Implementering av ny avtalshantering med migrering av befintliga avtal

Vår kund, ett bolag inom välfärdsteknik, behövde hjälp med att implementera ett nytt avtalshanteringssystem, eftersom ett nytt bolag bildats inom deras koncern.

DevCore satte upp en ny innehavare i Microsoft 365 för det nya bolaget, och implementerade den nya modulen som skulle bli nästan identiskt uppsatt som det avtalssystemet som kunden redan nyttjade för ett tidigare bolag.

Ett nytt avtalsarkiv sattes upp i den nya IT-miljön, för att kunna spara avtal korrekt och på rätt ställe, uppdelat på olika bolag.

Utöver implementering av det nya avtalshanteringssystemet så migrerades även aktuella avtal över till det nya avtalsarkivet. Vi såg då till att installera senaste versionen av vårt avtalssystem.

Arbetet gick snabbt och utfördes av en av våra SharePoint-arkitekter. Kunden kunde fortsätta sitt arbete med det nya bolaget med uppdaterat avtalsarkiv och nytt avtalssystem som fungerade snarlikt och bättre än tidigare version.

 

Behöver du hjälp?
Vi är utvecklare och experter.

Kontakta oss

 

System och tekniker:
SharePoint online, Power Shell, DevCore Avtalshantering.

Relaterade kundcase

Avvikelse- och riskhanteringssystem för företag inom maskin- och industriprodukter

DevCore har implementerat ett nytt avvikelsesystem, åt ett svenskt företag inom maskin- och industriprodukter. Avvikelsesystemet är en SharePoint-applikation och kan användas via intranätet, Teams och med Microsoft 365. Support ingår om det skulle behövas, och självkl...

DevCore håller i SharePoint-utbildning åt företag i återvinningsbranschen

Företaget i fråga är verksamt inom svenska återvinningsbranschen med flera bifirmor inom miljö, materialåtervinning, källsortering, renhållning, åkeriverksamhet men även forskning och utveckling...

Omfattande uppdrag åt universitet: migrera 3000 sajter till ny SharePoint-miljö

Microsoft slutar ge support för äldre versioner av SharePoint detta gör det nödvändigt för verksamheter att uppgradera sina system efter ett antal år. DevCore hjälpte ett framstående svenskt universitet att migrera hela sin befintliga SharePoint-miljö och intranät, som består av...

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser