Support och utveckling av Salesforce och Pardot åt skönhetsklinik

Nytt Salesforce-avtal signerat med en svensk plastik- och skönhetsklinik för förvaltning, support och vidareutveckling av bolagets Salesforce CRM och Marketing Automation-verktyg Pardot.

Kunden i fråga är i skönhetsbranschen och erbjuder specialistvård inom plastikkirurgi, hårtransplantation och tandvård med mera. De har Salesforce implementerat sedan tidigare och nu skall DevCore ta över förvaltning, support och eventuell vidareutveckling av både CRM:et men även för B2B Marketing Automation-verktyget Pardot för att förbättra deras användande, organisation och kundrelationer.

Utöver ovan så får kunden ta del av kompetensen hos hela DevCore beroende på behov samt tillfälle, men primärt kommer det att vara konsulter med kompetens och certifiering inom Salesforce och Pardot som är aktuella för uppdraget.

 

Behöver ditt företag Salesforce-support?

Vill ni förbättra ert användande av Salesforce?

Kontakta oss

Fler nyheter & tips

Salesforce-utvecklare och projektledare till ledande svenskt fastighetsbolag

Efter att ett ökat behov av affärsutveckling uppstått inom kundens verksamhet, ger DevCore konsulttjänster inom Salesforce CRM, som utvecklare, systemarkitekt samt projektledare med löpande administration och support.

Läs mer

DevCore hjälper universitet att strukturera Teams och SharePoint

Ett nytt uppdrag har kommit in där DevCore hjälper ett svenskt universitet med att anpassa och bättre strukturera sitt arbete med Teams och SharePoint. Främst för att organisera sina utbildningar och kurser.

Läs mer

Fler företag använder appar för Avvikelsehantering och Regelefterlevnad

Senaste tiden har vi sett ett uppsving av köp och användande av både avvikelsesystem och attestfunktion. Fler verksamheter börjar se nyttan med digitalisering, att minimera manuella fel, frigöra resurser och framtidssäkra sin verksamhet.

Läs mer

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser