Integrationer till externa system för att visa upp rekryteringsannonser och onboarding direkt på intranät

En kund till oss behövde hjälp med att visa upp aktuell information från externa system på sitt intranät. Vårt uppdrag blev att vidareutveckla deras intranät för att integrera mot två nya system.

Dels ville de kunna visa upp rekryteringsannonser från Workbuster (en lösning för employer branding, rekryteringsverktyg, preboarding och onboarding) för att kunna skapa annonser direkt i Workbuster och sedan därifrån välja om det ska vara en annons som ska visas både internt på intranätet och externt på webben, eller endast på intranätet för internrekrytering.

Det andra systemet de ville få uppvisad information ifrån på intranätet var sitt HR-system, för att kunna visa upp de personer som snart kommer att börja arbeta på företaget och även se de som är nyanställda sedan en tid tillbaka.

Efter vi byggt och utvecklat integrationerna, så att aktuell informations visas upp på användarnas startsidor, behöver inte personalen lägga tid på att mata in data manuellt på intranätet, även internkommunikationen har blivit bättre då information syns tydligt för alla på en gång.

System och tekniker:
SharePoint 2019, .NET, PowerShell, integration mot Workbuster.

 

Behöver du hjälp?

Vi är utvecklare och experter.

Kontakta oss

Relaterade kundcase

DevCore håller i SharePoint-utbildning åt företag i återvinningsbranschen

Företaget i fråga är verksamt inom svenska återvinningsbranschen med flera bifirmor inom miljö, materialåtervinning, källsortering, renhållning, åkeriverksamhet men även forskning och utveckling...

Omfattande uppdrag åt universitet: migrera 3000 sajter till ny SharePoint-miljö

Microsoft slutar ge support för äldre versioner av SharePoint detta gör det nödvändigt för verksamheter att uppgradera sina system efter ett antal år. DevCore hjälpte ett framstående svenskt universitet att migrera hela sin befintliga SharePoint-miljö och intranät, som består av...

Implementering av ny avtalshantering med migrering av befintliga avtal

Vår kund, ett bolag inom välfärdsteknik, behövde hjälp med att implementera ett nytt avtalshanteringssystem, eftersom ett nytt bolag bildats inom deras koncern. DevCore satte upp en ny innehavare i Microsoft 365 för det...

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser