Diarieföring i SharePoint

Är ni skyldiga att diarieföra handlingar och behöver ett bra diariesystem för detta? Här hittar du ett bra diarieföringssystem som hjälper er med diarieföringsregistrering och som fungerar för alla organisationer.

Vi erbjuder ett smidigt och säkert diarium för statliga- och kommunala myndigheter samt andra verksamheter. DevCore Diarieföringsapp är nämligen ett komplett digitalt diarieföringssystem i SharePoint. Appen fungerar såväl med Microsoft Teams som på intranät i Microsoft Office 365. Modulen implementeras i er befintliga IT-miljö vilket gör att inga fler inloggningar krävs och heller inga extra licenser. Det blir kostnadseffektivt och prisvärt.

Vill du veta mer om digital diarieföring? Se en demo?

Kontakta oss här

Ett skalbart Diariehanteringssystem för framtiden.

Diariehanteringssystemet är flexibelt och skalbart för ändrade krav eller behov i framtiden. Vår SharePoint-applikation är webbaserad och skräddarsydd för att enkelt och effektivt hantera och arkivera ärenden för e-diarium enligt förvaltningslagen. Diarieför och registrera ärenden via SharePoint, på intranätet eller via Microsoft Teams samt anpassa och skala upp för ändrade krav eller behov framåt.

DevCore Diarieföring info

 • Prisvärt och kostnadseffektivt
 • Skräddarsys för att passa era behov och krav
 • Skalbart för ändrade framtida behov
 • Används via intranät, Teams eller var som helst i SharePoint
 • Inget behov av flera inloggningar
 • Inga extra licenser
 • Framåt är ni inte låsta till en byrå/ett konsultbolag
 • Går att anpassa till engelska och andra språk.

DevCore Diarieföring funktioner

 • Tilldela, avisera och påminna medarbetare/användare
 • Kontrollera och välja vilka avdelningar eller användare som skall ha access till vad
 • Lagra och hantera dokument centralt och säkert i SharePoints dokumentbibliotek
 • Arkiveringsfunktion
 • Integrerat med Active Directory
 • Versionshantering och historik

    Med mera!

”Jag har varit inne och kollat lite på Diarieföringsmodulen som Patrik meddelade att han hade satt upp förra veckan – det är vackert så att tårarna sprutar 😊”

Omdöme från en fantastisk kund. Hör gärna av dig för fler kundreferenser :)

Ett säkert system

DevCore är ett stabilt och tryggt IT-bolag som är experter på SharePoint som utvecklare och konsulter sedan 2005.

Gällande data i systemet så håller sig det inom er organisation och använder sig av samma regelverk kring lagring som övrig data, det innebär att applikationen skyddas av den säkerhetsinfrastruktur som tillhandahålls och används av Microsofts egna tjänster.

DevCore färdiga lösningar för intranät och Teams i SharePoint

Vi är SharePoint-experter sedan 2005 och erbjuder ett flertal lösningar för intranät och Teams i SharePoint och Microsoft 365.

Saknar du någon app eller funktion i listan? Hör gärna av dig till oss så kikar vi på om det är något vi kan bygga.

Senaste kundcase SharePoint

"Coronaplanerare" implementerad för kund direkt i Microsoft Teams och SharePoint intranät i Microsoft Office 365

Lösningen implementeras direkt i organisationens befintliga IT-miljö för att förebygga trängsel och skapa...

Omfattande projekt att förbättra digitaliseringen hos stor bransch-organisation genom att förnya deras digitala plattformar (CMS, CRM, LMS) utfört

Byte av CRM och gamla utbildningsmodulen byttes mot en ny app vilket resulterade i ett skräddarsytt flöde för...

DevCore har hjälpt kunder med att agera på att få sin Microsoft 365-data till Sverige

Det var viktigt för flera kunder att hinna agera innan sista maj 2022, på grund av GDPR samt för de som behövde få sin organisations data sparad mer lokalt. Datan det gällde var från Teams, Microsoft 365, SharePoint och Exchange med mera. Azure och Microsoft 365 hade ett sista datum för agerande i sin organisations Microsoft 365 admin center. Vilket DevCore hjälpt kunder med att utföra. Detta gjorde det möjligt att få data migrerat från nuvarande europeiska datacenter till de datacenter som nyligen öppnat i Sverige.

Ny version av DevCore Diarieföring åt kommunägt VA-driftbolag

DevCore har anpassat och implementerat DevCore Diarieföring i SharePoint åt kommunägt VA-driftbolag. DevCore Diarieföring, för SharePoint, är en komplett lösning för att sköta alla diarieärenden för bl.a. kommuner och myndigheter och andra verksamheter. DevCore Diarieföring för VA-bolaget är byggt med SharePoint i botten med dess ingående basfunktionalitet. Sedan har funktionaliteten vidareutvecklats och anpassats för en enkel och effektiv hantering av ärenden. När ett ärende är avslutat så blir det låst för alla användare så att ingenting kan förändras i efterhand. DevCore har byggt ett säkert diarium för kunden, som säkerställer de krav som ställs på att myndigheter skall diareföra alla allmäna handlingar. Lösningen går att få anpassad efter önskemål, krav och arbetssätt.

Kontakta oss här. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser