Fler företag använder appar för Avvikelsehantering och Regelefterlevnad

Senaste tiden har vi sett ett uppsving av köp och användande av både avvikelsesystem och attestfunktion. Fler verksamheter börjar se nyttan med digitalisering, att minimera manuella fel, frigöra resurser och framtidssäkra sin verksamhet.

Senaste tiden har vi sett ett uppsving av köp och användande av både avvikelsesystem och attestfunktion för regelefterlevnad (compliance). Vi tror att det beror på en kombination av att verksamheter och organisationer, börjar inse nyttan av digitalisering, att minimera interna fel och frigöra resurser. Men det ställs även högre krav på att system ska vara godkända för att kunna användas korrekt i verksamheten.

Avvikelsesystem

Med ett digitalt avvikelsesystem får en verksamhet hjälp att rapportera in incidenter, åtgärda dem, samt att följa upp och hitta förbättringsmöjligheterna genom bland annat statistik.

Regelefterlevnad

En attestfunktion för regelefterlevnad hjälper företag att få ut aktuell information i organisationen, samt få bekräftat att medarbetare eller användare har förstått och godkänt specifika krav.

Ökat intresse för färdiga lösningar

Självklart är vi positiva till det ökade intresset då vi brinner för att hjälpa företag med att sätta upp rätt system på rätt plats, och optimera processer. Läs mer:

 

Är du nyfiken på vilken applikation, vilket system eller vilka integrationer som skulle optimera just ert arbetssätt?

Kontakta oss

Fler nyheter & tips

Salesforce-utvecklare och projektledare till ledande svenskt fastighetsbolag

Efter att ett ökat behov av affärsutveckling uppstått inom kundens verksamhet, ger DevCore konsulttjänster inom Salesforce CRM, som utvecklare, systemarkitekt samt projektledare med löpande administration och support.

Läs mer

DevCore hjälper universitet att strukturera Teams och SharePoint

Ett nytt uppdrag har kommit in där DevCore hjälper ett svenskt universitet med att anpassa och bättre strukturera sitt arbete med Teams och SharePoint. Främst för att organisera sina utbildningar och kurser.

Läs mer

För att Google Ads och Analytics fortsatt ska fungera bra, uppgradera nu till Consent Mode V2

För att er Google Ads-annonsering och analyser av era webbplatser (Google Analytics) inte skall försämras eller helt sluta visas, är det viktigt att ha rätt metoder på plats innan 6 mars 2024, för att fortsätta använda funktioner för annonsanpassning. Det är alltså hög tid att implementera samtyckesläge version 2 så snart som möjligt.

Läs mer

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser