SharePoint-konsulttjänster åt företag inom medicinska och kirurgiska produkter

DevCore hjälper kunden med SharePoint-utveckling, företaget är verksamt inom försäljning och distribution av medicinska och kirurgiska produkter.

DevCore ger utvecklingshjälp i SharePoint och Microsoft 365, samt vid behov även administrativ hjälp, support och förvaltning i SharePoint. Avtalet sträcker sig över minst ett års tid.

DevCore har lång erfarenhet av att hjälpa kunder verksamma inom vård och omsorg, denna kund arbetar inom både offentlig och privat sektor för sjukhus och andra vårdinrättningar runt om i Sverige.

Förvaltningsorganisationen i SharePoint består av våra konsulter som arbetar kontinuerligt med förvaltning, projekt och drift i huvudsak och sköter förvaltning löpande med hjälp av ärendehanteringsystem, direktaccess via telefon och mail.

 

Vill du veta mer om vad SharePoint kan göra för dig?

Behöver du hjälp av SharePoint-specialister?

Kontakta oss

 

Fler nyheter & tips

Salesforce-utvecklare och projektledare till ledande svenskt fastighetsbolag

Efter att ett ökat behov av affärsutveckling uppstått inom kundens verksamhet, ger DevCore konsulttjänster inom Salesforce CRM, som utvecklare, systemarkitekt samt projektledare med löpande administration och support.

Läs mer

DevCore hjälper universitet att strukturera Teams och SharePoint

Ett nytt uppdrag har kommit in där DevCore hjälper ett svenskt universitet med att anpassa och bättre strukturera sitt arbete med Teams och SharePoint. Främst för att organisera sina utbildningar och kurser.

Läs mer

Fler företag använder appar för Avvikelsehantering och Regelefterlevnad

Senaste tiden har vi sett ett uppsving av köp och användande av både avvikelsesystem och attestfunktion. Fler verksamheter börjar se nyttan med digitalisering, att minimera manuella fel, frigöra resurser och framtidssäkra sin verksamhet.

Läs mer

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser