Avvikelsehantering i SharePoint

Är du ute efter ett avvikelsesystem som hjälper din organisation med avvikelserapporter, att på ett säkert och effektivt sätt, registrera samt följa upp er avvikelserapportering?

Med digital Avvikelsehantering i SharePoint för intranät eller Teams i Microsoft 365 är det enkelt att dokumentera fel och brister, som påträffas inom verksamheten, samt att lösa problem och hitta förbättringsmöjligheter. I avvikelsehanteringslösningen kan man enkelt skapa avancerade avvikelseflöden, för att kunna kvalitetssäkra sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt och få möjlighet att korrigera och förebygga fel och brister.

Det digitala avvikelsesystemet är flexibelt och enkelt. Det implementeras i er befintliga IT-miljö och kan skräddarsys för att passa era behov och krav även i framtiden. Inga extra licenser krävs eller flera inloggningar, vilket också gör det kostnadseffektivt. En fullt anpassningsbar avvikelseapplikation efter era önskemål. Man får en klar överblick över avvikelserapporterna, statistik för externa som interna avvikelser.

Vill du veta mer om digital avvikelserapportering? Se en demo?

Kontakta oss

DevCore Avvikelsehantering fungerar direkt i SharePoint, Teams och Microsoft 365

Applikationen implementeras i er organisations befintliga IT-miljö, Microsoft 365, vilket gör att inga extra licenser eller inloggningar behövs. Med produktivitetslösningen Microsoft 365 har ni redan de licenser som krävs för er organisation och det betyder även att ni inte behöver logga in i fler system. Det är skalbart samt anpassningsbart för att möta era behov idag och i framtiden.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri demo av lösningen med våra SharePoint-experter.

Funktioner i Avvikelsehanteringssystemet

 • Fungerar smidigt med intranät och Teams i Microsoft 365.
 • Rapportera, hantera och följa upp ärenden.
 • Tydlig överblick över antal avvikelser i organisationen.
 • Fullständiga och kundanpassade arbetsflöden.
 • Välja de aviseringar man vill använda.
 • Lätt att administrera både interna och externa ärenden.
 • Mejla externt in nya ärenden.
 • Rapporteringsverktyg för interna och externa revisioner, ronder och utredningar.
 • Startsida med bra överblick över egna ärenden och andras.
 • Full koll på pågående, avslutade och arkiverade ärenden.
 • Lätt att bifoga filer till ärenden.
 • Systemet formas för att få till rätt flöde. Regler sätts upp i mallar och fält så att rätt person genast blir aviserad, egna roller och filter läggs in.
 • Ange var och när e-post ska skickas ut genom att bocka i användarroller för respektive händelse.
 • Anpassa systemets ärendefält med: Ärendenummer, Datum, Titel, Status, Prioritet, Flaggning, Ansvarig person, Datum för uppföljning, Händelse, Bifoga filer, Kommentarer externa som interna, Slutdatum m.m.
 • Lätt att se historik och senaste aktiviteter om vad som hänt vem, vad, när, hur osv.
 • Ta ut statistik/logg.
 • Integrerat med Active Directory.
 • Går att anpassa till engelska och andra språk.

”DevCore har under flera år hjälpt oss med IT-utveckling och -support och gör ett mycket bra jobb! Konsulterna är kompetenta, serviceinriktade och härliga att ha att göra med. Vi är mycket nöjda med DevCore!”

Omdöme från en fantastisk kund. Hör gärna av dig för fler kundreferenser :)

Experter på SharePoint och dess lösningar sedan 2005

DevCore är ett stabilt och tryggt IT-bolag som är experter på SharePoint som utvecklare och konsulter sedan 2005.

Vi har byggt ett flertal lösningar för att hjälpa verksamheter att spara tid och pengar, genom att de sköter olika uppgifter. Här är en lista på de appar som vi erbjuder.

Saknar du någon funktion? Hör gärna av dig så ser vi om vi kan lösa det :)

Senaste kundcase SharePoint

"Coronaplanerare" implementerad för kund direkt i Microsoft Teams och SharePoint intranät i Microsoft Office 365

Lösningen implementeras direkt i organisationens befintliga IT-miljö för att förebygga trängsel och skapa...

Omfattande projekt att förbättra digitaliseringen hos stor bransch-organisation genom att förnya deras digitala plattformar (CMS, CRM, LMS) utfört

Byte av CRM och gamla utbildningsmodulen byttes mot en ny app vilket resulterade i ett skräddarsytt flöde för...

DevCore har hjälpt kunder med att agera på att få sin Microsoft 365-data till Sverige

Det var viktigt för flera kunder att hinna agera innan sista maj 2022, på grund av GDPR samt för de som behövde få sin organisations data sparad mer lokalt. Datan det gällde var från Teams, Microsoft 365, SharePoint och Exchange med mera. Azure och Microsoft 365 hade ett sista datum för agerande i sin organisations Microsoft 365 admin center. Vilket DevCore hjälpt kunder med att utföra. Detta gjorde det möjligt att få data migrerat från nuvarande europeiska datacenter till de datacenter som nyligen öppnat i Sverige.

Ny version av DevCore Diarieföring åt kommunägt VA-driftbolag

DevCore har anpassat och implementerat DevCore Diarieföring i SharePoint åt kommunägt VA-driftbolag. DevCore Diarieföring, för SharePoint, är en komplett lösning för att sköta alla diarieärenden för bl.a. kommuner och myndigheter och andra verksamheter. DevCore Diarieföring för VA-bolaget är byggt med SharePoint i botten med dess ingående basfunktionalitet. Sedan har funktionaliteten vidareutvecklats och anpassats för en enkel och effektiv hantering av ärenden. När ett ärende är avslutat så blir det låst för alla användare så att ingenting kan förändras i efterhand. DevCore har byggt ett säkert diarium för kunden, som säkerställer de krav som ställs på att myndigheter skall diareföra alla allmäna handlingar. Lösningen går att få anpassad efter önskemål, krav och arbetssätt.

Kontakta oss här. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser