Förvaltning av SharePoint On Premise åt energibolag

Nytt avtal har signerats med ett svenskt energibolag gällande administration, förvaltning och vidareutveckling av SharePoint on Premise.

DevCore förvaltar nu SharePoint On Premise åt ett svenskt energi- och miljöbolag. Det löpande avtalet omfattar administration, förvaltning och vidareutveckling av kundens SharePoint on Premise-lösning.

DevCore kommer att utföra önskade förändringar i den befintliga produktionsmiljön, ärenden som rör vidareutveckling framåt planeras och estimeras i samråd med kunden.

För uppdraget får kunden ta del av kompetensen hos hela DevCore beroende på behov och tillfälle men det kommer primärt att vara konsulter med kompetens inom SharePoint on Premise som är aktuella.

Behöver du hjälp med SharePoint On Premise, Online eller Server Subscription Edition?

Kontakta oss

Fler nyheter & tips

Salesforce-utvecklare och projektledare till ledande svenskt fastighetsbolag

Efter att ett ökat behov av affärsutveckling uppstått inom kundens verksamhet, ger DevCore konsulttjänster inom Salesforce CRM, som utvecklare, systemarkitekt samt projektledare med löpande administration och support.

Läs mer

DevCore hjälper universitet att strukturera Teams och SharePoint

Ett nytt uppdrag har kommit in där DevCore hjälper ett svenskt universitet med att anpassa och bättre strukturera sitt arbete med Teams och SharePoint. Främst för att organisera sina utbildningar och kurser.

Läs mer

Fler företag använder appar för Avvikelsehantering och Regelefterlevnad

Senaste tiden har vi sett ett uppsving av köp och användande av både avvikelsesystem och attestfunktion. Fler verksamheter börjar se nyttan med digitalisering, att minimera manuella fel, frigöra resurser och framtidssäkra sin verksamhet.

Läs mer

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser