Ny Concrete5-kund

Ny kund inom Concrete5 för ett grossistföretag inom kosmetik.
Uppdraget omfattar implementation av ny hemsida inklusive design och uppsättning av enkel struktur för redaktörer i Concrete5.

Teknik: Concrete5