DevCore vann offentlig upphandling gällande migrering, utveckling och förvaltning av Salesforce för svenskt statligt moderbolag inom näringslivet

DevCore vann den offentliga upphandlingen och ska därmed bistå det statliga bolaget med migrering till nytt CRM-system samt utveckling och förvaltning av Salesforce.

DevCore vann den offentliga upphandlingen och ska därmed bistå det statliga bolaget med migrering till nytt CRM-system samt utveckling och förvaltning av Salesforce. Kunden är moderbolaget i en koncern med 16 dotterbolag verksamma inom att stärka det svenska näringslivet och att verka för en hållbar tillväxt.

Målet med projektet initialt är att möjliggöra för kunden att själv kunna hantera hela kundresan på nya CRM-plattformen. I första versionen av kundens CRM och kundtjänstlösning ges support för processer som t.ex. kundkontakter, marknadsföringsprocesser, försäljningsprocesser, kunderbjudanden, granskning och uppföljning av leverabler, deras påverkan och andra supportprocesser för att komplettera och möjliggöra de tidigare nämnda.

Migrering sker från nuvarande Caesar CRM, från SuperOffice Business Solutions. Utöver dessa system används idag även: Super Office Service, cLO och cLA för kreditberedning och kreditförvaltning samt Saint för rapporter.

CRM-lösningen kommer att vara verksamhetssystemet för kunder och intressenter som leads, prospekts, kunder, samarbetspartners, leverantörer och borgenärer m.m. Lösningen skall förbättra arbetsprocesser, minska tid för felhantering, öka tillgänglighet och sökbarhet till information och ge tydligare styrning av processer.

I 15 år har DevCore utvecklat processer för support som kan anpassas till sina kunders specifika behov och krav. Därför kan kundens supportkrav hanteras utan svårigheter. Utveckling kan också ske framåt för att säkerställa kundens framgång.

Analysfasen är igång och DevCore kommer nu att arbeta som Salesforce-utvecklare, Applikationsutvecklare, Senior Projektledare, Systemintegratör, Lösningsarkitekt och Salesforce Tech Lead i projektet framöver.

Under året kommer alla integrationer till externa system implementeras samt det fullständiga genomförandet av systemet kommer att dokumenteras och levereras till underhållsorganisationen i verksamheten.

DevCore står för utbildning av kundens användare (data från Microsoft Azure) i de olika systemen samt ger även vägledning och utför workshops löpande. Under rådande omständigheter kommer det att ske mestadels via kommunikationsplattformen och samarbetsverktyget Microsoft Teams.

 

Aktuella Salesforce-produkter är:

 

Avtalet sträcker sig över minst två års tid. Vidareutveckling och konfigurering av CRM-lösningen kan ske stegvis i projekt framåt.

 

Vill ni veta hur ni kan arbeta mer strukturerat och effektivt med era kundrelationer?

Kontakta oss gärna på info@devcore.se eller ring kontoret på 08-24 40 30

Följ oss på LinkedIn

Fler nyheter & tips

Visa upp info från externa system direkt för medarbetare på intranätet

En av våra kunder ville ha hjälp att visa upp aktuella rekryteringsannonser och onboarding-information på startsidan på intranätet. Vårt uppdrag blev att vidareutveckla deras intranät för att integrera mot två nya system, vi byggde integrationer.

Läs mer

Bolag ville byta ut sitt CRM – vi såg då istället till att få ut fulla värdet av investeringen

Vår kund inom mekanik- och elektronik-industrin hade Salesforce CRM sedan tidigare men var på väg att byta ut det. Vi fick då chansen att ge deras organisation nytt liv och implementera bättre arbetssätt och processer, så att de i stället fick ut fulla värdet av sin investering och gladeligen ville fortsätta med sitt Salesforce CRM.

Läs mer

Vilket CMS är din favorit?

Nu vill vi veta vilket Content Management System du föredrar i CMS-djungeln.

Läs mer

Kontakta oss här. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser