Attestering i SharePoint

Ta kontroll och få bekräftat att medarbetare har läst och godkänt aktuella och nödvändiga dokument.

För en organisation är det viktigt att vara insatt i viktig information samt att kunna bevaka vilka medlemmar och medarbetare som har tagit del av betydelsefulla meddelanden och direktiv. DevCore Attest är en färdig attesteringslösning som hjälper företag att enkelt ta reda på vilka som har läst och godkänt information såsom dokument med interna rutiner, riktlinjer, policys, principer och annat som behöver gå ut till företagets medarbetare. En anställd kan tydligt se vad som ska attesteras t.ex. via sin startsida på intranätet, via Teams och via e-post.  

DevCore attesteringssystem har flera smarta funktioner för administratörer, det går lätt att skicka ut notifieringar samt påminnelser till rätt personer, man har tillgång till historik och olika versioner av filer, dokumenten lagras och hanteras centralt i dokumentbiblioteket.

Vill du veta mer om en smidig attesteringsfunktion? Se en demo?

Kontakta oss

DevCore Attestering fungerar direkt i SharePoint, Teams och Microsoft 365

Applikationen implementeras i er organisations befintliga IT-miljö. Det krävs inga fler inloggningar eller extra licenser, vilket gör det mer prisvärt och mer kostnadseffektivt än de flesta andra alternativ på marknaden.

Attesteringslösningen och våra andra program/appar, är skalbara samt anpassas för att möta era behov idag och i framtiden.

Det är enkelt att redigera i systemet på distans t.ex. hemifrån, på intranätet, via Outlook och Microsoft Teams.

”Av så många olika skäl är vill jag bara nämna att det känns otroligt bra att vara kund hos er, tack! 😊”

Omdöme från en kund :)

Funktioner och möjligheter med DevCore Attestfunktion

  • Lätt att tilldela, notifiera och påminna medarbetare om dokument som ska attesteras.
  • Notifiera medarbetare när signerade dokument har uppdaterats med ny information.
  • Samlad info om vilka medarbetare som har attesterat vilka dokument och versioner, när det har skett och historik.
  • Lagra och hantera dokument centralt och säkert i SharePoints dokumentbibliotek.
  • Information om användarna finns redan tillgängligt i SharePoints Active Directory-integration.
  • Välja att publicera dokument till utvalda grupper eller till enskilda indivder.
  • Medarbetare kan tydligt se vilka dokument som är aktuella, för honom eller henne, att attestera direkt på intranätets startsida.
  • En administratör kan enkelt kontrollera och bestämma vilka personer och/eller avdelningar som skall attestera vilka filer och dokument.
  • Går att anpassa till engelska och andra språk.

Vi är experter på SharePoint som utvecklare och konsulter sedan 2005

DevCore är ett stabilt och tryggt IT-bolag som är experter på SharePoint som utvecklare och konsulter sedan 2005.

Vi har byggt ett flertal lösningar för SharePoint, intranät och Teams i Microsoft 365.

Kundcase inom SharePoint

Förbättring av digitaliseringen genom att förnya kunds digitala plattformar (CMS, CRM, LMS)

Nu är ett omfattande projekt att förbättra digitaliseringen hos stor bransch-organisation genom att förnya deras digitala plattformar (CMS, CRM, LMS) utfört. Den grundläggande förändringen var ett byte av CRM-systemet, som tidigare var byggt i SharePoint men som nu skulle bytas till Lime CRM. DevCore hade arbetat med kunden tidigare och har även sedan två år tillbaka arbetat med kundens CMS webb-plattform i Episerver DXP. I Epi DXP finns en mängd integrationer till det gamla CRM-systemet, som nu byggts om för att gå emot Lime CRM. Kunden hade sedan tidigare en extern plattform; Trippus. Trippus-verktyget hanterade de event, utbildningar, konferenser, möten och kurser som säljs och i Trippus hade man varit väldigt låst i vad som hade kunnat göras och förändras. I samband med att CRM-systemet byttes ut gick man även över till att använda en ny utbildningsmodul. Detta möjliggjorde att DevCore kunde integrera och bygga ett helt skräddarsytt flöde för bokning och hantering av utbildningar på kundens webbplats i Epi. React (react.js) valdes ut som teknik av konsulterna, och mycket fokus lades även på att ta fram en snygg och bra design och användarupplevelse (UX). Utöver kopplingar till Lime CRM så byggdes även integrationer mot Totara som kunden använder som LMS (Learning Management System). DevCores expertis och långa erfarenhet av att bygga integrationer mellan olika system, var en stor nyckel till projektets framgång. Kunden har nu en mycket bättre lösning för alla sina plattformar och möjligheter har skapats för att förnya och förbättra efter de önskemål som finns i verksamheten, nu och framöver – vilket tidigare saknades.

"Coronaplanerare" implementerad för kund direkt i Microsoft Teams och SharePoint intranät i Microsoft Office 365

Lösningen implementeras direkt i organisationens befintliga IT-miljö för att förebygga trängsel och skapa...

DevCore har hjälpt kunder med att agera på att få sin Microsoft 365-data till Sverige

Det var viktigt för flera kunder att hinna agera innan sista maj 2022, på grund av GDPR samt för de som behövde få sin organisations data sparad mer lokalt. Datan det gällde var från Teams, Microsoft 365, SharePoint och Exchange med mera. Azure och Microsoft 365 hade ett sista datum för agerande i sin organisations Microsoft 365 admin center. Vilket DevCore hjälpt kunder med att utföra. Detta gjorde det möjligt att få data migrerat från nuvarande europeiska datacenter till de datacenter som nyligen öppnat i Sverige.

Ny version av DevCore Diarieföring åt kommunägt VA-driftbolag

DevCore har anpassat och implementerat DevCore Diarieföring i SharePoint åt kommunägt VA-driftbolag. DevCore Diarieföring, för SharePoint, är en komplett lösning för att sköta alla diarieärenden för bl.a. kommuner och myndigheter och andra verksamheter. DevCore Diarieföring för VA-bolaget är byggt med SharePoint i botten med dess ingående basfunktionalitet. Sedan har funktionaliteten vidareutvecklats och anpassats för en enkel och effektiv hantering av ärenden. När ett ärende är avslutat så blir det låst för alla användare så att ingenting kan förändras i efterhand. DevCore har byggt ett säkert diarium för kunden, som säkerställer de krav som ställs på att myndigheter skall diareföra alla allmäna handlingar. Lösningen går att få anpassad efter önskemål, krav och arbetssätt.

Kontakta oss här. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser