Resurshantering i SharePoint

En komplett och flexibel lösning för resurshantering och resursplanering inom din organisation direkt i SharePoint.

DevCore Resursplanerare är en smidig applikation för hantering av resurser på företaget, direkt i SharePoint, på intranätet och Teams i Microsoft 365. Få koll på var de anställda befinner sig, hur de är uppbokade och i vilka projekt samt om de utför arbetet hemifrån, hos kund eller på kontoret.

Med DevCore Resursplanerare är det lätt att optimera resursutnyttjandet och att ha en fullständig överblick över kapacitet och tillgänglighet. Denna lösning passar t.ex. perfekt för konsulter och konsultbolag. Allt sköts och sparas i SharePoint med en omfattande överblick och kontroll. Lösningen modifieras för att passa era behov och önskemål, i er befintliga It miljö, vilket gör det kostnadseffektivt och prisvärt, man slipper extra licenser och inloggningar i främmande system.

Vill du veta mer om digital resurshantering? Se en demo?

Kontakta oss här

 

DevCore Resurshantering fungerar direkt i SharePoint, med intranät och Teams i Microsoft 365

Applikationen implementeras i er organisations befintliga IT-miljö, vilket blir prisvärt och kostnadseffektivt, då extra licenser inte krävs och så heller inte fler inloggningar i främmande system.

DevCore Resurshanteringsapp är skalbart samt anpassas för att möta era behov idag och i framtiden.

”Har varit riktigt roligt och en ynnest att få jobba med ett så grymt team”

Omdöme från en fantastisk kund. Hör gärna av dig för fler kundreferenser :)

Funktioner och möjligheter med DevCore Resurshantering

 • Det är enkelt att ansluta till och redigera i systemet på distans eller via arbetsplatsen eller hemmakontoret.
 • Ordna så att resurser själva kan registrera t.ex. jobb hemifrån, på kontoret eller hos kund, det går även att ange vilka kunder eller projekt det gäller.
 • Enkelt att se vilka som jobbar hemma och vad medarbetare arbetar med och var de befinner sig.
 • För en så bra överblick som möjligt finns det olika vyer med filtreringsalternativ.
 • Man kan se resurshanteraren på startsidan
 • Kalendervy och tidslinjevy med månad, vecka, dag och person samt avdelning.
 • Dagens projekt och jobbtyper direkt på startsidan
 • Sökbart på person direkt på startsidan
 • Egenanpassning
 • Anpassa E-postmallar, händelsetyper, godkännande m.m.
 • Använd även som Frånvarohanterare/Semesterkalender
 • Går att anpassa till engelska och andra språk.
 • Med mera!

Vi är SharePoint-experter sedan 2005

DevCore är ett stabilt och tryggt IT-bolag som är experter på SharePoint som utvecklare och konsulter sedan 2005.

Vi erbjuder flera olika lösningar i SharePoint och för intranät samt Teams. Hör gärna av dig om du vill veta mer eller se en demo :)

Senaste kundcase SharePoint

"Coronaplanerare" implementerad för kund direkt i Microsoft Teams och SharePoint intranät i Microsoft Office 365

Lösningen implementeras direkt i organisationens befintliga IT-miljö för att förebygga trängsel och skapa...

Omfattande projekt att förbättra digitaliseringen hos stor bransch-organisation genom att förnya deras digitala plattformar (CMS, CRM, LMS) utfört

Byte av CRM och gamla utbildningsmodulen byttes mot en ny app vilket resulterade i ett skräddarsytt flöde för...

DevCore har hjälpt kunder med att agera på att få sin Microsoft 365-data till Sverige

Det var viktigt för flera kunder att hinna agera innan sista maj 2022, på grund av GDPR samt för de som behövde få sin organisations data sparad mer lokalt. Datan det gällde var från Teams, Microsoft 365, SharePoint och Exchange med mera. Azure och Microsoft 365 hade ett sista datum för agerande i sin organisations Microsoft 365 admin center. Vilket DevCore hjälpt kunder med att utföra. Detta gjorde det möjligt att få data migrerat från nuvarande europeiska datacenter till de datacenter som nyligen öppnat i Sverige.

Ny version av DevCore Diarieföring åt kommunägt VA-driftbolag

DevCore har anpassat och implementerat DevCore Diarieföring i SharePoint åt kommunägt VA-driftbolag. DevCore Diarieföring, för SharePoint, är en komplett lösning för att sköta alla diarieärenden för bl.a. kommuner och myndigheter och andra verksamheter. DevCore Diarieföring för VA-bolaget är byggt med SharePoint i botten med dess ingående basfunktionalitet. Sedan har funktionaliteten vidareutvecklats och anpassats för en enkel och effektiv hantering av ärenden. När ett ärende är avslutat så blir det låst för alla användare så att ingenting kan förändras i efterhand. DevCore har byggt ett säkert diarium för kunden, som säkerställer de krav som ställs på att myndigheter skall diareföra alla allmäna handlingar. Lösningen går att få anpassad efter önskemål, krav och arbetssätt.

Kontakta oss här. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser