De mest sålda lösningarna är avtalshantering, diarieföring och resursplanering

Under senaste månaden toppades försäljningen av apparna avtalshantering, diarieföring och resursplanering i SharePoint, systemen fungerar för intranät och Teams i Microsoft 365.

Flera nya avtal skrevs på för våra lösningar i SharePoint under månaden bland annat till företag inom fastighetsbranschen, en verksamhet inom företagstjänster, bolag inom bank och finans samt en högskola. De applikationer som vi sålde extra många av var:

Avtalshantering - ett avtalshanteringssystem i SharePoint som fungerar med intranät och Teams i Microsoft 365.

Diarieföring - ett diariehanteringssystem i SharePoint som fungerar med intranät och Teams i Microsoft 365.

Resursplanering - ett resurshanteringssystem i SharePoint som fungerar med intranät och Teams i Microsoft 365.

DevCore har utvecklat flera lösningar och appar i SharePoint som utför olika typer av arbetsuppgifter och som fungerar som stöd för verksamheter i det dagliga arbetet allt ifrån ärendehantering till avtalshantering och nu i dagarna håller vi även på att utveckla en ny lösning för ledningssystem.

 

Vill du veta mer om SharePoint-lösningar och appar?

Kontakta oss

Fler nyheter & tips

Salesforce-utvecklare och projektledare till ledande svenskt fastighetsbolag

Efter att ett ökat behov av affärsutveckling uppstått inom kundens verksamhet, ger DevCore konsulttjänster inom Salesforce CRM, som utvecklare, systemarkitekt samt projektledare med löpande administration och support.

Läs mer

DevCore hjälper universitet att strukturera Teams och SharePoint

Ett nytt uppdrag har kommit in där DevCore hjälper ett svenskt universitet med att anpassa och bättre strukturera sitt arbete med Teams och SharePoint. Främst för att organisera sina utbildningar och kurser.

Läs mer

Fler företag använder appar för Avvikelsehantering och Regelefterlevnad

Senaste tiden har vi sett ett uppsving av köp och användande av både avvikelsesystem och attestfunktion. Fler verksamheter börjar se nyttan med digitalisering, att minimera manuella fel, frigöra resurser och framtidssäkra sin verksamhet.

Läs mer

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser