Bolag ville byta ut sitt CRM, vi såg då istället till att få ut fulla värdet av investeringen

Vår kund inom mekanik- och elektronik-industrin hade Salesforce CRM sedan tidigare men var på väg att byta ut det. Vi fick då chansen att ge deras organisation nytt liv och implementera bättre arbetssätt och processer, så att de i stället fick ut fulla värdet av sin investering och gladeligen ville fortsätta med sitt Salesforce CRM.

När vi tog oss an uppdraget innebar det primärt att i första fasen av uppdraget lägga största delen av fokuset på att analysera och förbättra deras komplicerade säljprocess. Allt ifrån hur leads skulle komma in till hur de skulle kvalificeras, säkerställa bra och användbar data, valideringar och approval-processer. Ett steg i att validera data i Salesforce var också att installera vår egenbyggda Bisnode-app (DnB).

Vi hade först workshops tillsammans med VD och IT-chef för att få en överblick av deras processer för att sedan djupdyka i dessa processer tillsammans med säljchefer för de olika geografiska områdena.

Vi på DevCore hade två Salesforce-utvecklare med i projektet med ledning av vår projektledare och vår sälj och management-konsult. Vi utbildade kundens slutanvändare och super users i det nya arbetssättet och hanteringen av CRM-systemet.

Slutresultatet blev en stor positiv förändring för kunden, det innebar ett snabbare system, tydligare steg i processer, valideringar som sparar tid längre fram. Lättare att genom rapporter få en tydlig blick i vart de vinner och förlorar sina kunder, så att de kan ta bättre beslut om hur verksamheten skall utvecklas framåt.

DevCore är fortsatt kundens Salesforce Partner och tillhandahåller förberedelser och konfiguration samt förvaltning av Salesforce CRM, för att främja och möjliggöra framgång upprätthålls även tydliga kommunikationslinjer mellan oss och kund.

Vidare med kundens Salesforce CRM arbetar vi även som Salesforce Administrative Consultant, Salesforce Business Analyst, Salesforce Developer, Salesforce Senior Developer, Salesforce Architect, som projektledare och med förvaltning & support.

 

Behöver du hjälp med CRM?

Kontakta oss

Fler nyheter & tips

Salesforce-utvecklare och projektledare till ledande svenskt fastighetsbolag

Efter att ett ökat behov av affärsutveckling uppstått inom kundens verksamhet, ger DevCore konsulttjänster inom Salesforce CRM, som utvecklare, systemarkitekt samt projektledare med löpande administration och support.

Läs mer

DevCore hjälper universitet att strukturera Teams och SharePoint

Ett nytt uppdrag har kommit in där DevCore hjälper ett svenskt universitet med att anpassa och bättre strukturera sitt arbete med Teams och SharePoint. Främst för att organisera sina utbildningar och kurser.

Läs mer

Fler företag använder appar för Avvikelsehantering och Regelefterlevnad

Senaste tiden har vi sett ett uppsving av köp och användande av både avvikelsesystem och attestfunktion. Fler verksamheter börjar se nyttan med digitalisering, att minimera manuella fel, frigöra resurser och framtidssäkra sin verksamhet.

Läs mer

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser