• Salesforce Partner sedan
  2011
 • Salesforce-konsulter
  0 +
 • Salesforce-certifieringar
  0 +

Salesforce

DevCore är Salesforce-konsulter, Salesforce-utvecklare och Salesforce Partner med över 10 års erfarenhet. Våra konsulter är ständigt involverade i olika Salesforce-projekt, alla Salesforce-konsulter på DevCore är Salesforce-certifierade. Salesforce är världens största CRM-system med över 150 000 kunder eller till och med mer än 4 miljoner användare. Systemet hanterar allt från försäljning till support och intern kommunikation på företaget.

Salesforce är helt molnbaserat system vilket innebär att ingen separat mjukvara behövs och all information finns tillgänglig på Salesforces servrar. Detta innebär att inget underhåll av servrar eller uppgradering av programvara krävs. Nya kunder och sälj läggs upp på ett smidigt sätt och all data finns alltid tillgänglig i molnet. Möjligheten att i Salesforce koppla kunder, serviceärenden, produkter, leads mm är i princip unikt på marknaden och fungerar sölöst mellan de olika modulerna.

Vill du ha hjälp av Salesforce-experter?

Kontakta oss

Salesforce är en kraftfull plattform

För kundservice och support finns möjlighet att lägga upp en kundportal för självservice genom servicecloud och communities, integration med sociala medier som Facebook och Twitter och mycket mer. Det finns även funktionalitet för att göra massutskick samt att skicka ut epost till berörd person vid vissa händelser. Salesforce är mycket anpassningsbart och egna lösningar och modifikationer kan byggas via plattformen Force.com. Via funktionen Chatter möjliggörs på ett enkelt sätt kommunikation inom organisationen, Pardot möjliggör marketing automation och Salesforce som CMS möjliggör att du kan använda kraften i salesforce för att binda samman hela din verksamhet i ett och samma verktyg. Det finns även självklart möjlighet att ansluta till Salesforce via dess iPhone- och Androidklienter samt integration med Outlook och Gmail.

Via portalen AppExchange kan tredjepartsapplikationer som utökar funktionaliteten i Salesforce köpas till.

”I have worked with several SF partners in my career. Devcore is, by far, the most knowledgeable and efficient partner I have interacted with. Within less than a year they have turned around the SF experience amongst our employees from being an area of constant frustration to becoming a valuable tool that makes life easier for all involved.”

Omdöme från en fantastisk kund. Hör gärna av dig för fler kundreferenser :)

DevCore är experter på Salesforce och kan hjälpa till med

 • Salesforce Integrationer
 • Salesforce Migrering
 • Salesforce Processer
 • Bygga appar i Salesforce
 • Implementera tredjepartsappar i Salesforce
 • Salesforce Communities
 • Salesforce CPQ
 • Salesforce Lightning
 • Salesforce Pardot
 • Salesforce Sales Cloud
 • Salesforce Service Cloud
 • Apex, Lightning Componets och Visualforce
 • Power BI till och från Salesforce

DevCore är en av Sveriges största Salesforce Partners

DevCore arbetar med implementation, utveckling samt förvaltning av Salesforce åt både små och medelstora företag men även storbolag, allt beror på hur ni som kunder vill arbeta med era konsulter, vill ni att er Salesforce-partner ska ha lokal närvaro och kunna vara på plats men utan att nödvändigtvis ha konsulter på heltid år ut och år in - då är vi partnern för er! Vi har ett Salesforceteam med certifierade projektledare, administratörer och utvecklare som gör det möjligt för oss att ta ett helhetsansvar för ert Salesforceprojekt. Vi har naturligvis även möjlighet och erfarenhet av att revidera er nuvarande lösning eller process för att hitta förbättringspotential.

DevCore är Salesforce-partner med kärnverksamhet i Stockholm men vi kan hjälpa företag i hela Sverige och Europa.

Kundcase Salesforce

DevCore har genomfört stort projekt inom Salesforce CRM, ekonomisystem och signeringsplattform

Kunden anlitade DevCore till projektet på grund av stor expertis inom CRM:et och som Salesforce-arkitekter med kunskap inom integrationer och av applikationer. I projektet har DevCore använt sig av Apex och byggt:Säljprocess.Integration mot kundens plattform (webbshop).Integration mot ekonomisystemet.Avräkningsrapport i Salesforce.Integrerat en avtalssigneringsplattform med Salesforce.Samt ordnat stöd för provisionsstegar och provisionstrappor. Projektet avslutades mycket lyckat och fortsättningsvis sköter DevCore förvaltningen vidare.

Byggt kunds säljprocess i Salesforce samt skapat integration mot ekonomisystem

Kunden behövde hjälp med start av Salesforce CRM för sitt nya stora projekt - en plattform för webbshop och auktioner med mera. Kunden valde att anlita DevCore som Salesforce-konsulter och Salesforce-arkitekter för projektet, då DevCore sedan tidigare är experter inom Salesforce med integrationer och applikationer. I projektet skapade vi en integration mot kundens plattform samt integration mot ekonomisystemet Fortnox. Utöver ovan har DevCore byggt säljprocess, avräkningsrapport, integrerat avtalssignering Oneflow med Salesforce samt stöd för provisionsstegar/provisionstrappor. Med hjälp av Apex-kod. Apex är ett programmeringsspråk utvecklat av Salesforce. Apex gör det möjligt för utvecklare att utföra flödes- och transaktionskontrolls statements på Force.com-plattformsservern i samband med anrop till Force.com API. Apex gör det möjligt för utvecklare att lägga till affärslogik till de flesta systemhändelser, inklusive knappklick, postuppdateringar och Visualforce-sidor med mera.

Implementering av Salesforce Pardot

DevCore har implementerat Pardot samt integrerat plattformen med Salesforce för en större aktör inom finansindustrin. Med hjälp av Pardot kommer de bland annat att stärka relationen mellan sälj och marknad, kommunicera till sina kunder i rätt tid och på ett enkelt sätt kunna följa upp resultaten av sina kampanjer.

Konfigurering av Salesforce CPQ

DevCore har konfigurerat om en befintlig lösning av CPQ och automatiserat stora delar av affärsflödet och minskat komplextiteten. Som del av konfigurationen byggde DevCore om funktionalitet från CPQ + och kunde därmed halvera kundens licenskostnader relaterade till CPQ.

Kontakta oss här. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser