Visa upp info från externa system direkt för medarbetare på intranätet

En av våra kunder ville ha hjälp att visa upp aktuella rekryteringsannonser och onboarding-information på startsidan på intranätet. Vårt uppdrag blev att vidareutveckla deras intranät för att integrera mot två nya system, vi byggde integrationer.

Vårt uppdrag blev att vidareutveckla deras intranät för att integrera mot två nya system. Kunden som vi jobbat med sedan tio års tid, är verksam inom den medicintekniska branschen (produkter för hälso- och sjukvård), vi arbetar med dem inom flera områden, såsom SharePoint och dess applikationer samt med CMS och webb. Nu ville de ha hjälp med att visa upp information från externa system på intranätet.

Dels ville de kunna visa upp rekryteringsannonser från Workbuster, som är en lösning för employer branding, rekryteringsverktyg, preboarding och onboarding. Detta för att kunna skapa annonser direkt i Workbuster-systemet och sedan därifrån välja om det ska vara en annons som ska visas både internt på intranätet och externt på webben, eller endast på intranätet för internrekrytering.

Det andra systemet de ville få uppvisad information ifrån var sitt HR-system, detta för att på startsidan av intranätet kunna se de personer som snart kommer att börja arbeta på företaget och även se de som är nyanställda sedan en tid tillbaka.

På DevCore hade vi två konsulter som jobbade med uppdraget, vi höll möten med HR-avdelning samt Workbuster för att diskutera bästa integrationsmöjligheterna, sedan gjorde vi ett första test för att se hur allt såg ut. Vi gjorde några mindre justeringar och lanserade resultatet för att visas på intranätets landningssida. Design och utseende på de nya delarna tog vi utifrån befintlig design på kundens intranät, för att det skulle se snyggt och enhetligt ut.

Resultatet blev positivt eftersom kundens medarbetare fortsättningsvis inte behöver lägga tid eller dubbelarbete på att mata in samma data, manuellt på intranätet som redan lagts in i andra system, även internkommunikationen blev bättre då information syntes tydligt för användarna på en gång.

Teknik och system som använts i projektet var SharePoint 2019, .NET, PowerShell, integration mot Workbuster (där Workbuster hade bra färdiga skript som underlättade vårt arbete).

 

Vill du få ett bättre intranät?

Se aktuell info automatiskt på intranätet och i Microsoft Teams?

Kontakta oss

Fler nyheter & tips

DevCore bygger ny webb i Umbraco till e-hälsoföretag

Ett nationellt och globalt ledande e-hälsoföretag vände sig till DevCore för att få hjälp att förbättra sin webb och användarportal i WordPress. Vi tog över förvaltningen och bygger en ny webbplats i det kraftfulla och användarvänliga Umbraco CMS.

Läs mer

Så optimerar ledande medtech-bolag sitt Dynamics 365 CRM-system

Det svenska företaget som är globalt marknadsledande inom medicinteknisk mjukvara, använder Dynamics 365 CRM sedan flera år. DevCore stöder nu deras mål att ytterligare effektivisera användningen av plattformen, genom att ta över som ny förvaltningspartner.

Läs mer

Salesforce-utvecklare och projektledare till ledande svenskt fastighetsbolag

I ett nytt uppdrag ger DevCore konsulttjänster inom Salesforce CRM, som utvecklare, systemarkitekt samt projektledare med löpande administration och support. Åt kund inom fastighetsbranschen, som är i behov av vidare affärsutveckling.

Läs mer

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser