Salesforce Sales Cloud

Optimera och automatisera säljprocesser för att öka intäkter. Hantera leads, försäljningsmöjligheter och kunddata för att effektivt nå ut till rätt person vid rätt tillfälle. Salesforce Sales Cloud är en del av Salesforce-plattformen och är avsedd för säljare och säljavdelningen.

Med Sales Cloud får ni information och kan följa upp befintliga kunder i kundresan och skapa fler affärer. Med Sales Cloud kan ni samla all information om prospects, kunder och försäljning på ett och samma ställe. All den funktionalitet som följer med Sales Cloud är avsedd för att kunna sälja smartare, snabbare och är anpassat efter verksamheten och kundernas behov.

Vill du veta mer om Sales Cloud?

Läs mer här nedan om hur Salesforce Sales Cloud kan förbättra dina säljprocesser och vad vi har hjälpt kunder med inom Sales Cloud. Du får gärna höra av dig till oss om du vill veta hur vi kan hjälpa din verksamhet eller har andra frågor.

Kontakta oss

Hur Salesforce Sales Cloud förbättrar dina säljprocesser med prio, spara data och driva försäljning

Automatisk prioritering av prospekts. Du kan använda smartare sätt att ranka och prioritera prospects på och tilldela dem till rätt säljare för att därigenom skapa merförsäljning och en tydligare pipeline.

Från prospekt till affär. Spåra och lagra all kommunikation och interaktion med kund på ett ställe, allt ifrån samtal, emails och möten.

Path. Definiera ner din säljcykel och skapa en så kallad Path i Sales Cloud som representerar de olika stegen i säljprocessen för att enklare kunna följa och driva försäljningen framåt.

”I have worked with several SF partners in my career. Devcore is, by far, the most knowledgeable and efficient partner I have interacted with. Within less than a year they have turned around the SF experience amongst our employees from being an area of constant frustration to becoming a valuable tool that makes life easier for all involved.”

Review from a client :)

Sales Cloud applikation, automatiserade flöden och E-post

Salesforce Mobile App. Aktivera den mobila applikationen för att kunna komma åt all kundinfo oavsett var du befinner dig och för att snabbt kunna registrera ny kundinformation i realtid.

Automatiserade flöden. Automatisera säljprocessen för att minimera det administrativa arbetet för säljarna och visuellt visa vilka åtgärder som behöver tas för att fullfölja affären.

E-post. Koppla din mejl-klient till Salesforce så att säljare snabbt kan uppdatera kundinformation i Salesforce direkt via mailen med endast några klick.

Kontraktshantering, offerter, prognoser, godkännanden och statistik

Quotes/Contracts. Kontrakthantering och skapandet av offerter anpassade efter verksamhetens behov som smidigt kan lämnas till kund.

Forecasting. Skapa prognoser och säljmål för organisationen och för enskilda säljare för uppföljning av hur säljare och säljteam presterar.

Approval Processes. Implementera godkännandeprocesser vid exempelvis godkännande av priser.

Mät försäljningsstatistik. All data lagrad i Sales Cloud kan mätas, presenteras visuellt via rapporter och kring potentiella, pågående och avslutade affärer som gör att dina säljare kan hållas up-to-date med verksamhetens mål.

DevCore har som Sales Cloud-konsulter bland annat hjälpt kunder med

  • Implementation av Sales Cloud
  • Migrering av flera olika CRM till Sales Cloud
  • Utveckling och optimering av processer och rutiner
  • Utveckling och automatisering av funktionalitet

Kundcase Salesforce

Projektledning och affärsutveckling med Salesforce

DevCore har systemutvecklat lett ett projekt och stått för affärsutvecklingen i Salesforce CRM för bl.a. ett stort finansbolag, som skulle expandera till resten av Norden, med tillhörande integrationer...

Optimering av kunds arbetsätt och processer med Salesforce CRM

Kunden ville först byta ut sitt Salesforce CRM – vi hjälpte då istället till att få ut fulla värdet av kundens tidigare investering. Chansen kom till oss att ge deras organisation nytt liv och implementera bättre

DevCore utförde Salesforce-utbildning för anställda på finskt bolag

DevCore har hållit i en Training Services och User Training i Salesforce för personal på ett finskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer mätutrustning samt sensorer för mätning och reglering av...

Ledande nordisk leverantör av elprodukter ser nu försäljningsdata direkt med Salesforce & Tableau

Kunden i fråga använder ett excel-dokument som källa, där ny information manuellt läggs in en gång i månaden, efter att den kommit in från olika återförsäljare. En medarbetare på företaget har sedan behövt ta ut adekvat...

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser