Digitala trender och rekommendationer

Viktiga faktorer att ta ställning till framöver. Som ändrar hur information hanteras, presenteras, säkras samt vilken information som skall sparas.

General Data Protection Regulation (GDPR)

I april 2016 antog EU en ny dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR) vars regler företag ska följa från och med 25 maj 2018. Det innebär en knappt 1,5-årig tid för övergång, vilket är en relativt kort tid för anpassning om man inte befinner sig i framkant med organisationens dataskyddsarbete. GDPR kommer att ersätta Personuppgiftslagen (PuL) i Sverige, men även kompletteras med nationella regler. Förordningen innebär ett markant skifte i hur man ser på hantering och skydd av persondata. Det är alltså inte ”bara” en striktare version av PuL utan en klar skärpning av regelverket för hur organisationer som verkar inom EU får samla in, ge tillgång till, lagra och hantera personlig data. För företag och organisationer som hanterar någon typ av personuppgifter kommer arbetet för att uppfylla de nya kraven vara omfattande eftersom både juridiska tillämpningar och IT-system och -processer måste ses över. GDPR har kännbara ordentliga sanktioner för de företag och organisationer som inte uppfyller kraven med upp till EUR 20M eller 4% av koncernens världsomsättning, vilket som är störst.

Gemensam EU-lagstiftning med krav på tillgänglighet

Den 22 december 2016 träder gemensam EU-lagstiftning vad gäller krav på tillgänglighet i offentlig sektors webbplatser och appar i kraft. Det innebär att medlemsstaterna från detta datum har 21 månader på sig att implementera lagen på nationell nivå. I Sverige bereds förändringen av regeringskansliet och kan komma att innebära utvidgning av befintlig eller helt ny lagstiftning. Detta i sin tur innebär att ni som privat företag inte enligt lag måste men bör arbeta med att göra er site lättillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar – extra viktigt för er som har kommuner och funktiosnedsatta som målgrupp.

”Har varit riktigt roligt och en ynnest att få jobba med ett så grymt team”

Omdöme från en fantastisk kund. Hör gärna av dig för fler kundreferenser :)

Digitala trender

Webb och digitalkommunikation ses av mer och mer företag som en ”livsviktig” del av företagens försäljning och kommunikation – ett exempel på detta är att marknadschefen numera ofta inte är underställda försäljning, nu med titeln CMO och tagit plats direkt i ledningsgruppen. CMO har ofta även budget för att genomföra förändring som handlar om konkret ROI i form av nya affärer.

Kommunikation går från att vara generisk till att bli personlig och situationsanpassad. Webbplatser och reklam anpassar sig efter besökarens beteende mot olika fördefinierade målgrupper. Traditionella extern-webbar, extranet och intranät slås samman ur ett kommunikations- och upplevelseperspektiv.

Kommunikation anpassas och tas fram i flera olika versioner för de olika målgrupperna med hjälp och stöd av artificiell intelligens och machine learning för att optimera resultat och konvertering. Ett led i arbetet för att förbättra kommunikationen är att den förankras för hela koncerner för att uppnå bästa resultat och inte lika ofta sköts av enskilda individer med olika viljor och tankar (tänk olika information på olika ställen m.m.).

Tekniska trender och rekommendationer

  • Automatisera och konkretisera information och erbjudandet till besökare, skriv innehåll i olika versioner för de olika målgrupperna och testa vilket som fungerar och konverterar bäst.
  • Personalisering. Maximera relevans för besökaren för att öka konvertering, även genom att välja rätt kommunikationskanal så som chatt, sociala medier, telefon, webb osv.
  • Kommunikation. Koordinerad kommunikation över alla kanaler, även sociala medier för att säkerställa att kommunikationen är korrekt och relevant för vald kanal.
  • Marketing automation handlar om att du ska kunna följa upp dina kunder och få så mycket information om dem som du kan – detta har och blir större och större i den digitala världen och flertalet marketing automation system och bolag poppar upp årligen.
  • Specialisering. Vi tror på att skapa målgruppsanpassat innehåll – det går inte längre att ha en sida som erbjuder allt – det är bättre att göra sidor som kommunicerar om ett specifikt område på bästa och konkretaste möjliga sätt för förbättrad användarupplevelse och SEO.

Fler tekniska trender och rekommendationer

 

  • A/B-testning. Testa och utvärdera resultat genom a/b testning – hur vet du som website ägare vad som är bäst? – trender i all ära –men är det rätt – testa och arbeta med innehållet baserat på de resultat som du får in ( analysera användandet – följ upp , förändra ) – ingenting är dessvärre någonsin klart. – bygg siten efter din målgrupp!
  • SaaS. IT-kunder konsumerar IT-lösningar mer och mer som tjänster istället för att köpa licenser och hårdvara (SaaS ).
  • Responsive Design. Mobile First – utgå från att din site kommer att läsas av mobiler och plattor och inte att mobiler och plattor är sekundärt.
  • HTC Vive, Amazon Echo, Google assistant och Augmented reality. Övergripande tekniska trender som inte handlar om webb är förstås VR, personliga assistenter (exempelvis Amazons Echo med Alexa) och det uppkopplade hemmet – detta kan det skrivas mycket om men det får bli vid ett senare tillfälle.

Senaste kundcase

"Coronaplanerare" implementerad för kund direkt i Microsoft Teams och SharePoint intranät i Microsoft Office 365

Lösningen implementeras direkt i organisationens befintliga IT-miljö för att förebygga trängsel och skapa...

Omfattande projekt att förbättra digitaliseringen hos stor bransch-organisation genom att förnya deras digitala plattformar (CMS, CRM, LMS) utfört

Byte av CRM och gamla utbildningsmodulen byttes mot en ny app vilket resulterade i ett skräddarsytt flöde för...

Lansering av kundsite i Umbraco 9

DevCore lanserade en ny webbplats åt kund verksam inom medicinsk utrustning. Kundens tidigare sajt fanns i WordPress CMS och den nya sajten byggde DevCore i Umbraco CMS 9, en .Net6 CMS-sajt. Sajtens design gjordes gemensamt av en DevCore-konsult och kunden. Förutom utvecklarna som byggde var vår konsultchef med som projektledare i projektet. Samt hjälp med cert, proxy och andra serverfrågor. Slutresultatet blev en mycket snyggare, snabbare och modernare webbplats.

DevCore har hjälpt kunder med att agera på att få sin Microsoft 365-data till Sverige

Det var viktigt för flera kunder att hinna agera innan sista maj 2022, på grund av GDPR samt för de som behövde få sin organisations data sparad mer lokalt. Datan det gällde var från Teams, Microsoft 365, SharePoint och Exchange med mera. Azure och Microsoft 365 hade ett sista datum för agerande i sin organisations Microsoft 365 admin center. Vilket DevCore hjälpt kunder med att utföra. Detta gjorde det möjligt att få data migrerat från nuvarande europeiska datacenter till de datacenter som nyligen öppnat i Sverige.

Kontakta oss här. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser