Nytt .NET-uppdrag

Utökat kundförtroende inom utveckling av .NET-baserad kund- och medarbetarportal åt företag som sysslar med kvalitetssättning av produkter.
Uppdraget omfattar skapande av nytt system samt migrering av arbetsmetodik från flera andra system till ett för att ta bort mycket dubbelarbete och skapa förenklade och bättre flöden och rapporter.

Teknik: .NET