salesforce shield logo

Salesforce Shield

Salesforce Shield är tre säkerhetsprodukter som ger stöd för användare av Salesforce att skydda sina data och möta regler för personuppgiftshantering (GDPR), skydd av personuppgifter och skydd mot intrång och säkerhetshot.

Salesforce Shield i Salesforce CRM förbättrar säkerheten för alla användarnas data. Med Shield konfigurerar och hanterar du kontrollfunktioner för säkerhet, övervakning och bevakning för att skydda din organisation från säkerhetshot, övervaka systemaktivitet och applikationens prestanda.

Det är en kraftfull uppsättning av säkerhetsverktyg utformade för att organisationer ska kunna följa regulatoriska krav och skydda känslig data från obehörig åtkomst, både inom Salesforce men även vid integration med externa system.

Salesforce Shield är idag tre produkter som hjälper dig att bygga upp extra nivåer av förtroende, efterlevnad och styrning direkt i dina affärskritiska appar:

  • Shield Platform Encryption:
Encryption-as-a-service som skyddar data som hanteras av Salesforce-plattformen, det skyddar känsliga data som lagras i Salesforce-molnen.

  • Event Monitoring:
Automatisk övervakning och loggning av alla databasoperationer för att upptäcka oönskade aktiviteter, det ger insikt i företagets molnaktivitet, inklusive användning av Salesforce-program, anslutningar från tredje part och förändringar i data.

  • Field Audit Trail:
Ger användare detaljerad insikt i ändringar som görs i Salesforce-databasen, det är en funktion som låter adminstratörer spåra ändringar som har gjorts i valda fält i Salesforce. Övervaka ändringar som görs av användare och håll systemet säkert.

Behöver ditt bolag hjälp?

Våra Salesforce-konsulter hjälper dig att utreda vad som krävs genom att utföra både säkerhetsanalys och produktgranskning för hela er organisation. Vidare kan vi även utföra säker implementation av de produkter inom Shield som ni behöver och kräver.

Vi har tidigare hjälpt kunder med omfattande riskanalys och utrett exakt vilka produkter inom Shield som krävs för säkerheten samt såklart även implementerat dessa felfritt.

Vill du veta mer om Salesforce och Shield?

Kontakta oss

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser