Implementering av ny avtalshantering med migrering av befintliga avtal

Vår kund, ett bolag inom välfärdsteknik, behövde hjälp med att implementera ett nytt avtalshanteringssystem, eftersom ett nytt bolag bildats inom deras koncern.

DevCore satte upp en ny innehavare i Microsoft 365 för det nya bolaget, och implementerade den nya modulen som skulle bli nästan identiskt uppsatt som det avtalssystemet som kunden redan nyttjade för ett tidigare bolag.

Ett nytt avtalsarkiv sattes upp i den nya IT-miljön, för att kunna spara avtal korrekt och på rätt ställe, uppdelat på olika bolag.

Utöver implementering av det nya avtalshanteringssystemet så migrerades även aktuella avtal över till det nya avtalsarkivet. Vi såg då till att installera senaste versionen av vårt avtalssystem.

Arbetet gick snabbt och utfördes av en av våra SharePoint-arkitekter. Kunden kunde fortsätta sitt arbete med det nya bolaget med uppdaterat avtalsarkiv och nytt avtalssystem som fungerade snarlikt och bättre än tidigare version.

System och tekniker:
SharePoint online, Power Shell, DevCore Avtalshantering.

 

Behöver du hjälp?
Vi är utvecklare och experter.

Kontakta oss

Relaterade kundcase

Integrationer till externa system för att visa upp rekryteringsannonser och onboarding direkt på intranät

En kund till oss behövde hjälp med att visa upp aktuell information från externa system på sitt intranät. Vårt uppdrag blev att vidareutveckla deras intranät för att integrera mot två nya system. Dels ville de...

DevCore har hjälpt kunder med att agera på att få sin Microsoft 365-data till Sverige

Det var viktigt för flera kunder att hinna agera innan sista maj 2022, på grund av GDPR samt för de som behövde få sin organisations data sparad mer lokalt. Data det gällde var från Teams, Microsoft 365...

Arbetsplatsbokare implementerad för kund direkt i Microsoft Teams och SharePoint intranät i Microsoft Office 365

DevCore har implementerat en planerare, ett bokningssystem, som är accessbar direkt i Microsoft Teams eller via SharePoint och intranätet. Det är en tilläggsmodul, en applikation som finns...

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser