Avvikelsehanteringssystem i SharePoint

Vill du ha ett smidigt, säkert och prisvärt avvikelsesystem? Vi erbjuder ett system som hjälper er att både minimera risker för framtida incidenter och att hitta förbättringsmöjligheter. En smidig och flexibel app som hanterar händelser, incidenter, avvikelserapporter och riskhantering.

Vårt system för digitala avvikelser passar alla branscher och organisationer, som bygg, transport, kommunal hälso- och sjukvård, äldreomsorg, myndigheter, livsmedel, grossist eller partihandel. Det följer kraven för ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.

Flexibel, enkel och prisvärd applikation

Lösningen är flexibel, enkel och fungerar i er befintliga IT-miljö (Microsoft 365) vilket blir kostnadseffektivt. Går att skräddarsy för att möta era unika behov och krav, både nu och i framtiden. Inga extra licenser eller flera inloggningar krävs. Helt enkelt en fullt anpassningsbar avvikelse-app efter era önskemål.

Förebygg fel samt brister effektivt och säkert

Digital händelserapportering i SharePoint för intranät och Teams i Microsoft 365 gör det enkelt att dokumentera fel och brister i din verksamhet. Få kontroll över hela processen från att en händelse rapporteras till utredning, åtgärder och uppföljning. Identifiera förbättringsmöjligheter. Skapa enkelt avancerade avvikelseflöden och kvalitetssäkra din verksamhet. 

 

Är du redo för en bättre avvikelse- och riskhantering?

Letar du efter en smidig digital lösning? 

Vi har en säker och kostnadseffektiv lösning att erbjuda dig.

Kontakta oss idag!

Avvikelsehantering SharePoint Teams intranät Microsoft 365 DevCore

Avvikelsesystemet i SharePoint fungerar med intranät & Teams i Microsoft 365

Applikationen implementeras i din organisations befintliga IT-miljö, vilket gör att inga extra licenser krävs eller fler inloggningar behöver göras.

Med produktivitetslösningen Microsoft (Office) 365 har ni redan licenser för er organisation vilket även betyder att ni inte behöver logga in i fler externa system, SharePoint är en del av Microsoft 365. Systemet är skalbart samt anpassningsbart för att möta era behov idag och i framtiden.

Passar din verksamhet och bransch

Vill du också slippa arbeta med Excel-listor samt få en bättre rutin och uppföljning med påminnelser och lättarbetade formulär? Här finns ett Avvikelsesystem som passar alla branscher och som enkelt anpassas just till din organisation.

Samla allt som krävs för ledningssystemet

Samla processer, dokumentation och ärenden som behövs för ledningssystemet.

Våra kunder och vårt system används av bolag i branscher som: medtech, livsmedel, bygg, transport, vård, läkemedel, myndigheter, grossister och handel, med mera.

DevCore Avvikelsehantering - PDF

Funktioner och fördelar

 • Fungerar smidigt med intranät och Teams i Microsoft 365.
 • Rapportera, hantera och följa upp ärenden.
 • Tydlig överblick över antal avvikelser i organisationen.
 • Fullständiga och kundanpassade arbetsflöden.
 • Välja de aviseringar man vill använda.
 • Lätt att administrera både interna och externa ärenden.
 • Mejla externt in nya ärenden.
 • Rapporteringsverktyg för interna och externa revisioner, ronder och utredningar.
 • Startsida med bra överblick över egna ärenden och andras.
 • Full koll på pågående, avslutade och arkiverade ärenden.
 • Lätt att bifoga filer till ärenden.

 

 • Systemet formas för att få till rätt flöde. Regler sätts upp i mallar och fält så att rätt person genast blir aviserad med egna roller och filter.
 • Ange var och när e-post ska skickas ut genom att bocka i användarroller för respektive händelse.
 • Anpassa systemets ärendefält med: Ärendenummer, Datum, Titel, Status, Prioritet, Flaggning, Ansvarig person, Datum för uppföljning, Händelse, Bifoga filer, Kommentarer externa som interna, Slutdatum m.m.
 • Lätt att se historik och senaste aktiviteter om vad som hänt vem, vad, när, hur osv.
 • Ta ut statistik/logg.
 • Integrerat med Active Directory.
 • Fungerar på svenska, engelska och andra språk.

Ett säkert system

DevCore är ett stabilt och tryggt IT-bolag som är experter på SharePoint som utvecklare och konsulter sedan 2005. Vi bygger säkra och stabila system.

Gällande data i systemet så håller sig det inom er organisation och använder sig av samma regelverk kring lagring som övrig data, det innebär att applikationen skyddas av den säkerhetsinfrastruktur som tillhandahålls och används av Microsofts egna tjänster.

 

Vill du veta mer?

En SharePoint-specialist visar dig gärna, utifrån dina behov.

Kontakta oss idag!

Experter på SharePoint och dess lösningar sedan 2005

Vi har byggt ett flertal lösningar som utför olika uppgifter som hjälper verksamheter att spara tid och pengar.

Klicka dig vidare bland länkarna för att läsa mer om vad vi erbjuder och våra färdiga företagslösningar. Saknar du någon app eller funktion? Hör gärna av dig till oss så ser vi om det är något vi kan lösa eller bygga åt dig.

”DevCore har under flera år hjälpt oss med IT-utveckling och -support och gör ett mycket bra jobb! Konsulterna är kompetenta, serviceinriktade och härliga att ha att göra med. Vi är mycket nöjda med DevCore!”

Omdöme från en kund :)

Senaste kundcase SharePoint

Avvikelse- och riskhanteringssystem för företag inom maskin- och industriprodukter

DevCore har implementerat ett nytt avvikelsesystem, åt ett svenskt företag inom maskin- och industriprodukter. Avvikelsesystemet är en SharePoint-applikation och kan användas via intranätet, Teams och med Microsoft 365. Support ingår om det skulle behövas, och självkl...

Ny version av Diarieföring i SharePoint åt kommunägt VA-driftbolag

DevCore har anpassat och implementerat DevCore Diarieföring i SharePoint, som även fungerar för intranät och Teams i Microsoft Office 365, åt kommunägt VA-driftbolag. DevCore Diarieföring, för SharePoint, är en komplett...

DevCore håller i SharePoint-utbildning åt företag i återvinningsbranschen

Företaget i fråga är verksamt inom svenska återvinningsbranschen med flera bifirmor inom miljö, materialåtervinning, källsortering, renhållning, åkeriverksamhet men även forskning och utveckling...

Omfattande uppdrag åt universitet: migrera 3000 sajter till ny SharePoint-miljö

Microsoft slutar ge support för äldre versioner av SharePoint detta gör det nödvändigt för verksamheter att uppgradera sina system efter ett antal år. DevCore hjälpte ett framstående svenskt universitet att migrera hela sin befintliga SharePoint-miljö och intranät, som består av...

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser