Vill du förbättra din Salesforce-upplevelse (UX) och få ett smidigare CRM?

Är du inte riktigt nöjd med hur ert CRM fungerar idag? Vill ni optimera ert Salesforce CRM-system för att passa användarna bättre? Som Salesforce Certified UX Designer kan vi ge din verksamhet ett smidigare CRM.

Vi förstår att du värdesätter en smidig och användarvänlig CRM-plattform som kan hjälpa er att effektivt hantera era kundrelationer och optimera  affärsverksamheten.

Genom att använda en människocentrerad (human-centered) designprocess skapas en CRM-lösning som är anpassad efter era användares beteenden och preferenser. Resultatet blir en sömlös användarupplevelse som ökar er produktivitet och kundnöjdhet.

Ta din Salesforce-upplevelse till nya höjder

Om din verksamhet är i behov av att optimera Salesforce-upplevelsen för användarna, är det bra att veta att DevCore är Salesforce Certified User Experience Designer.

Certifieringen är ett kvitto på vår kunskap inom Salesforce och UX, det innebär att våra specialister inte bara är experter på Salesforce-plattformen, utan vi har också en gedigen certifierad kunskap inom användarupplevelse (UX) och dess integrering med Salesforce.

Salesforce Certified User Experience Designer innebär:
 • UX-designkoncept på Salesforce-plattformen.
 • Analys av affärs- och designkrav
 • Förenkling av designstrategi utifrån användarens och innehållets omfattning
 • Salesforce personas och vilka processer de använder
 • Viktiga designsystem och principer
 • Integrering av human-centered design i kundlösningar
 • Riktlinjer och UX-designstrategi för tillgänglighet och inkludering
 • Deklarativa funktioner i Salesforce och hur de kan påverka användarupplevelsen
 • Tillämpning av varumärke och styling för att påverka användarens antagande och upplevelse
 • Planering och facilitering av testning och validering relaterad till målen för design
 • Användning av Salesforce Lightning Design System (SLDS) för att skapa ny och anpassad komponentfunktionalitet

Förbättra användarupplevelsen av Salesforce CRM med specialister som ser helheten även för användaren och optimera Salesforce för mänskligt centrerad design. 

Vi arbetar nära tillsammans med dig för att förstå era specifika behov och krav. DevCore är Salesforce Partner sedan 2011, mer om Salesforce och Salesforce-konsulter här.

 

Vill du ha en smidigare och mer användarvänlig CRM-plattform?

Kontakta oss

Fler nyheter & tips

Salesforce-utvecklare och projektledare till ledande svenskt fastighetsbolag

Efter att ett ökat behov av affärsutveckling uppstått inom kundens verksamhet, ger DevCore konsulttjänster inom Salesforce CRM, som utvecklare, systemarkitekt samt projektledare med löpande administration och support.

Läs mer

DevCore hjälper universitet att strukturera Teams och SharePoint

Ett nytt uppdrag har kommit in där DevCore hjälper ett svenskt universitet med att anpassa och bättre strukturera sitt arbete med Teams och SharePoint. Främst för att organisera sina utbildningar och kurser.

Läs mer

Fler företag använder appar för Avvikelsehantering och Regelefterlevnad

Senaste tiden har vi sett ett uppsving av köp och användande av både avvikelsesystem och attestfunktion. Fler verksamheter börjar se nyttan med digitalisering, att minimera manuella fel, frigöra resurser och framtidssäkra sin verksamhet.

Läs mer

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser