Ledande nordisk leverantör av elprodukter ser nu försäljningsdata direkt med Salesforce & Tableau

DevCore har hjälpt en ledande nordisk leverantör av elprodukter att enkelt kunna se sina försäljningsdata i Salesforce, genom att kategorisera och visualisera stora mängder data med hjälp av Tableau.

Med Tableau ansluter du lätt en eller flera datakällor, som ERP, CRM, Excel m.m. och sedan gruppera samt visa upp rapporter eller grafer över de viktigaste nyckeltalen. Detta kan sedan enkelt visas upp i Salesforce, helt utan integrationer. Mer om Tableau och Salesforce.

Kunden i fråga använder ett excel-dokument som källa, där ny information manuellt läggs in en gång i månaden, efter att den kommit in från olika återförsäljare. En medarbetare på företaget har sedan behövt ta ut adekvat statistik för olika områden manuellt ur excel-filen och mejla ut till olika personer på företaget. Detta har tagit timtal varje månad.

Med den nya lösningen sparas istället denna tid och alla inblandade personer kan nu njuta av att se all aktuell säljinformation direkt vid inloggning i Salesforce. Mer om att automatisera rapporter hittar du här.

“Det är alltid kul att med enkla medel göra väldigt stor nytta för våra kunder. I detta fall har vi sparat in många arbetstimmar för en kund” meddelar DevCores projektledare Carl.

 

Vill ni också automatisera er dataanalys och rapportering?

Vi är utvecklare och CRM-specialister.

Kontakta oss

Relaterade kundcase

DevCore håller i SharePoint-utbildning åt företag i återvinningsbranschen

Företaget i fråga är verksamt inom svenska återvinningsbranschen med flera bifirmor inom miljö, materialåtervinning, källsortering, renhållning, åkeriverksamhet men även forskning och utveckling...

Implementering av Salesforce CRM och Pardot till teletjänstföretag

DevCore har hjälpt en kund som är verksam inom tele- och datakommunikationstjänster med implementering av Salesforce CRM och Marketing Automation-verktyget Pardot. Kunden...

DevCore utförde Salesforce-utbildning för anställda på finskt bolag

DevCore har hållit i en Training Services och User Training i Salesforce för personal på ett finskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer mätutrustning samt sensorer för mätning och reglering av...

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser