grå bild en kvinna visar ett cv resume för en man som håller händerna laptop

Visa upp info från externa system direkt för medarbetare på intranätet

En av våra kunder ville ha hjälp att visa upp aktuella rekryteringsannonser och onboarding-information på startsidan på intranätet. Vårt uppdrag blev att vidareutveckla deras intranät för att integrera mot två nya system, vi byggde integrationer.

Vårt uppdrag blev att vidareutveckla deras intranät för att integrera mot två nya system. Kunden som vi jobbat med sedan tio års tid, är verksam inom den medicintekniska branschen (produkter för hälso- och sjukvård), vi arbetar med dem inom flera områden, såsom SharePoint och dess applikationer samt med CMS och webb. Nu ville de ha hjälp med att visa upp information från externa system på intranätet.

Dels ville de kunna visa upp rekryteringsannonser från Workbuster, som är en lösning för employer branding, rekryteringsverktyg, preboarding och onboarding. Detta för att kunna skapa annonser direkt i Workbuster-systemet och sedan därifrån välja om det ska vara en annons som ska visas både internt på intranätet och externt på webben, eller endast på intranätet för internrekrytering.

Det andra systemet de ville få uppvisad information ifrån var sitt HR-system, detta för att på startsidan av intranätet kunna se de personer som snart kommer att börja arbeta på företaget och även se de som är nyanställda sedan en tid tillbaka.

På DevCore hade vi två konsulter som jobbade med uppdraget, vi höll möten med HR-avdelning samt Workbuster för att diskutera bästa integrationsmöjligheterna, sedan gjorde vi ett första test för att se hur allt såg ut. Vi gjorde några mindre justeringar och lanserade resultatet för att visas på intranätets landningssida. Design och utseende på de nya delarna tog vi utifrån befintlig design på kundens intranät, för att det skulle se snyggt och enhetligt ut.

Resultatet blev positivt eftersom kundens medarbetare fortsättningsvis inte behöver lägga tid eller dubbelarbete på att mata in samma data, manuellt på intranätet som redan lagts in i andra system, även internkommunikationen blev bättre då information syntes tydligt för användarna på en gång.

Teknik och system som använts i projektet var SharePoint 2019, .NET, PowerShell, integration mot Workbuster (där Workbuster hade bra färdiga skript som underlättade vårt arbete).

 

Vill du få ett bättre intranät?

Se aktuell info automatiskt på intranätet och i Microsoft Teams?

Kontakta oss

Fler nyheter & tips

Två nya kollegor inom webb och nätverk - Välkomna Oscar och Yuki!

Webbutveckling och webbproduktion arbetar vi flitigt med på DevCore och för att allt skall flyta på och fungera jobbar vi förstås även med både drift och säkerhet. Det är inom dessa områden som våra nya kollegor kommer att stötta upp.

Läs mer

Förvaltning av SharePoint On Premise åt energibolag

Nytt avtal har signerats med ett svenskt energibolag gällande administration, förvaltning och vidareutveckling av SharePoint on Premise.

Läs mer

Support och utveckling av Salesforce och Pardot åt skönhetsklinik

Nytt Salesforce-avtal signerat med en svensk plastik- och skönhetsklinik för förvaltning, support och vidareutveckling av bolagets Salesforce CRM och Marketing Automation-verktyg Pardot.

Läs mer

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser