Sharepoint 2013-uppgradering

DevCore har fått i uppdrag att uppgradera från Sharepoint 2010 till Mharepoint 2013 åt en stor biståndsorganisation. Uppdraget innebär uppsättning av ny miljö, ny funktionalitet och migrering av material i Sharepoint.

Vill du veta mer om projektet eller hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta David Goldman på 08-244030 eller på mail: david@devcore.se