 😊”

Omdöme från en fantastisk kund. Hör gärna av dig för fler kundreferenser :)

Funktioner och möjligheter med DevCore Attestfunktion

  • Lätt att tilldela, notifiera och påminna medarbetare om dokument som ska attesteras.
  • Notifiera medarbetare när signerade dokument har uppdaterats med ny information.
  • Samlad info om vilka medarbetare som har attesterat vilka dokument och versioner, när det har skett och historik.
  • Lagra och hantera dokument centralt och säkert i SharePoints dokumentbibliotek.
  • Information om användarna finns redan tillgängligt i SharePoints Active Directory-integration.
  • Välja att publicera dokument till utvalda grupper eller till enskilda indivder.
  • Medarbetare kan tydligt se vilka dokument som är aktuella, för honom eller henne, att attestera direkt på intranätets startsida.
  • En administratör kan enkelt kontrollera och bestämma vilka personer och/eller avdelningar som skall attestera vilka filer och dokument.
  • Går att anpassa till engelska och andra språk.

Vi är experter på SharePoint som utvecklare och konsulter sedan 2005

DevCore är ett stabilt och tryggt IT-bolag som är experter på SharePoint som utvecklare och konsulter sedan 2005.

Vi har byggt ett flertal lösningar för SharePoint, intranät och Teams i Microsoft 365.

Senaste kundcase SharePoint

"Coronaplanerare" implementerad för kund direkt i Microsoft Teams och SharePoint intranät i Microsoft Office 365

Lösningen implementeras direkt i organisationens befintliga IT-miljö för att förebygga trängsel och skapa...

Omfattande projekt att förbättra digitaliseringen hos stor bransch-organisation genom att förnya deras digitala plattformar (CMS, CRM, LMS) utfört

Byte av CRM och gamla utbildningsmodulen byttes mot en ny app vilket resulterade i ett skräddarsytt flöde för...

DevCore har hjälpt kunder med att agera på att få sin Microsoft 365-data till Sverige

Det var viktigt för flera kunder att hinna agera innan sista maj 2022, på grund av GDPR samt för de som behövde få sin organisations data sparad mer lokalt. Datan det gällde var från Teams, Microsoft 365, SharePoint och Exchange med mera. Azure och Microsoft 365 hade ett sista datum för agerande i sin organisations Microsoft 365 admin center. Vilket DevCore hjälpt kunder med att utföra. Detta gjorde det möjligt att få data migrerat från nuvarande europeiska datacenter till de datacenter som nyligen öppnat i Sverige.

Ny version av DevCore Diarieföring åt kommunägt VA-driftbolag

DevCore har anpassat och implementerat DevCore Diarieföring i SharePoint åt kommunägt VA-driftbolag. DevCore Diarieföring, för SharePoint, är en komplett lösning för att sköta alla diarieärenden för bl.a. kommuner och myndigheter och andra verksamheter. DevCore Diarieföring för VA-bolaget är byggt med SharePoint i botten med dess ingående basfunktionalitet. Sedan har funktionaliteten vidareutvecklats och anpassats för en enkel och effektiv hantering av ärenden. När ett ärende är avslutat så blir det låst för alla användare så att ingenting kan förändras i efterhand. DevCore har byggt ett säkert diarium för kunden, som säkerställer de krav som ställs på att myndigheter skall diareföra alla allmäna handlingar. Lösningen går att få anpassad efter önskemål, krav och arbetssätt.

Kontakta oss här. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser