Ärendehantering i SharePoint

Få bättre kontroll på de interna processerna på företaget.

task-management-box.png

Vi rekommenderar SharePoints ärendehantering för att du ska få bättre kontroll på de interna processerna på företaget. SharePoint är en utbyggbar lösning för både avancerad och enklare ärendehantering och rekommenderas varmt för företagets interna ärendehantering, avvikelsehantering eller skaderapportering.

Om du arbetar med SharePoint som ärendehanteringssystem så förenklar du den interna hanteringen av ärenden och har lätt att samla projekt, kundärenden, dokument och uppgifter på ett överskådligt sätt.

I SharePoints ärendehantering så kan du lätt skapa specifika funktioner och flöden som skräddarsys för just din organisation.

SharePoint är Active Directory-integrerat och du kan därav koppla ärenden direkt till specifika användare och via API:er till externa system och kundorganisationer.

Du kan med SharePoints ärendehantering ha kontroll på ditt dagliga arbete med olika ärenden från kund eller internt och det behöver inte heller vara så komplicerat.

SharePoints gränssnitt förenklar för organisationen och gör det enklare att ha kontroll över vad din personal / dina kollegor eller andra leverantörer hjälper er och era kunder med.

 

Sharepoint ärendehantering och DevCore

Devcore har skapat en färdig modul för Ärendehantering till Sharepoint där man enkelt och smidigt kan hantera alla ärenden. Man lägger till ett ärende med den nödvändiga informationen och sparar. Avisering går iväg till de inblandade om att ett ärende har skapats i ärendehanteringen och det är även möjligt att mejla in ärenden.

Ärenden färgmarkeras efter prioritet så att man lättare kan se vilka som är mer brådskande än andra.

Beroende på hur ni vill ha det så skapas status om att ett ärende inte är påbörjat och efter ett dygn går det ut avisering till de inblandade beroende på roller och fortsätter så tills ärendet är påbörjat alternativt avslutat.

casemanagement-500.png

Denna modul bygger på fyra sharepointlistor och har en site som presenterar den viktigaste informationen, Man ser: mina ärenden, brådskande ärenden, ärenden utan ansvarig, nya ärenden (de som mejlas in), senaste kunder och lite statistik på antal påminnelser om ärende ej påbörjat, det är även möjligt att integrera lösningen mot kunddatabaser och möjligt att presentera ytterligare information på sidan.

Funktioner i Ärrendehantering

  • Avisering och roller
  • Webpartvyer
  • Det går att mejla in ärenden
  • Bara de inblandade i ärendet kan redigera ärendet
  • Påminnelser om ärenden ej är påbörjat varje dygn
  • Färgmarkering efter prio för bättre överblick
  • Statusuppdateringar med triggers

DevCore har byggt flertalet ärendehanteringssystem i Sharepoint åt både stora och små företag och har byggt både mindre enkla system för hantering av interna ärenden i Sharepoint samt lite mer avancerade system när kunder velat ha utökad funktionalitet för hantering av externa kunder och integration mot andra system.

SharePoint som ärendehanteringssystem är bara en av alla tillämpningar som kan göras med SharePoint. Webbplattformen kan även användas för intranät och dokumenthanteringssystem.

Vill du se en demo?

Fyll i formuläret så kontaktar vi er så fort som möjligt.

Vi hjälper dig gärna!

Maila info@devcore.se eller ring +46 8 24 40 30

Tack för ditt meddelande

Vi hör snart av oss!