Digitala trender och rekommendationer

Viktiga faktorer att ta ställning till framöver. Som ändrar hur information hanteras, presenteras, säkras samt vilken information som skall sparas.

General Data Protection Regulation (GDPR)

I april 2016 antog EU en ny dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR) vars regler företag ska följa från och med 25 maj 2018. Det innebär en knappt 1,5-årig tid för övergång, vilket är en relativt kort tid för anpassning om man inte befinner sig i framkant med organisationens dataskyddsarbete. GDPR kommer att ersätta Personuppgiftslagen (PuL) i Sverige, men även kompletteras med nationella regler. Förordningen innebär ett markant skifte i hur man ser på hantering och skydd av persondata. Det är alltså inte ”bara” en striktare version av PuL utan en klar skärpning av regelverket för hur organisationer som verkar inom EU får samla in, ge tillgång till, lagra och hantera personlig data. För företag och organisationer som hanterar någon typ av personuppgifter kommer arbetet för att uppfylla de nya kraven vara omfattande eftersom både juridiska tillämpningar och IT-system och -processer måste ses över. GDPR har kännbara ordentliga sanktioner för de företag och organisationer som inte uppfyller kraven med upp till EUR 20M eller 4% av koncernens världsomsättning, vilket som är störst.

Gemensam EU-lagstiftning med krav på tillgänglighet

Den 22 december 2016 träder gemensam EU-lagstiftning vad gäller krav på tillgänglighet i offentlig sektors webbplatser och appar i kraft. Det innebär att medlemsstaterna från detta datum har 21 månader på sig att implementera lagen på nationell nivå. I Sverige bereds förändringen av regeringskansliet och kan komma att innebära utvidgning av befintlig eller helt ny lagstiftning. Detta i sin tur innebär att ni som privat företag inte enligt lag måste men bör arbeta med att göra er site lättillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar – extra viktigt för er som har kommuner och funktiosnedsatta som målgrupp.

”Har varit riktigt roligt och en ynnest att få jobba med ett så grymt team”

Omdöme från en kund :)

Digitala trender

Webb och digitalkommunikation ses av mer och mer företag som en ”livsviktig” del av företagens försäljning och kommunikation – ett exempel på detta är att marknadschefen numera ofta inte är underställda försäljning, nu med titeln CMO och tagit plats direkt i ledningsgruppen. CMO har ofta även budget för att genomföra förändring som handlar om konkret ROI i form av nya affärer.

Kommunikation går från att vara generisk till att bli personlig och situationsanpassad. Webbplatser och reklam anpassar sig efter besökarens beteende mot olika fördefinierade målgrupper. Traditionella extern-webbar, extranet och intranät slås samman ur ett kommunikations- och upplevelseperspektiv.

Kommunikation anpassas och tas fram i flera olika versioner för de olika målgrupperna med hjälp och stöd av artificiell intelligens och machine learning för att optimera resultat och konvertering. Ett led i arbetet för att förbättra kommunikationen är att den förankras för hela koncerner för att uppnå bästa resultat och inte lika ofta sköts av enskilda individer med olika viljor och tankar (tänk olika information på olika ställen m.m.).

Tekniska trender och rekommendationer

  • Automatisera och konkretisera information och erbjudandet till besökare, skriv innehåll i olika versioner för de olika målgrupperna och testa vilket som fungerar och konverterar bäst.
  • Personalisering. Maximera relevans för besökaren för att öka konvertering, även genom att välja rätt kommunikationskanal så som chatt, sociala medier, telefon, webb osv.
  • Kommunikation. Koordinerad kommunikation över alla kanaler, även sociala medier för att säkerställa att kommunikationen är korrekt och relevant för vald kanal.
  • Marketing automation handlar om att du ska kunna följa upp dina kunder och få så mycket information om dem som du kan – detta har och blir större och större i den digitala världen och flertalet marketing automation system och bolag poppar upp årligen.
  • Specialisering. Vi tror på att skapa målgruppsanpassat innehåll – det går inte längre att ha en sida som erbjuder allt – det är bättre att göra sidor som kommunicerar om ett specifikt område på bästa och konkretaste möjliga sätt för förbättrad användarupplevelse och SEO.

Fler tekniska trender och rekommendationer

 

  • A/B-testning. Testa och utvärdera resultat genom a/b testning – hur vet du som website ägare vad som är bäst? – trender i all ära –men är det rätt – testa och arbeta med innehållet baserat på de resultat som du får in ( analysera användandet – följ upp , förändra ) – ingenting är dessvärre någonsin klart. – bygg siten efter din målgrupp!
  • SaaS. IT-kunder konsumerar IT-lösningar mer och mer som tjänster istället för att köpa licenser och hårdvara (SaaS ).
  • Responsive Design. Mobile First – utgå från att din site kommer att läsas av mobiler och plattor och inte att mobiler och plattor är sekundärt.
  • HTC Vive, Amazon Echo, Google assistant och Augmented reality. Övergripande tekniska trender som inte handlar om webb är förstås VR, personliga assistenter (exempelvis Amazons Echo med Alexa) och det uppkopplade hemmet – detta kan det skrivas mycket om men det får bli vid ett senare tillfälle.

Senaste kundcase

Avvikelse- och riskhanteringssystem för företag inom maskin- och industriprodukter

DevCore har implementerat ett nytt avvikelsesystem, åt ett svenskt företag inom maskin- och industriprodukter. Avvikelsesystemet är en SharePoint-applikation och kan användas via intranätet, Teams och med Microsoft 365. Support ingår om det skulle behövas, och självkl...

Ny version av Diarieföring i SharePoint åt kommunägt VA-driftbolag

DevCore har anpassat och implementerat DevCore Diarieföring i SharePoint, som även fungerar för intranät och Teams i Microsoft Office 365, åt kommunägt VA-driftbolag. DevCore Diarieföring, för SharePoint, är en komplett...

Projektledning och affärsutveckling med Salesforce

DevCore har systemutvecklat lett ett projekt och stått för affärsutvecklingen i Salesforce CRM för bl.a. ett stort finansbolag, som skulle expandera till resten av Norden, med tillhörande integrationer...

DevCore håller i SharePoint-utbildning åt företag i återvinningsbranschen

Företaget i fråga är verksamt inom svenska återvinningsbranschen med flera bifirmor inom miljö, materialåtervinning, källsortering, renhållning, åkeriverksamhet men även forskning och utveckling...

Kontakta oss. Vi hjälper dig.

+46 (0)8 24 40 30 info@devcore.se

Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Update your browser