Avvikelsehantering i SharePoint

DevCore Avvikelsehantering för att verksamheter på ett säkert och effektivt sätt skall kunna följa upp avvikelserapporteringen.

Med DevCore Avvikelsehantering blir det enkelt att dokumentera fel och brister som påträffats inom verksamheten samt att lösa problem och hitta förbättringsmöjligheter.

I DevCore Avvikelsehantering kan man enkelt skapa avancerade avvikelseflöden, för att kunna kvalitetssäkra sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt och få möjlighet att korrigera och förebygga fel och brister.

DevCore Avvikelsehantering är en flexibel och enkel lösning som kan skräddarsys för ert företag. Det är fullt anpassningsbart efter era önskemål, krav och behov. Man får en klar överblick över alla avvikelser, externa som interna samt det blir lätt att föra statistik.

Funktioner i Avvikelsehantering

 • Rapportera, hantera och följa upp ärenden.
 • Tydlig överblick över antal avvikelser i organisationen.
 • Fullständiga och kundanpassade arbetsflöden.
 • Välja de aviseringar man vill använda.
 • Lätt att administrera både interna och externa ärenden. Man kan t.ex. externt maila in nya ärenden.
 • Rapporteringsverktyg för interna och externa revisioner, ronder och utredningar.
 • Startsida med bra överblick över egna ärenden och andra.
 • Full koll på pågående, avslutade och arkiverade ärenden.
 • Lätt att bifoga filer till ärenden.
 • Systemet formas för att få till rätt flöde. Regler sätts upp i mallar och fält så att rätt person genast blir aviserad, egna roller och filter läggs in. Ange var och när e-post ska skickas ut genom att bocka i användarroller för respektive händelse.
 • Anpassa systemets ärendefält så att allt nödvändigt finns med som t.ex. Ärendenummer, Datum, Titel, Status, Prioritet, Flaggning, Ansvarig person, Datum för uppföljning, Händelse, Bifoga filer, Kommentarer externa som interna, Slutdatum m.m.
 • Lätt att se historik och senaste aktiviteter om vad som hänt vem, vad, när, hur osv.
 • Ta ut statistik/logg.
 • Integrerat med Active Directory.

Färdiga SharePoint-lösningar

Devcore har även utvecklat ett antal SharePoint lösningar - däribland:

Vill du se en demo?

Fyll i formuläret så kontaktar vi er så fort som möjligt.

Vi hjälper dig gärna!

Maila info@devcore.se eller ring +46 8 24 40 30

Tack för ditt meddelande

Vi hör snart av oss!