DevCore håller i SharePoint-utbildning åt företag i återvinningsbranschen

Företaget i fråga är verksamt inom svenska återvinningsbranschen med flera bifirmor inom miljö, materialåtervinning, källsortering, renhållning, åkeriverksamhet men även forskning och utveckling inom avfallsområdet.

Bolaget var i behov av utbildning i SharePoint, vilket DevCore håller i för deras medarbetare. I framtiden finns behov av att kunna utveckla sitt intranät med möjlighet till konsultation på timbasis eller projektbasis.

SharePoint är en kraftfull plattform, ett dokumenthanteringssystem och innehållshanteringssystem i Microsoft 365, med säkerhet i världsklass. Det är en bra idé att se till att medarbetare lär sig att hantera, förstå och använda SharePoint till sin fulla potential. För att enkelt spara både tid och resurser.

 

Behöver ni hjälp med SharePoint, Teams eller intranät?

Vi är systemutvecklare och specialister på Microsoft 365.

Kontakta oss

 

Relaterade kundcase

Ledande nordisk leverantör av elprodukter ser nu försäljningsdata direkt med Salesforce & Tableau

Kunden i fråga använder ett excel-dokument som källa, där ny information manuellt läggs in en gång i månaden, efter att den kommit in från olika återförsäljare. En medarbetare på företaget har sedan behövt ta ut adekvat...

Omfattande uppdrag åt universitet: migrera 3000 sajter till ny SharePoint-miljö

Microsoft slutar ge support för äldre versioner av SharePoint detta gör det nödvändigt för verksamheter att uppgradera sina system efter ett antal år. DevCore hjälpte ett framstående svenskt universitet att migrera hela sin befintliga SharePoint-miljö och intranät, som består av...

Implementering av ny avtalshantering med migrering av befintliga avtal

Vår kund, ett bolag inom välfärdsteknik, behövde hjälp med att implementera ett nytt avtalshanteringssystem, eftersom ett nytt bolag bildats inom deras koncern. DevCore satte upp en ny innehavare i Microsoft 365 för det...

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser