Processinriktad förstudie

Devcore har hjälpt en av Sveriges ledande företag inom belåning att analysera Företagets arbetsprocesser, behov och lösningar samt tittat på nuvarande systems lösning för att kunna skapa ett underlag för att ta fram ett nytt effektivare system som bättre ska hjälpa företaget att arbeta effektivt och korrekt i enlighet med företagets verksamhet.

Relaterade kundcase

SharePoint integration med Visma Control för projektadministration

Vi har hjälpt ett fastighetsbolag att utveckla ett verktyg i SharePoint för att administrera projekt sparade i Visma Con...

Diariehantering i Sharepoint.

DevCore har utvecklat ett system för att diarieföra dokument i SharePoint 2010 åt en stor intresseorganisation. Genom et...

Säljstöd för hantering av flera återförsäljare

Devcore har utvecklat en applikation där ansvariga på huvudkontor kan ”dela ut” kontakter/prospects till återförsäljare....

Kontakta oss här. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser