DevCore utför nytt SharePoint On-premise-uppdrag för IT-bolag

Nytt SharePoint On-premise-uppdrag där DevCore kommer att ordna med uppsättning och frånvarohantering.

Kundens verksamhet är att bedriva försäljning och konsultationer inom IT och management samt förvaltning av aktier.