Nytt uppdrag i SharePoint 2007

Ny kund inom SharePoint Services 2007 för företag inom detaljhandel.

Uppdraget omfattar felkorrigering och nyutveckling av intranät och kundportal i sharepoint.

Teknik: .NET och SharePoint