Attesteringsfunktion Regelefterlevnad i SharePoint

Ta kontroll och få bekräftat att medarbetare har läst och godkänt aktuella och nödvändiga dokument, på intranät och Teams i Microsoft (Office) 365 med Compliance Management.

För en organisation är det viktigt att vara insatt i viktig information samt att kunna bevaka vilka medlemmar och medarbetare som har tagit del av betydelsefulla meddelanden och direktiv. DevCore Attest är en färdig attesteringslösning som hjälper företag att enkelt ta reda på vilka som har läst och godkänt information såsom dokument med interna rutiner, riktlinjer, policys, principer och annat som behöver gå ut till företagets medarbetare. En anställd kan tydligt se vad som ska attesteras t.ex. via sin startsida på intranätet, via Teams och via e-post.  

DevCore attesteringssystem har flera smarta funktioner för administratörer, det går lätt att skicka ut notifieringar samt påminnelser till rätt personer, man har tillgång till historik och olika versioner av filer, dokumenten lagras och hanteras centralt i dokumentbiblioteket.

 

 

Vill du förbättra er kontroll över compliance/efterlevnad?

Letar du efter ett smidigt attesteringssystem?

Vi har en smidig, säker och kostnadseffektiv lösning att erbjuda dig.

Kontakta oss idag!

DevCore Attestering i SharePoint, på intranät & Teams i Microsoft (Office) 365

Applikationen implementeras i er organisations befintliga IT-miljö. Det krävs inga fler inloggningar eller extra licenser, vilket gör det mer prisvärt och mer kostnadseffektivt än de flesta andra alternativ på marknaden.

Attesteringslösningen och våra andra program/appar, är skalbara samt anpassas för att möta era behov idag och i framtiden.

Det är enkelt att redigera i systemet på distans t.ex. hemifrån, på intranätet, via Outlook och Microsoft Teams.

Produktblad för DevCore Regelefterlevnad Compliance Management

Här kan du kika på produktbladet för DevCore Attest Regelefterlevnad Compliance Management. Lösningen är byggd i SharePoint och appen fungerar med Teams och intranät i Microsoft 365. Kontakta oss för en kostnadsfri demo med våra SharePoint-experter.

DevCore Regelefterlevnad Compliance Management - PDF

”Av så många olika skäl är vill jag bara nämna att det känns otroligt bra att vara kund hos er, tack! 😊”

Omdöme från en kund :)

Funktioner och möjligheter med DevCore Attestfunktion

  • Lätt att tilldela, notifiera och påminna medarbetare om dokument som ska attesteras.
  • Notifiera medarbetare när signerade dokument har uppdaterats med ny information.
  • Samlad info om vilka medarbetare som har attesterat vilka dokument och versioner, när det har skett och historik.
  • Lagra och hantera dokument centralt och säkert i SharePoints dokumentbibliotek.
  • Information om användarna finns redan tillgängligt i SharePoints Active Directory-integration.
  • Välja att publicera dokument till utvalda grupper eller till enskilda indivder.
  • Medarbetare kan tydligt se vilka dokument som är aktuella, för honom eller henne, att attestera direkt på intranätets startsida.
  • En administratör kan enkelt kontrollera och bestämma vilka personer och/eller avdelningar som skall attestera vilka filer och dokument.
  • Går att anpassa till engelska och andra språk.

Vi är experter på SharePoint som utvecklare och konsulter sedan 2005

DevCore är ett stabilt och tryggt IT-bolag som är experter på SharePoint som utvecklare och konsulter sedan 2005.

Vi har byggt ett flertal lösningar för SharePoint, intranät och Teams i Microsoft 365.

Kundcase inom SharePoint

Avvikelse- och riskhanteringssystem för företag inom maskin- och industriprodukter

DevCore har implementerat ett nytt avvikelsesystem, åt ett svenskt företag inom maskin- och industriprodukter. Avvikelsesystemet är en SharePoint-applikation och kan användas via intranätet, Teams och med Microsoft 365. Support ingår om det skulle behövas, och självkl...

Ny version av Diarieföring i SharePoint åt kommunägt VA-driftbolag

DevCore har anpassat och implementerat DevCore Diarieföring i SharePoint, som även fungerar för intranät och Teams i Microsoft Office 365, åt kommunägt VA-driftbolag. DevCore Diarieföring, för SharePoint, är en komplett...

DevCore håller i SharePoint-utbildning åt företag i återvinningsbranschen

Företaget i fråga är verksamt inom svenska återvinningsbranschen med flera bifirmor inom miljö, materialåtervinning, källsortering, renhållning, åkeriverksamhet men även forskning och utveckling...

Omfattande uppdrag åt universitet: migrera 3000 sajter till ny SharePoint-miljö

Microsoft slutar ge support för äldre versioner av SharePoint detta gör det nödvändigt för verksamheter att uppgradera sina system efter ett antal år. DevCore hjälpte ett framstående svenskt universitet att migrera hela sin befintliga SharePoint-miljö och intranät, som består av...

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser