SharePoint Avtalshantering till forskningsbolag.

Denna gång jämfördes DevCores avtalshantering för SharePoint med flertalet andra lösningar och ansågs vara den bästa lösningen för kunden.

 

Kunden arbetar med medicinsk forskning och använder SharePoint för all hantering av intern information.

 

Med DevCores Avtalshantering kommer kunden få kontroll över existerande avtal för både kunder och leverantörer.

 

Vill du veta mer om vad vi kan göra för er?

 

kontakta oss på : info@devcore.se eller telefon 08244030.