Förvaltning av Optimizely-webbplats åt stort metallföretag

DevCore tar hand om förvaltningen av ett stort metallföretags webbplats i Optimizely CMS när ett nytt löpande avtal har träffats parterna emellan.

Ett nytt avtal har träffats mellan DevCore IT-bolag och ett stort metallföretag gällande förvaltning av kundens Optimizely (tidigare Episerver) webbplats. Förvaltningen innebär att DevCore står för att sätta upp källkodshantering, ta hand om support och förvaltningsärenden, samt vidareutveckling av kundens webbplats. DevCore övervakar även webbplatsen, vilket innebär generell övervakning som kontrollerar att webbplatsen är igång och operativ. 

DevCore erbjuder certifierade utvecklare inom Optimizely för att täcka behov och krav. Fördelning av arbetstid bestäms i samråd med kunden.

Utöver ovan så dokumenteras också IT-miljön rörande webbplatsen med konton och lösenord som behövs för att hantera miljön på ett säkert och korrekt vis, samt hålla dokumentationen uppdaterad vid förändringar av miljön.

 

Behöver ditt bolag hjälp med webb?

Kontakta oss

Fler nyheter & tips

Två nya kollegor inom webb och nätverk - Välkomna Oscar och Yuki!

Webbutveckling och webbproduktion arbetar vi flitigt med på DevCore och för att allt skall flyta på och fungera jobbar vi förstås även med både drift och säkerhet. Det är inom dessa områden som våra nya kollegor kommer att stötta upp.

Läs mer

Förvaltning av SharePoint On Premise åt energibolag

Nytt avtal har signerats med ett svenskt energibolag gällande administration, förvaltning och vidareutveckling av SharePoint on Premise.

Läs mer

Support och utveckling av Salesforce och Pardot åt skönhetsklinik

Nytt Salesforce-avtal signerat med en svensk plastik- och skönhetsklinik för förvaltning, support och vidareutveckling av bolagets Salesforce CRM och Marketing Automation-verktyg Pardot.

Läs mer

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser