Salesforce Partner

DevCore är Salesforce Partner och har 20 års erfarenhet av CRM-system samt mer än 10 års erfarenhet av Salesforce.

DevCore gjorde sitt första Salesforce-uppdrag så tidigt som 2007 och har varit partner till Salesforce sedan 2011. DevCore har för närvarande cirka 20 personer som är involverade i vårt Salesforce Team och har mycket seniora konsulter. 

Det finns flera anledningar till att DevCore är bästa Salesforce-partnern för er, vi har enbart konsulter som kan arbeta på plats hos er eller från vårt kontor eller hemifrån, så som ni väljer att ha det. Vi finns centralt i Stockholm, och vi erbjuder alltid support på svenska.

Vi är experter på att hjälpa medelstora bolag som behöver hjälp deltid eller för projektleveranser. Detta gör vi för att kontinuerligt, även efter en projektleverans, kunna se till att våra kunder är nöjda med valet av partner och Salesforce som plattform samt kunna assistera med vidareutveckling av systemet.

Eftersom att vi jobbar med kunder från flera olika brancher har vi en bra förståelse för olika industrier och hur man anpassar Salesforce så att ni som kund ska kunna få ut så mycket affärsvärde som möjligt av plattformen.

En mycket stabil organisation med stark erfarenhet

DevCore är en mycket stabil organisation med erfarenheter inte bara av Salesforce Sales Cloud, Salesforce Service Cloud, Communities, CPQ, Pardot, Apex och Force.com utan även mycket stor erfarenhet av integrationer med andra system. Vi har även konsulter som är experter på flera andra områden.

DevCore är en erfaren och stark partner till flera bolag

Vi är ett mindre bolag med 50+ anställda och förutom att vi är partners med Salesforce har vi även partnerskap med Episerver, Microsoft (SharePoint och generellt .net) samt Umbraco med flera.

Vi växer konstant inom Salesforce och har bevisat att vi är en partner som både Salesforce och våra kunder kan räkna med.

”I have worked with several SF partners in my career. Devcore is, by far, the most knowledgeable and efficient partner I have interacted with. Within less than a year they have turned around the SF experience amongst our employees from being an area of constant frustration to becoming a valuable tool that makes life easier for all involved.”

Omdöme från en fantastisk kund. Hör gärna av dig för fler kundreferenser :)

Våra Salesforce-certifieringar och om oss konsulter

Våra konsulter har bland annat certifieringar inom

  • Salesforce Certified Platform App Builder
  • Salesforce Certified Platform Developer I
  • Salesforce Certified Platform Developer II
  • Salesforce Certified Administrator
  • Salesforce Certified Advanced Administrator

Utöver ovan bevisad expertis inom Salesforce så är vi ju också ett riktigt härligt och roligt gäng att hänga med! :)

Vi har lång erfarenhet av CRM-system och tillhörande områden

DevCore har konsulter som jobbat med CRM-system sedan början av 2000- talet, konsulter som byggt egna CRM-system och vi har erfarenhet av bland annat Siebel, Microsoft Dynamics CRM, SuperOffice CRM, Salesmaker, Kontakt, SugarCRM med flera. Detta leder till att vi har mycket hög förståelse för vad som ska förväntas av ett crm-system och vi har kommit fram till att Salesforce är marknadsledande inom sitt område

Kundcase Salesforce

DevCore har genomfört stort projekt inom Salesforce CRM, ekonomisystem och signeringsplattform

Kunden anlitade DevCore till projektet på grund av stor expertis inom CRM:et och som Salesforce-arkitekter med kunskap inom integrationer och av applikationer. I projektet har DevCore använt sig av Apex och byggt:Säljprocess.Integration mot kundens plattform (webbshop).Integration mot ekonomisystemet.Avräkningsrapport i Salesforce.Integrerat en avtalssigneringsplattform med Salesforce.Samt ordnat stöd för provisionsstegar och provisionstrappor. Projektet avslutades mycket lyckat och fortsättningsvis sköter DevCore förvaltningen vidare.

Byggt kunds säljprocess i Salesforce samt skapat integration mot ekonomisystem

Kunden behövde hjälp med start av Salesforce CRM för sitt nya stora projekt - en plattform för webbshop och auktioner med mera. Kunden valde att anlita DevCore som Salesforce-konsulter och Salesforce-arkitekter för projektet, då DevCore sedan tidigare är experter inom Salesforce med integrationer och applikationer. I projektet skapade vi en integration mot kundens plattform samt integration mot ekonomisystemet Fortnox. Utöver ovan har DevCore byggt säljprocess, avräkningsrapport, integrerat avtalssignering Oneflow med Salesforce samt stöd för provisionsstegar/provisionstrappor. Med hjälp av Apex-kod. Apex är ett programmeringsspråk utvecklat av Salesforce. Apex gör det möjligt för utvecklare att utföra flödes- och transaktionskontrolls statements på Force.com-plattformsservern i samband med anrop till Force.com API. Apex gör det möjligt för utvecklare att lägga till affärslogik till de flesta systemhändelser, inklusive knappklick, postuppdateringar och Visualforce-sidor med mera.

Implementering av Salesforce Pardot

DevCore har implementerat Pardot samt integrerat plattformen med Salesforce för en större aktör inom finansindustrin. Med hjälp av Pardot kommer de bland annat att stärka relationen mellan sälj och marknad, kommunicera till sina kunder i rätt tid och på ett enkelt sätt kunna följa upp resultaten av sina kampanjer.

Konfigurering av Salesforce CPQ

DevCore har konfigurerat om en befintlig lösning av CPQ och automatiserat stora delar av affärsflödet och minskat komplextiteten. Som del av konfigurationen byggde DevCore om funktionalitet från CPQ + och kunde därmed halvera kundens licenskostnader relaterade till CPQ.

Kontakta oss här. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser