diarieföring intranät teams microsoft 365 avtalshantering avvikelsehanterings sharepoint

Nu säljer vi mest av Diarieföring, Avvikelsehantering och Avtalshantering

Hur går det med administrationen och dokumenthanteringen? Använder ditt företag intranät eller Teams? Har du bra koll på allt eller är det lite sisådär?

Systemen som vi säljer mest av just nu är Diarieföring, Avvikelsehantering och Avtalshantering. Vi använder själva Avtalshanteringsappen i vår verksamhet. Vår Avtalshantering hjälper oss att:

  • Överblicka - alla avtal samlas på ett ställe i vår organisation
  • Kontrollera - vi bestämmer vilka avdelningar/medarbetare som har access till vad
  • Komma ihåg - ansvariga får påminnelser när det är dags för omförhandling/avslut
  • Organisera – taggade avtal, olika färger och kategorier används
  • Hitta rätt – sök på innehåll i alla avtal (nya/befintliga/avslutade)

Vi har främst leverantörsavtal, kundavtal, konsultavtal, GDPR-avtal och hyresavtal i Avtalshanteringen men vi lägger in alla våra avtal. Oavsett om det gäller Avtalshantering, Diarieföring, Avvikelsehantering eller någon av de andra SharePoint-lösningarna, så gäller:

  • Inget behov av fler inloggningar - när du är inloggad i din organisation (Teams, intranät, Outlook) så har du access
  • Integration med intranät, Outlook och Teams
  • Samma låga månadskostnad oavsett antal användare
  • Skalbart för framtida behov – om ni behöver lägga till eller ändra rutiner framåt

Vill du veta mer om smarta företagslösningar som underlättar arbetet i organisationen?

Kontakta oss nedan! :)

Fler nyheter & tips

Salesforce-utvecklare och projektledare till ledande svenskt fastighetsbolag

I ett nytt uppdrag ger DevCore konsulttjänster inom Salesforce CRM, som utvecklare, systemarkitekt samt projektledare med löpande administration och support. Åt kund inom fastighetsbranschen, som är i behov av vidare affärsutveckling.

Läs mer

DevCore hjälper universitet att strukturera Teams och SharePoint

Ett nytt uppdrag har kommit in där DevCore hjälper ett svenskt universitet med att anpassa och bättre strukturera sitt arbete med Teams och SharePoint. Främst för att organisera sina utbildningar och kurser.

Läs mer

Fler företag använder appar för Avvikelsehantering och Regelefterlevnad

Senaste tiden har vi sett ett uppsving av köp och användande av både avvikelsesystem och attestfunktion. Fler verksamheter börjar se nyttan med digitalisering, att minimera manuella fel, frigöra resurser och framtidssäkra sin verksamhet.

Läs mer

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser