Förvaltning av Optimizely-webbplats åt stort metallföretag

DevCore tar hand om förvaltningen av ett stort metallföretags webbplats i Optimizely CMS när ett nytt löpande avtal har träffats parterna emellan.

Ett nytt avtal har träffats mellan DevCore IT-bolag och ett stort metallföretag gällande förvaltning av kundens Optimizely (tidigare Episerver) webbplats. Förvaltningen innebär att DevCore står för att sätta upp källkodshantering, ta hand om support och förvaltningsärenden, samt vidareutveckling av kundens webbplats. DevCore övervakar även webbplatsen, vilket innebär generell övervakning som kontrollerar att webbplatsen är igång och operativ. 

DevCore erbjuder certifierade utvecklare inom Optimizely för att täcka behov och krav. Fördelning av arbetstid bestäms i samråd med kunden.

Utöver ovan så dokumenteras också IT-miljön rörande webbplatsen med konton och lösenord som behövs för att hantera miljön på ett säkert och korrekt vis, samt hålla dokumentationen uppdaterad vid förändringar av miljön.

 

Behöver ditt bolag hjälp med webb?

Kontakta oss

Fler nyheter & tips

Salesforce-utvecklare och projektledare till ledande svenskt fastighetsbolag

Efter att ett ökat behov av affärsutveckling uppstått inom kundens verksamhet, ger DevCore konsulttjänster inom Salesforce CRM, som utvecklare, systemarkitekt samt projektledare med löpande administration och support.

Läs mer

DevCore hjälper universitet att strukturera Teams och SharePoint

Ett nytt uppdrag har kommit in där DevCore hjälper ett svenskt universitet med att anpassa och bättre strukturera sitt arbete med Teams och SharePoint. Främst för att organisera sina utbildningar och kurser.

Läs mer

Fler företag använder appar för Avvikelsehantering och Regelefterlevnad

Senaste tiden har vi sett ett uppsving av köp och användande av både avvikelsesystem och attestfunktion. Fler verksamheter börjar se nyttan med digitalisering, att minimera manuella fel, frigöra resurser och framtidssäkra sin verksamhet.

Läs mer

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser