Devcore får uppdrag för implementation av Webshop i Salesforce

Devcore har fått i uppdrag av en kund med fokus på ny teknik att implemenera Idaapp samt specialanpassa denna för kundens behov i salesforce.

Devcore är Salesforce partner med kärnverksamhet i Stockholm men vi kan hjälpa företag i hela Sverige och Europa.

 Läs mer om vad DevCore kan göra med Salesforce för er på vår sida om Salesforce.