Salesforce CPQ

Ett kraftfullt verktyg utvecklat för säljare att skapa offerter på ett snabbt och smidigt sätt. CPQ (Configure, Price, Quote) Att kunna lita på att offerterna visar rätt data är en av de mest värdefulla egenskaperna hos CPQ, vilket uppskattas hos alla av våra kunder.

Med förprogrammerade regler offereras alltid rätt pris, rabatt och produktuppsättning baserat på den individuella kundens specifikation. En annan fördel är möjligheten att med enkelhet samarbeta mellan olika team, eller hela organisationer. IT-avdelningen kan exempelvis bidra med kunskap gällande produktuppsättningar och konfigurationer som överskrider säljarnas kunskapsområde och tillsammans kan bästa möjliga lösning erbjudas. Ett exempel på detta är ett internt samarbete hos en av våra CPQ-kunder, där sälj och IT-avdelningen kollaborerar från sälj till generering av offert och slutligen licensfil.

Implementationen av CPQ eliminerar även det manuella arbete där medarbetare i dagsläget kontrollerar att filerna stämmer överens med vad som har installerats.

CPQ effektivitet

Salesforce själva poängterar att effektiviteten ökar med i snitt 15% (motsvarar cirka 6 timmar per person och vecka) vid korrekt användning av CPQ, vilket bidrar till att säljarna sparar tid som de i stället kan ägna till att just sälja. Reglering av priser och kundrabatter, korrekta produkterbjudanden till kund samt standarisering av arbetsflöden bidrar i tillägg till ökade intäkter och sänkta utgifter.

”DevCore har under lång tid varit leverantör av tjänster åt mig inom flertalet tekniker (PHP, SQL m fl) och områden (Salesforce, Episerver m fl). DevCores styrka är att de är extremt lyhörda för kundens behov och alltid levererar.”

Omdöme från en kund :)

DevCore och CPQ

Vi på DevCore har erfarenhet av CPQ-implementation inklusive förvaltningsuppdrag och hjälper er gärna om ni är nyfikna på hur ni kan dra fördel av att använda detta kraftfulla verktyg.

Kundcase CPQ

Konfigurering av Salesforce CPQ

DevCore har konfigurerat om en befintlig lösning av CPQ och automatiserat stora delar av affärsflödet och minskat komplextiteten. Som del av konfigurationen byggde DevCore om funktionalitet från...

Implementering av CPQ i Salesforce

Implementering av CPQ i Salesforce CRM, åt ett bolag aktivt inom marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter. DevCore systemutvecklade bygget åt kunden...

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser