Ny mediabank DAM till kund integration med bland annat Episerver DXP

Ny mediabank lanserad som ersatte kundens tidigare digitala mediabibliotek som hostades av QBank - Digital Asset Management.

Byte av DAM (Digital Assets Manager) leverantör skedde till Digizuite ApS där alla mediaobjekt läggs upp och DevCore i sin tur har byggt en integration mot Digizuite där vi hämtar ned allt material och visar det utåt på kundens mediabank-site (hemsida, webbsida, webbplats).

Via Episerver Find så indexerar DevCore alla metadata så att sökning och filtrering går smidigt medan filerna laddas in från Digizuite. Själva siten är hostad på Episerver DXP och delar mycket källkod med deras andra siter.

DevCore har även ordnat en AD (Active Directory)-koppling för inloggning både till siten samt till Epis edit/adminläge.

De fyra konsulterna som var delaktiga på DevCore stod för ledning av hela projektet samt kodning och AD-integration.

 

Behöver du hjälp eller vill du veta mer?

Vi är utvecklare och experter.

Kontakta oss

Relaterade kundcase

DevCore utför uppgraderingar för flera företags äldre CMS och webbplatser till Optimizely CMS 12

DevCore hjälper nu flera kunder att uppgradera sina äldre Episerver och Optimizely CMS och webbplatser till Optimizely CMS 12. Det gäller både mindre webbar och större mer komplexa webbplatser, vi bygger även om delar som använder utgången äldre teknik, som inte är kompatibel med...

Implementering av Salesforce CRM och Pardot till teletjänstföretag

DevCore har hjälpt en kund som är verksam inom tele- och datakommunikationstjänster med implementering av Salesforce CRM och Marketing Automation-verktyget Pardot. Kunden...

Integrationer till externa system för att visa upp rekryteringsannonser och onboarding direkt på intranät

En kund till oss behövde hjälp med att visa upp aktuell information från externa system på sitt intranät. Vårt uppdrag blev att vidareutveckla deras intranät för att integrera mot två nya system. Dels ville de...

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser